Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MBG411 Bitirme Projesi I 927001 4 7 8

Dersin Amacı

Öğrencilerin, bir öğretim üyesi danışmanlığında bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak belirlenen bir konuda tez hazırlamaları amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Nevzat ŞAHİN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

- Bilimsel makale nasıl yazılır, nasıl yayımlanır? Robert A. Day, Tübitak Yayınları, 2005.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Bilimsel araştırma yöntemleri, literatür tarama, verilerin sunumu, verilerin yazılı olarak sunumu

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 4 52
10 Tartışma 10 4 40
20 Rapor Hazırlama 1 10 10
21 Rapor Sunma 1 5 5
28 Makale Kritik Etme 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 2 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 10 2 20
34 Okuma 10 2 20
36 Rapor 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bilimsel araştırma yöntemlerine giriş 1. Hafta.docx
2 Konu seçimi ve hipotez oluşturulması 2. Hafta.docx
3 Literatür tarama 3. Hafta.docx
4 Literatür tarama 4. Hafta.docx
5 Literatür tarama 5. Hafta.docx
6 Literatür tarama 6. Hafta.docx
7 Literatür tarama 7. Hafta.docx
8 Literatür tarama 8. Hafta.docx
9 Ara sınav
10 Literatür tarama 10. Hafta.docx
11 Literatür tarama 11. Hafta.docx
12 Literatür tarama 12. Hafta.docx
13 Literature tarama 13. Hafta.docx
14 Bulguların sunumu ve tez formatında rapor yazılması 14. Hafta.docx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1296782 Bilimsel araştırma yöntemlerini tanımlar.
2 1296783 Bir hipotez oluşturabilir ve hipotezle ilgili literatür araştırması yapabilir.
3 1296784 Bulgularını sözlü ve yazılı olarak sunabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70748 Moleküler biyoloji ve genetik alanında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma, güncel teknikleri ve analiz yöntemlerini kullanabilme
2 70749 Moleküler biyoloji ve genetik ile ilgili problemleri tanımlama, deney tasarlama ve gerçekleştirme, verileri çözümleme ve sonuçları yorumlayarak çözüm yolları üretebilme
3 70750 Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseme ve alanı ile ilgili güncel gelişmeleri takip ederek kendini geliştirebilme
4 70755 Verilerin toplanması, yorumlanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun hareket etme
5 70751 Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve yeni fikirleri uygulamaya istekli olma
6 70752 Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
7 70754 Ulusal veya uluslararası toplumsal sorunların çözümünde uyumlu bir şekilde takım çalışması yapabilme
8 70753 Kuramsal ve uygulamalı çalışmalardan elde ettiği verileri toplumsal sorunların çözümüne uygulamaya istekli olma

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 4 3 4 3 4 3
2 4 3 4 3 5 3 4 4
3 4 4 4 4 4 5 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek