Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MBG407 Genetik Mühendisliği 927001 4 7 5

Dersin Amacı

Genetik mühendisliği, belirli bir organizmaya onun özelliklerini değiştirmek için yeni genetik bilgi ekleme sürecidir. Bu ders sadece genetik materyalin modifikasyonu hakkında değil aynı zamanda biyoteknoloji, tıp ve adli bilimlerdeki genetik mühendisliği uygulamaları hakkında da bilgi verecektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Tuğrul DORUK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Nicholl DST (2008). An Introduction to Genetic Engineering. Cambridge University Press.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu ders temel moleküler biyoloji ile alakalı bilgiler ile birlikte genleri işleme yöntemleri ve teknolojik uygulamalar hakkında bilgiler verilecektir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
4 Quiz 2 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
3 Bütünleme Sınavı 1 2 2
4 Quiz 2 0 1
5 Derse Katılım 12 3 36
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 35 35
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 35 35
52 Quiz için Bireysel Çalışma 2 5 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Genetik mühendisliğin temelleri https://bio.libretexts.org/?title=Bookshelves/Ecology/Book:_Environmental_Biology_(Fisher)/08:_Food_%26_Hunger/8.02:_Biotechnology_and_Genetic_Engineering
2 Nükleik asitler ile çalışmak https://bio.libretexts.org/Bookshelves/Genetics/Book%3A_Working_with_Molecular_Genetics_(Hardison)/Unit_I%3A_Genes%2C_Nucleic_Acids%2C_Genomes_and_Chromosomes/3%3A_Isolating_and_Analyzing_Genes
3 Moleküler klonlamada kullanılan enzimler https://bio.libretexts.org/Bookshelves/Biochemistry/Supplemental_Modules_(Biochemistry)/1%3A_DNA/1.4%3A_DNA_Modifying_Enzymes
4 Gen manipülasyon yöntemleri https://bio.libretexts.org/Bookshelves/Microbiology/Book%3A_Microbiology_(Bruslind)/18%3A_Genetic_Engineering
5 Klonlama stratejileri https://bio.libretexts.org/Bookshelves/Introductory_and_General_Biology/Book%3A_Concepts_in_Biology_(OpenStax)/10%3A_Biotechnology/10.1%3A_Cloning_and_Genetic_Engineering
6 Polimeraz zincir reaksiyonu https://bio.libretexts.org/Bookshelves/Genetics/Book%3A_Working_with_Molecular_Genetics_(Hardison)/Unit_I%3A_Genes%2C_Nucleic_Acids%2C_Genomes_and_Chromosomes/3%3A_Isolating_and_Analyzing_Genes/3.05%3A_Polymerase_Chain_Reaction_(PCR)
7 Vize sınavı
8 Rekombinant klonları seçme, tarama ve doğrulama https://bio.libretexts.org/Bookshelves/Biochemistry/Book%3A_Biochemistry_Free_and_Easy_(Ahern_and_Rajagopal)/09%3A_Techniques/9.14%3A_Lac_Z_Blue-White_Screening
https://bio.libretexts.org/Bookshelves/Cell_and_Molecular_Biology/Book%3A_Basic_Cell_and_Molecular_Biology_(Bergtrom)/15%3A_DNA_Technologies/15.2%3A_Make_and_Screen_a_cDNA_Library
9 Veritabanları ve biyoinformatik https://bio.libretexts.org/Bookshelves/Cell_and_Molecular_Biology/Book%3A_Investigations_in_Molecular_Cell_Biology_(O'Connor)/5%3A_Introduction_to_databases
10 Genler, Genomlar ve “Diğeromlar” https://bio.libretexts.org/Bookshelves/Microbiology/Book%3A_Microbiology_(Boundless)/7%3A_Microbial_Genetics/7.22%3A_Genomics_and_Proteomics
11 Genetik mühendisliği ve Biyoteknoloji https://bio.libretexts.org/?title=Bookshelves/Ecology/Book:_Environmental_Biology_(Fisher)/08:_Food_%26_Hunger/8.02:_Biotechnology_and_Genetic_Engineering
12 Gen manipülasyonunun Tıp ve adli uygulamaları https://bio.libretexts.org/Bookshelves/Introductory_and_General_Biology/Book%3A_General_Biology_(Boundless)/17%3A_Biotechnology_and_Genomics/17.1%3A_Biotechnology/17.1G%3A_Biotechnology_in_Medicine
13 Transgenik bitki ve hayvanlar https://bio.libretexts.org/Bookshelves/Genetics/Book%3A_Online_Open_Genetics_(Nickle_and_Barrette-Ng)/08%3A_Techniques_of_Molecular_Genetics/8.7%3A__Transgenic_organisms
14 Final sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1500011 Genetik mühendislik hakkında temel bilgileri öğrenme
2 1500012 Gen manipülasyonu yöntemlerini tanımlama
3 1500013 Polimeraz zincir reaksiyonunu tanımlama
4 1500014 Genetik mühendisliği ve Biyoteknoloji bağlantısını tanımlama
5 1500015 Transgenik canlı terimini tanımlama

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78414 Moleküler biyoloji ve genetik alanında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma, güncel teknikleri ve analiz yöntemlerini kullanabilme
2 78415 Moleküler biyoloji ve genetik ile ilgili problemleri tanımlama, deney tasarlama ve gerçekleştirme, verileri çözümleme ve sonuçları yorumlayarak çözüm yolları üretebilme
3 78416 Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseme ve alanı ile ilgili güncel gelişmeleri takip ederek kendini geliştirebilme
4 78421 Verilerin toplanması, yorumlanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun hareket etme
5 78417 Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve yeni fikirleri uygulamaya istekli olma
6 78418 Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
7 78420 Ulusal veya uluslararası toplumsal sorunların çözümünde uyumlu bir şekilde takım çalışması yapabilme
8 78419 Kuramsal ve uygulamalı çalışmalardan elde ettiği verileri toplumsal sorunların çözümüne uygulamaya istekli olma

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 3 2 3 2 1 2
2 5 5 2 2 3 2 1 2
3 5 5 2 2 2 1 2 2
4 5 5 4 2 4 3 2 4
5 5 5 2 2 2 2 1 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek