Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TAR113 Eskiçağ Tarihi I 927001 1 1 6

Dersin Amacı

Eskiçağ tarihi araştırmalarının doğuşu ve eskiçağ tarihi ile ilişkili bilimler hakkında bilgi vermek. Dünyanın doğuşundan başlayarak ilk insan türleri incelendikten sonra ilk yerleşimler hakkında bilgi vermek. Tarih öncesi çağlarda Mezopotamya ve Anadolu’nun durumu hakkında bilgiler vermek. Toplumun modernleşmesinde ilk etkenler olan din ve devlet kavramlarının oluşumu hakkında bilgiler vermek. Toplumsal sınıflaşmanın ortaya çıkışı hakkında bilgiler vermek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Okay PEKŞEN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

İPLİKÇİOĞLU, Bülent, Eskiçağ Tarihi’nin ana Hatları, İstanbul, 1990. NISSEN, J. Hans, Ana Hatlarıyla Mezopotamya, İstanbul, 2004. HOUT, Jean-Louis ve diğ., Kentlerin Doğuşu, Ankara, 2000. MAISELS, C. Keith, Uygarlığın Doğuşu, Ankara, 1999. ARSEBÜK, G., İnsan ve Evrim, İstanbul. 1995. BAHN, P., Arkeolojinin ABC’si, İstanbul, 1999. ÇEVİK, Ö., Tarihte İlk Kentler ve Kentleşme Süreci, İstanbul, 2005. ÖZBEK, M., İnsanın Tarihöncesi Evrimi. İstanbul, 2010. SEVİN, V., Anadolu Arkeolojisi, İstanbul, 2003. ÖZDOĞAN, M. – BAŞGELEN, N., Türkiye’de Neolitik Dönem, İstanbul, 2007.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Yaşamış olduğumuz dünyanın oluşumundan tarihi devirlere kadar geçen süreçte insanoğlunun var oluşu ve gelişimi incelenecektir. Tarih öncesi Mezopotamya ve Anadolu toplumlarının kültürel yaşamlarından başlayarak tarihi dönemlerin başlangıcına kadar geçen süreçteki toplumsal dönüşüm ve gelişimler incelenecektir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
4 Quiz 1 25 1
54 Ev Ödevi 1 25 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 3 39
29 Bireysel Çalışma 13 7 91
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 7 7
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Eskiçağ Araştırmalarının Tarihçesi, Eskiçağ Tarihinde Yer-Zaman İlişkisi 1.pdf
2 Eskiçağ Tarihinin diğer bilim dallarıyla ilişkisi 2.pdf
3 Dünyanın Oluşumu, Jeolojik Zamanlar 3.pdf
4 İnsan Türleri, Çağ kavramının oluşması 4.pdf
5 Tarih Öncesi Çağlarda Mezopotamya, Uruk IV-VI, Cemdet Nasr, Meşilim 5.pdf
6 Tarih Öncesi Çağlarda Anadolu ve Mezopotamya, Anadolu ve Mezopotamya’da Paleolitik – Mezolitik Dönem 6.pdf
7 Anadolu ve Mezopotamya’da Neolitik Dönem, İlk köylülerin doğuşu ve gelişimi 7.pdf
8 Anadolu ve Mezopotamya’da Kalkolitik Dönem, İlk kentlerin kuruluşu 8.pdf
9 Ara Sınav
10 Anadolu ve Mezopotamya’da Yönetici sınıfın oluşması 10.pdf
11 Tunç Çağı’nda Anadolu ve Mezopotamya 11.pdf
12 Dinin Doğuşu, Devletin Doğuşu, Toplumsal Sınıflaşmanın ortaya çıkışı 12.pdf
13 Anadolu ve Mezopotamya’da Ekonomik hayat 13.pdf
14 Anadolu ve Mezopotamya’da Kültürel hayat 14.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1494504 Öğrenci dünyanın oluşumu hakkında bilgi sahibi olabilir.
2 1494505 İnsan türleri ve insanın doğadaki dönüşümü hakkında bilgi sahibi olur.
3 1494506 Toplumunun değer yargılarının geçmişteki köklerini görme ve onların günümüze etkilerini değerlendirme yetisine sahip olur.
4 1494507 Mezopotamya ve Anadolu’nun tarih öncesi dönemleri hakkında bilgi sahibi olunur.
5 1494508 Bu dersi alan öğrenci Tarihte çağlar boyu insanlığın geçirdiği inançsal, kültürel ve siyasal dönüşümler ve daha sonraki çağlara etkilerini kavrar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71466 Amaç: Tarihi süreçte meydana gelen olayları ve olguları çağdaş yöntemlerle tartışıp araştıran, akademik çalışmalar sonucu meydana gelen bilgi değişikliklerini ve konulara yönelik yaklaşım farklılıklarını takip edebilme ve öğrenebilme yöntemini edinen bu donanımla alanlarındaki gelişmeleri yakından takip eden ve edindiği bilgi ve yaklaşımları çevresiyle paylaşabilen bir öğrenci profili oluşmasına yönelik bir program uygulamak.
2 71467 Hedef:Tarihi olaylar arasında sebep sonuç ilişkisi kurabilen, tarihi bir temelden kaynaklanan günlük sorunlara tarihi açıdan bakabilen ve tarihi çıkarımlarda bulunabilen, sürekli kendini yenileyebilen, bilgiye ulaşabilen eğitim kurumlarında öğretmen, kamu ve özel kurumlarda araştırmacı olarak görev alabilecek becerileri kazanmasına yardım etmek.
3 71468 Genel kültür ve tarihte yardımcı bilimlerle ilgili, güncel bilgileri içeren kitapları, uygulama araç- gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen üst düzey bilgi ve becerilere sahiptir. Bu bilgi ve becerileri mesleğinde ve araştırmalarında kullanır.
4 71469 Alanında gerçekleştirilmiş araştırmaları ve yayınları takip eder.
5 71470 Tarihi temalarla ilgili kamuyu bilgilendirme ve kamuoyu oluşturmada inisiyatif alır.
6 71471 Kamuyu bulunduğu bölgenin tarihi geçmişi hakkında bilgilendirecek bilgi donanımına sahiptir.
7 71472 Lisans eğitimi sonrası yaşadığı yerde yer alan tarihi kaynakları toplama ve değerlendirmede bulunarak yerel ve milli tarih araştırmalarına katkıda bulunacak yeterlilikte alt yapıya sahip olur.
8 71473 Tarih alanının gerektirdiği oranda bilgisayar donanımına sahiptir. Çağdaş bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
9 71474 Yapacağı çalışmalar sonucu elde edeceği bilgi ve yaklaşımların paylaşımında toplumsal, insanî, bilimsel ve milli değerleri gözetir.
10 71475 Milli ve evrensel değerleri kavramış, Atatürk ilkelerine bağlı yeni bilgi ve fikirlere açıktır.
11 71476 İnsanlık tarihini, temel insanî değerleri ve demokrasiyi tanıyıp tanıtacak ve yayacak donanıma sahiptir.
12 71477 Toplumunun ve insanlığın geçmiş kurumları ve zihniyetlerinin günümüze etkisi hakkında fikir yürütebilir.
13 71465 Tarih disiplini ile ilgili kavramları, fikirleri ve verileri, sosyal bilimler araştırma metotlarıyla inceler ve değerlendirir, gün yüzüne çıkmamış (henüz araştırılmamış) konuları tanılar, analiz eder ve tartışır, bunlarla ilgili bilimsel bulgular ve kanıtlara dayalı öneriler geliştirir.
14 71478 Tarihe konu olan olgular hakkında bağımsız olarak araştırma ve inceleme yapma ve bunları yazıya dökme veya bu konularda dersler ve konferanslar verme yetisi kazanır.
15 71482 Tarihle ilgili konularda yayın yapma, dergi çıkarma, toplumsal projeler organize etme vs. becerisi kazanır
16 71464 Tarih bilgisi ile diğer alanlarda mukayeseler yapma, danışmanlık yapma ve topluma katkı sağlama yetisi
17 71479 İlgi alanına giren konuların nasıl araştırılacağı, araştırma alanının sınır ve kapsamı, zaman ve mekan gibi sınırlılıkları belirleyebilir.
18 71480 Alanı ile ilgili toplumu aydınlatacak etkinliklerde görev alabilir.
19 71481 Tarih araştırmaları dersleri ve konferanslar verme gib konularda yetkinlik kazanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 3 4 5 5 4 3 4 3 4 5 3 4 4 5 4 5 5
2 3 4 4 4 5 4 5 4 4 5 5 4 4 5 5 4 3 5 3
3 4 5 3 3 5 4 5 5 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 5
4 4 3 5 4 5 3 4 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4
5 5 3 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek