Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
YDİ111 İngilizce 927003 1 1 4

Dersin Amacı

Öğrencilerin analitik okuma becerilerini güçlendirmek. Öğrencileri okuma metnini anlama becerilerini geliştirmeye ve etkili bir şekilde analiz yapabilmeye teşvik etmek. Öğrencilerin yüksek öğrenim hayatlarında ve ileriki çalışmalarında karşılaşabilecekleri birçok farklı disiplinden çeşitli metinlerle tanıştırmak. Bağlam içinde geçen kelimelerin anlaşılmasına yönelik stratejiler öğretmek ve kelime seçiminin metnin anlamı ve türü açısından önemine dikkat çekmek. Öğrencileri, not alma ve kendi cümleleriyle ifade etme yöntemlerini kullanarak verilen bir metnin iyi organize edilmiş bir özetini yazmaya teşvik etmek.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bağlaçlar, sıfatlar ve belirteçlere ilişkin dil bilgisi takviyesi ve alıştırmaları. Yeniden yazma alıştırmaları. Paragraf planlama ve yazma alıştırmaları. Genel kültür geliştirmeye ve farklı dil kullanımlarını göstermeye yönelik güncel metinler. Farklı öğrenme türlerindeki öğrencilere hitap edecek görsel ve işitsel metinler. Hedef sözcüklerin kullanımını ve telaffuzunu geliştirici görsel ve işitsel alıştırmalar.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 1 50 1
4 Quiz 1 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
4 Quiz 1 1 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 1 5
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 10 50
52 Quiz için Bireysel Çalışma 4 10 40

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 Ara sınav
8 8
9 9
10 10
11 11
12 12
13 13
14 Yarıyıl sonu sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1556975 Metinlere ilişkin açık uçlu soruları yazılı ve sözlü yanıtlayabilecek
2 1556977 Giriş, gelişme, sonuç tümceleri ve örneklerden oluşan düzenli bir fikir paragrafı yazabileceklerdir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77998 Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini kimya mühendisliği problemlerine uygulayabilme becerisi.
2 71910 Kimya mühendisliği ve ilgili alanlardaki mühendislik problemlerini tanımlama, modelleme ve çözme becerisi.
3 71911 Bir sistemi, sistem parçasını yada prosesi tanımlama, analiz etme ve gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi.
4 71912 Karmaşık mühendislik uygulamalarının, evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkilerini anlamak için gerekli genişlikte eğitim.
5 71913 Karmaşık mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 71914 Kimya mühendisliği uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve araçları ile bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanarak karmaşık problemleri çözebilme becerisi.
7 71915 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi.
8 71916 Proje geliştirme, girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık
9 71917 Yaşam boyu öğrenmenin önemini benimseyerek, bilim-teknoloji ve çağdaş konular hakkında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli geliştirebilme becerisi.
10 71918 Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetkinliğine sahip olarak fikirlerini sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade ederek iletişim kurabilme becerisi.
11 71919 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme.
12 71920 Çağın sorunları hakkında bilgi.
13 71921 Kalite konularında bilinç sahibi olabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5
2 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek