Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MBG409 Moleküler Biyoloji ve Genetik Seminerleri 927001 4 7 5

Dersin Amacı

Bu dersin amacı öğrencilerin literatür taraması için biyolojik veritabanlarını kullanmalarını, bilimsel bir çalışmanın deneysel sonuçlarını yorumlamalarını ve bilimsel çalışmaları sözlü ve poster olarak sunmalarını sağlamak ve moleküler biyolojide uzman kişileri seminer için davet etmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Nevzat ŞAHİN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

• Gen Klonlama ve DNA analizi, T.A. Brown, Nobel Akademik Yayıncılık, 2013. • Recombinant DNA, James D.Watson, Scientific American Books, New York 1992. • Genetic Recombination: Understanding the Mechanisms, Harold L.K. Whitehouse, John Wiley & Sons, Chichester, 1982. • Understanding DNA and Gene Cloning: A Guide for the Curious, Karl Drlica, John Wiley, Hoboken, NJU, 2004.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Literatür taraması için biyolojik veri tabanlarının kullanılması, bilimsel çalışmalar için sunum hazırlanması ve davetli uzmanların semineri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
19 Beyin Fırtınası 5 2 10
24 Seminer 2 2 4
28 Makale Kritik Etme 10 4 40
29 Bireysel Çalışma 10 3 30
34 Okuma 10 4 40

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Literatür taraması 1. Hafta.docx
2 Davetli sunumu 2. Hafta.docx
3 Sunumlar 3. Hafta.docx
4 Sunumlar 4. Hafta.docx
5 Sunumlar 5. Hafta.docx
6 Sunumlar 6. Hafta.docx
7 Sunumlar 7. Hafta.docx
8 Sunumlar 8. Hafta.docx
9 Vize sınavı
10 Davetli sunumu 10. Hafta.docx
11 Sunumlar 11. Hafta.docx
12 Sunumlar 12 Hafta.docx
13 Sunumlar 13. Hafta.docx
14 Sunumlar 14. Hafta.docx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1514431 Moleküler Biyoloji ve Genetik alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
2 1514432 Moleküler Biyoloji ve Genetik ile ilgili alanlarda ulusal ve uluslararası bilimsel ve teknik gelişmeleri takip eder.
3 1514433 Moleküler Biyoloji ve Genetik alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
4 1514434 Biyolojik veritabanlarına ulaşım ve proje presentasyonu hazırlamak için bilgisayarı ileri seviyede kullanır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78414 Moleküler biyoloji ve genetik alanında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma, güncel teknikleri ve analiz yöntemlerini kullanabilme
2 78415 Moleküler biyoloji ve genetik ile ilgili problemleri tanımlama, deney tasarlama ve gerçekleştirme, verileri çözümleme ve sonuçları yorumlayarak çözüm yolları üretebilme
3 78416 Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseme ve alanı ile ilgili güncel gelişmeleri takip ederek kendini geliştirebilme
4 78421 Verilerin toplanması, yorumlanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun hareket etme
5 78417 Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve yeni fikirleri uygulamaya istekli olma
6 78418 Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
7 78420 Ulusal veya uluslararası toplumsal sorunların çözümünde uyumlu bir şekilde takım çalışması yapabilme
8 78419 Kuramsal ve uygulamalı çalışmalardan elde ettiği verileri toplumsal sorunların çözümüne uygulamaya istekli olma

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 4 3 3 3 3 3
2 5 4 5 3 3 3 3 4
3 4 3 4 5 3 3 4 4
4 4 4 4 3 3 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek