Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KMB107 Bilgisayar Programlama 927001 1 1 3

Dersin Amacı

Programlama kavramının ilkelerini öğrenebilmek, seçilen bir programlama dilinin esaslarından hareketle program yazma becerisini kazanabilmek

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Gediz UĞUZ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

* MATLAB, Ömer Gündoğdu, Osman Kopmaz, M. Akif Ceviz, Paradigma Akademi, 2003. * MATLAB ve Programlama, Dr. Aslan İnan, Papatya yayınları, 2004. * MATLAB 6.5, A. Emre Çetin, Alfa Yayınları, 2003. * MATLAB ile Mühendislik Sistemlerinin Analizi ve Çözümü, İbrahim Yüksel, Vipaş, 2000. *Her yönü ile MATLAB, Mehmet Uzunoğlu, Ömer Çağlar Onar, Ali Kızıl, Türkmen Kitabevi, 2003. *MATLAB ile Mühendislik Sistemlerinin Analizi, Uğur Arifoğlu, Alfa Yayınları, 2003.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Programlamanın temel ilkeleri. bilgi türleri, sabit ve değişken kavramları. Mantıksal işlemler ve ifade uygulamaları. Değişkenlere bilgi aktarma uygulamaları. Program editörünün tanıtılması. File, edit, view, search, run, options, help menülerinin tanıtımı ve uygulamaları. Kontrol deyimleri, şartlı ve şartsız sapmalar. Dizi tanımlamaları ve döngüler. Ekran ve form düzenleme uygulamaları. Hazır fonksiyonların tanıtılması ve uygulamaları. Altrutin ve prosedür işlemleri. Dosya işleme uygulamaları. Grafik ve se deyimleri tanıtımı ve uygulamaları.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 1 30 1
5 Derse Katılım 13 20 1
29 Bireysel Çalışma 13 13 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 9 12 1
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 12 1
54 Ev Ödevi 13 13 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
6 Uygulama/Pratik 12 6 72

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş KMB 107 - 1.pptx
2 Geliştirme Aşamaları KMB 107 - 2.pptx
3 Algoritma KMB 107 - 3.pptx
4 Akış Şeması KMB 107 - 4.pptx
5 Değişkenler KMB 107 - 5.pptx
6 Matrisler
7 Diziler
8 Fonksiyonlar
9 Grafik
10 Kontrol Yapıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1299685 MATLAB programlama dilinin özelliklerini bilir.
2 1299686 MATLAB dili ile program yapabilir.
3 1299687 Matematik, Fen ve Mühendislik alanları ile ilgili problemleri çözmek için programlama yapabilir.
4 1299689 Kimya Mühendisliği alanı ile ilgili problemleri çözmek için programlama yapılabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70286 Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini kimya mühendisliği problemlerine uygulayabilme becerisi.
2 64178 Kimya mühendisliği ve ilgili alanlardaki mühendislik problemlerini tanımlama, modelleme ve çözme becerisi.
3 64179 Bir sistemi, sistem parçasını yada prosesi tanımlama, analiz etme ve gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi.
4 64180 Karmaşık mühendislik uygulamalarının, evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkilerini anlamak için gerekli genişlikte eğitim.
5 64181 Karmaşık mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 64182 Kimya mühendisliği uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve araçları ile bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanarak karmaşık problemleri çözebilme becerisi.
7 64183 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi.
8 64184 Proje geliştirme, girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık
9 64185 Yaşam boyu öğrenmenin önemini benimseyerek, bilim-teknoloji ve çağdaş konular hakkında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli geliştirebilme becerisi.
10 64186 Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetkinliğine sahip olarak fikirlerini sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade ederek iletişim kurabilme becerisi.
11 64187 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme.
12 64188 Çağın sorunları hakkında bilgi.
13 64189 Kalite konularında bilinç sahibi olabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek