Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TAR114 Eskiçağ Tarihi II 927001 1 2 6

Dersin Amacı

En eski çağlardan Asur İmparatorluğu’nun yıkılışına kadar uzanan zaman dilimi içerisinde Mezopotamya toprakları üzerinde ortaya çıkan medeniyetleri ayrıntılı olarak incelemek. En eski çağlardan Urartu Krallığı’nın yıkılışına kadar geçen zaman dilimi içerisinde Anadolu toprakları üzerinde ortaya çıkan medeniyetleri ayrıntılı olarak incelemek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Okay PEKŞEN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

KUHRT, Amelie, Eskiçağ’da Yakındoğu, İstanbul, 2013. OPPENHEIM, A. Leo, Ancient Mesopotamia, Chicago, 1977. GÖKÇEK, L. Gürkan, Asurlular, Ankara, 2015. MEMİŞ, Ekrem., Eskiçağda Mezopotamya, Bursa 2007. KINAL, Füruzan., Eski Mezopotamya Tarihi, Ankara 1983. KÖROĞLU, Kemalettin, Eski Mezopotamya Tarihi, İstanbul 2006. AKURGAL, EKREM, Anadolu Kültür Tarihi, Ankara, 2005. KINAL, FÜRUZAN, Eski Anadolu Tarihi, Ankara 1987. MEMİŞ, Ekrem, Eskiçağ Medeniyetleri Tarihi, Bursa 2006. ÜNAL, Ahmet, Hititler Devrinde Anadolu 1/2/3, İstanbul, 2005. KUHRT, Amelie, Eskiçağ’da Yakındoğu, İstanbul, 2013. ERZEN, Afif, Doğu Anadolu ve Urartular, Ankara, 1992.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Eski Mezopotamya toprakları üzerinde ortaya çıkan medeniyetler, Mezopotamya kavimlerinin dünya medeniyetine yaptıkları katkılar, Mezopotamya-Anadolu ilişkilerinin kökleri. Eskiçağda Anadolu toprakları üzerinde ortaya çıkan medeniyetler, Anadolu kavimlerinin dünya medeniyetine yaptıkları katkılar.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
4 Quiz 1 25 1
54 Ev Ödevi 1 25 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
4 Quiz 1 1 1
5 Derse Katılım 13 2 26
29 Bireysel Çalışma 13 4 52
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 11 11
52 Quiz için Bireysel Çalışma 1 8 8
54 Ev Ödevi 13 3 39

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Mezopotamya uygarlığı hakkında yapılan araştırma ve çalışmalar, Mezopotamya’nın jeopolitik konumu ve Sumerliler’den önce Mezopotamya, Sumerlilerin Mezopotamya’ya gelişi ve tarihi devirlerin başlaması
2 Er Sülaleler I Devri, Er Sülaleler II Devri, Er Sülaleler III Devri
3 Akkadlılar Çağında Mezopotamya
4 Eski Babil Devleti
5 II. Babil Devleti
6 Eski Asur Devleti, Orta Asur Devleti
7 Yeni Asur Devleti
8 MÖ 3. – 2. Binyıl Anadolu Kavimleri, Asur Ticaret Kolonileri Çağı
9 Ara Sınav
10 Eski Hitit Devleti, Gasıp Krallar Devrinde Anadolu
11 Yeni Hitit Devleti (Hitit İmparatorluk Devri)
12 Hitit Devleti’nin Yıkılışı, Ege Göçleri ve göçlerden Sonra Ön Asya’nın Siyasi Durumu
13 Geç Hitit Şehir Devletleri Dönemi
14 Frigler, Urartular, Lidyalılar

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1282030 Eski Mezopotamya ve Anadolu coğrafyası hakkında bilgi edinme
2 1282031 Eski Mezopotamya medeniyetlerinin siyasal ve kültürel tarihileri hakkında bilgiler edinme
3 1282032 Eski Anadolu medeniyetlerinin siyasal ve kültürel tarihileri hakkında bilgiler edinme
4 1282033 Eski Mezopotamya ve Anadolu biliminin dünya bilimine katkısı hakkında bilgiler edinebilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63697 Amaç: Tarihi süreçte meydana gelen olayları ve olguları çağdaş yöntemlerle tartışıp araştıran, akademik çalışmalar sonucu meydana gelen bilgi değişikliklerini ve konulara yönelik yaklaşım farklılıklarını takip edebilme ve öğrenebilme yöntemini edinen bu donanımla alanlarındaki gelişmeleri yakından takip eden ve edindiği bilgi ve yaklaşımları çevresiyle paylaşabilen bir öğrenci profili oluşmasına yönelik bir program uygulamak.
2 63698 Hedef:Tarihi olaylar arasında sebep sonuç ilişkisi kurabilen, tarihi bir temelden kaynaklanan günlük sorunlara tarihi açıdan bakabilen ve tarihi çıkarımlarda bulunabilen, sürekli kendini yenileyebilen, bilgiye ulaşabilen eğitim kurumlarında öğretmen, kamu ve özel kurumlarda araştırmacı olarak görev alabilecek becerileri kazanmasına yardım etmek.
3 63699 Genel kültür ve tarihte yardımcı bilimlerle ilgili, güncel bilgileri içeren kitapları, uygulama araç- gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen üst düzey bilgi ve becerilere sahiptir. Bu bilgi ve becerileri mesleğinde ve araştırmalarında kullanır.
4 63700 Alanında gerçekleştirilmiş araştırmaları ve yayınları takip eder.
5 63701 Tarihi temalarla ilgili kamuyu bilgilendirme ve kamuoyu oluşturmada inisiyatif alır.
6 63702 Kamuyu bulunduğu bölgenin tarihi geçmişi hakkında bilgilendirecek bilgi donanımına sahiptir.
7 63703 Lisans eğitimi sonrası yaşadığı yerde yer alan tarihi kaynakları toplama ve değerlendirmede bulunarak yerel ve milli tarih araştırmalarına katkıda bulunacak yeterlilikte alt yapıya sahip olur.
8 63704 Tarih alanının gerektirdiği oranda bilgisayar donanımına sahiptir. Çağdaş bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
9 63705 Yapacağı çalışmalar sonucu elde edeceği bilgi ve yaklaşımların paylaşımında toplumsal, insanî, bilimsel ve milli değerleri gözetir.
10 63706 Milli ve evrensel değerleri kavramış, Atatürk ilkelerine bağlı yeni bilgi ve fikirlere açıktır.
11 63707 İnsanlık tarihini, temel insanî değerleri ve demokrasiyi tanıyıp tanıtacak ve yayacak donanıma sahiptir.
12 63708 Toplumunun ve insanlığın geçmiş kurumları ve zihniyetlerinin günümüze etkisi hakkında fikir yürütebilir.
13 63696 Tarih disiplini ile ilgili kavramları, fikirleri ve verileri, sosyal bilimler araştırma metotlarıyla inceler ve değerlendirir, gün yüzüne çıkmamış (henüz araştırılmamış) konuları tanılar, analiz eder ve tartışır, bunlarla ilgili bilimsel bulgular ve kanıtlara dayalı öneriler geliştirir.
14 63709 Tarihe konu olan olgular hakkında bağımsız olarak araştırma ve inceleme yapma ve bunları yazıya dökme veya bu konularda dersler ve konferanslar verme yetisi kazanır.
15 63713 Tarihle ilgili konularda yayın yapma, dergi çıkarma, toplumsal projeler organize etme vs. becerisi kazanır
16 63695 Tarih bilgisi ile diğer alanlarda mukayeseler yapma, danışmanlık yapma ve topluma katkı sağlama yetisi
17 63710 İlgi alanına giren konuların nasıl araştırılacağı, araştırma alanının sınır ve kapsamı, zaman ve mekan gibi sınırlılıkları belirleyebilir.
18 63711 Alanı ile ilgili toplumu aydınlatacak etkinliklerde görev alabilir.
19 63712 Tarih araştırmaları dersleri ve konferanslar verme gib konularda yetkinlik kazanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 4 4 5 4 4 5 5 4 5 4 3 5 4
2 5 4 4 4 5 5 4 5 5 5 4 4 4 5 3 5 5
3 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4 3 4 4
4 5 5 5 5 4 4 5 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek