Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MBG410 Bitirme Projesi II 927001 4 8 12

Dersin Amacı

Öğrencilerin, bir öğretim üyesi danışmanlığında bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak belirlenen bir konuda tez hazırlamaları amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Nevzat ŞAHİN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

- Bilimsel makale nasıl yazılır, nasıl yayımlanır? Robert A. Day, Tübitak Yayınları, 2005.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Bilimsel araştırma yöntemleri, literatür tarama, verilerin sunumu, verilerin yazılı olarak sunumu

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 4 52
10 Tartışma 14 3 42
20 Rapor Hazırlama 1 10 10
21 Rapor Sunma 1 5 5
28 Makale Kritik Etme 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 8 4 32
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 4 56
34 Okuma 14 3 42
36 Rapor 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bilimsel araştırma yöntemlerine giriş
2 Konu seçimi ve hipotez oluşturulması
3 Literatür tarama
4 Literatür tarama
5 Literatür tarama
6 Literatür tarama
7 Literatür tarama
8 Literatür tarama
9 Ara sınav
10 Literatür tarama
11 Literatür tarama
12 Literatür tarama
13 Literature tarama
14 Bulguların sunumu ve tez formatında rapor yazılması

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1306826 Bilimsel araştırma yöntemlerini tanımlar.
2 1306827 Bir hipotez oluşturabilir ve hipotezle ilgili literatür araştırması yapabilir.
3 1306828 Bulgularını sözlü ve yazılı olarak sunabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70748 Moleküler biyoloji ve genetik alanında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma, güncel teknikleri ve analiz yöntemlerini kullanabilme
2 70749 Moleküler biyoloji ve genetik ile ilgili problemleri tanımlama, deney tasarlama ve gerçekleştirme, verileri çözümleme ve sonuçları yorumlayarak çözüm yolları üretebilme
3 70750 Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseme ve alanı ile ilgili güncel gelişmeleri takip ederek kendini geliştirebilme
4 70755 Verilerin toplanması, yorumlanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun hareket etme
5 70751 Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve yeni fikirleri uygulamaya istekli olma
6 70752 Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
7 70754 Ulusal veya uluslararası toplumsal sorunların çözümünde uyumlu bir şekilde takım çalışması yapabilme
8 70753 Kuramsal ve uygulamalı çalışmalardan elde ettiği verileri toplumsal sorunların çözümüne uygulamaya istekli olma

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 4 3 4 3 4 4
2 4 3 4 3 5 3 4 4
3 4 4 4 4 4 5 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek