Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KMB412 Kimya Mühendisliğinde Tasarım II 927001 4 8 8

Dersin Amacı

Kimya Mühendisliği proseslerinde bulunan ekipmanların özelliklerinin incelenmesi, işletim koşullarının belirlenmesi ve farklı amaçlar için tasarımının gerçekleştirilmesi

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

DOÇ.DR. SELİM CEYLAN

Ön Koşul Dersleri

-

Önerilen Diğer Hususlar

Isı Transferi, Reaksiyon Mühendisliği, Termodinamik, Akışkanlar Mekaniği ders notları.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Kimya Mühendisliği Tasarımı; R.Sinnott ve G.Towler, 5. baskı; Çeviri Editörü: Prof.Dr. Ferda Mutlu

Staj Durumu

-

Dersin İçeriği

Kimya proses elemanlarının teknik incelenmesi, boyutlandırılması, işletim koşullarının araştırılması, ekipmanların tasarımı ve proje çalışmaları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 1 30 1
23 Proje Sunma 1 40 1
25 Proje Tasarımı /Yönetimi 1 30 1
2 Final Sınavı 1 30 1
41 Proje Sunma 1 40 1
43 Proje Tasarımı/Yönetimi 1 30 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 5 65
21 Rapor Sunma 4 2 8
23 Proje Sunma 4 2 8
25 Proje Tasarımı /Yönetimi 4 7 28
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 12 12
36 Rapor 4 15 60
48 Sözlü Sınav 4 2 8
54 Ev Ödevi 1 6 6

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Proses ve Tesis Tasarımı Proje Örneklerinin İncelenmesi - - https://cbe.statler.wvu.edu/undergraduate/projects
2 Proses ve Tesis Tasarımı Proje Örneklerinin İncelenmesi - - https://www.youtube.com/watch?v=G1_iQtvepIg&list=PL4xAk5aclnUjEuE_fvbyEts_oBpHYcwLY
3 Kimyasal Proseslerin Ekonomik Analizi - -
4 Kimyasal Proseslerin Ekonomik Analizi - - acrylic-a (1).pdf
5 Proje çalışmaları - - mtbe-a.pdf
6 Proje çalışmaları - -
7 Proje çalışmaları - -
8 Proje çalışmaları - - cumene-a.pdf
9 Arasınav - -
10 Proje çalışmaları - -
11 Proje çalışmaları - - mtbe-a.pdf
12 Proje sunumları - -
13 Proje sunumları - -
14 Proje raporlarının sunulması - -

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1514458 Kimya Mühendisliği eğitimi sırasında öğrendikleri matematik, temel bilim ve mühendislik bilgilerini uygulama yeteneği
2 1514459 Bir prosesin teknik analizini yapabilme ve tasarlayabilme becerisi.
3 1514460 Kimyasal proses akış diyagramı oluşturma ve değerlendirebilme
4 1514461 Bir proses ve donanımla bilimsel yöntem kullanarak kaynak araştırması yapabilme
5 1514462 Bireysel ve grup olarak çalışma kabiliyeti

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77998 Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini kimya mühendisliği problemlerine uygulayabilme becerisi.
2 71910 Kimya mühendisliği ve ilgili alanlardaki mühendislik problemlerini tanımlama, modelleme ve çözme becerisi.
3 71911 Bir sistemi, sistem parçasını yada prosesi tanımlama, analiz etme ve gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi.
4 71912 Karmaşık mühendislik uygulamalarının, evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkilerini anlamak için gerekli genişlikte eğitim.
5 71913 Karmaşık mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 71914 Kimya mühendisliği uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve araçları ile bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanarak karmaşık problemleri çözebilme becerisi.
7 71915 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi.
8 71916 Proje geliştirme, girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık
9 71917 Yaşam boyu öğrenmenin önemini benimseyerek, bilim-teknoloji ve çağdaş konular hakkında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli geliştirebilme becerisi.
10 71918 Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetkinliğine sahip olarak fikirlerini sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade ederek iletişim kurabilme becerisi.
11 71919 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme.
12 71920 Çağın sorunları hakkında bilgi.
13 71921 Kalite konularında bilinç sahibi olabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 2 1 4 2 4 2 3 5 1 5 1
2 2 1 5 2 5 2 2 5 2 2 3 3 1
3 5 1 3 2 2 5 1 2 5 3 5 2 2
4 2 3 2 3 3 2 2 3 2 5 3 3 2
5 5 3 3 2 3 3 2 2 3 1 5 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek