Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MBG408 İnsan Genetiği ve Kanser Biyolojisi 927001 4 8 6

Dersin Amacı

İnsan biyolojisi, tıbbi genetik, en sık görülen genetik hastalıklar ve kanser biyolojisi konusunda bilgi edinmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. Şengül Tural

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1.Geoffrey M. Cooper, HÜCRE, Moleküler Yaklaşım. Çeviri Editörü: Neşe Atabey, Ersan Kalay, Meral Sakızlı 7. Baskı, İzmir Kitabevi, 2016 2.William S. Klug, Michael R. Cummings, GENETİK Kavramlar. Çeviri Editörü: Prof. Dr. Cihan Öner, 2011, 2. Baskı, Palme Yayıncılık 3. Tıbbi Genetiğin Tobias E,Esasalrı Connor M, Smith Fergusson, 6. baskı 2013.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

1.Tıbbi Genetiğe giriş 2.Mendel Genetiği 3.Atipik Medndel Kalitimı 4.Mendel dışı kalıtım 5.Gen ve kromozomların yapısı 5.Kliniktesık karşılaşılan genetik hastalıklar 6.Kanser biyolojisi ve genetiği

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 2 10 20
6 Uygulama/Pratik 5 15 75
24 Seminer 2 5 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 4 5 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 5 20
51 Sözlü Sınav 2 3 6

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tıbbi Genetiğe Giriş
2 İnsan Genomu
3 İnsan kromozomları ve kromozomal anomaliler
4 Mendel Genetiği
5 Atipik Mendel Kalıtımı
6 Mendel dşı kalıtım
7 Sık görülen genetik Hastalıklar
8 Hastalıklara Yatkınlıklar (genomik varyasyonlar)
9 Kanser Biyolojisine Giriş
10 Kanser Genetiği
11 Sporadik Kanserler
12 Ailesel Kanserler
13 Kanserde Genetik Danışma
14 Genetik Hastalıklarda Tedavi Stratejileri

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1308615 Tıbbi Genetik temel prensiplerin anlaşılması
2 1308616 Genetik Tarihin öğrenilmesi
3 1308617 Mendel Genetiğinin anlaşılması
4 1308618 Normal, multifaktoriyel, poligenik kalıtımın anlaşılması
5 1308619 Gen ve kromozomların yapı ve davranışlarının öğrenilmesi
6 1308620 Klinikte sıklıkla karşılaşılan genetik hastalıkların öğrenilmesi
7 1308621 Kanser biyolojisinin öğrenilmesi
8 1308624 Kanser genetiğinin öğrenilmesi

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70748 Moleküler biyoloji ve genetik alanında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma, güncel teknikleri ve analiz yöntemlerini kullanabilme
2 70749 Moleküler biyoloji ve genetik ile ilgili problemleri tanımlama, deney tasarlama ve gerçekleştirme, verileri çözümleme ve sonuçları yorumlayarak çözüm yolları üretebilme
3 70750 Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseme ve alanı ile ilgili güncel gelişmeleri takip ederek kendini geliştirebilme
4 70755 Verilerin toplanması, yorumlanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun hareket etme
5 70751 Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve yeni fikirleri uygulamaya istekli olma
6 70752 Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
7 70754 Ulusal veya uluslararası toplumsal sorunların çözümünde uyumlu bir şekilde takım çalışması yapabilme
8 70753 Kuramsal ve uygulamalı çalışmalardan elde ettiği verileri toplumsal sorunların çözümüne uygulamaya istekli olma

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8
Öğrenme Çıktısı
1 3 2 1 2 1 3 3 3
2 2 1 2 1 2 2 2 3
3 2 2 1 1 1 2 2 2
4 1 1 2 2 2 3 3 2
5 1 3 4 5 2 3 3 3
6 2 2 3 3 3 4 4 2
7 2 3 3 3 2 3 4 2
8 2 3 2 2 2 1 2 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek