Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GSF101 Temel Tasarım I 927001 1 1 9

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Elif ŞENEL

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Aker Alpaslan, Sabiha (2003). Tasarım: Mesleki Resim (1. Baskı). İstanbul: Ya-Pa Yayınları. 2. Ambrose, Gavin, Harris, Paul (2012). Grafik Tasarımın Temelleri. (Çeviren: Mehmet Emir Uslu). İstanbul: Literatür Yayıncılık. 3. Çağlarca, Sadettin (1993). Renk ve Armoni Kuralları (5. Baskı). İstanbul: İnkılâp Kitabevi. 4. Özsoy, Vedat (2006). Yöntem ve Teknikleriyle Görsel Sanatlar Eğitiminde Uygulamalar (1. Baskı). Ankara: Tşof Plaka Matbaacılık San. ve Tic. A. Ş. Görsel Sanatlar Eğitimi Derneği Yayınları-4. 5. Öztuna, H.Yakup (2007). Görsel İletişimde Temel Tasarım (1. Baskı). İstanbul: Yorum Sanat ve Yayıncılık. 6. Seylan, Ali (2019).Temel Tasarım (Genişletilmiş 2. Baskı). İstanbul: Yem Yayın. 7. Parramon, Jose M. (1997). Resimde Renk ve Uygulanışı. (Çeviren: Erol Erduran). İstanbul: Remzi Kitabevi.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Temel kavramlar ve dersin işleyiş sürecinin açıklanması; tasarım elemanlarının ve ilkelerinin tanıtılması; nokta ile yüzey araştırmaları; çizgi ile yüzey araştırmaları; doğal, yapay ve geometrik biçimlerden tasarım uygulamaları; açık-koyu değer araştırmaları; ışık-gölge çalışmaları; doku çalışmaları; genel renk bilgisi, renk çemberi uygulaması; renk armonisinin tanıtılması, renk kontrastları uygulamaları, yanıltıcı kontrast; renk kontrastları uygulamaları, yalın kontrast ve sıcak-soğuk kontrast; renk kontrastları uygulamaları, kalite kontrast ve açık-koyu kontrast; renk kontrastları uygulamaları, tamamlayıcı kontrast ve miktar kontrast konuları bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
54 Ev Ödevi 3 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 4 4
2 Final Sınavı 1 4 4
5 Derse Katılım 13 6 78
6 Uygulama/Pratik 13 4 52
29 Bireysel Çalışma 13 3 39
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 8 4 32
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 4 16

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Temel kavramlar ve dersin işleyiş sürecinin açıklanması.
2 Tasarım elemanlarının ve ilkelerinin tanıtılması.
3 Nokta ile yüzey araştırmaları.
4 Çizgi ile yüzey araştırmaları.
5 Doğal, yapay ve geometrik biçimlerden tasarım uygulamaları.
6 Açık-koyu değer araştırmaları.
7 Işık-gölge çalışmaları.
8 Doku çalışmaları.
9 Ara sınav
10 Genel renk bilgisi, renk çemberi uygulaması.
11 Renk armonisinin tanıtılması. Renk kontrastları uygulamaları, yanıltıcı kontrast.
12 Renk kontrastları uygulamaları, yalın kontrast ve sıcak-soğuk kontrast.
13 Renk kontrastları uygulamaları, kalite kontrast ve açık-koyu kontrast.
14 Renk kontrastları uygulamaları, tamamlayıcı kontrast ve miktar kontrast.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1506097 Sanat ve tasarıma dönük kişisel intibak ve hazırbulunmuşluk düzeylerinin farkında olmak
2 1506098 Temel tasarıma ilişkin terim, içerik ve uygulama kapsamları hakkında bilgi sahibi olmak
3 1506099 Temel tasarımda biçim ve biçimlendirme elemanları, ilkeleri ve yöntemlerini tanımak
4 1506100 Plastik, tasarımsal ve geometrik kavramlarla ilgisinde görselleştirme deneyimleri geliştirmek
5 1506101 Biçim, boyut, mekan, uzay, renk, ışık-gölge ve boya açısından temel tasarımın fiziksel ve kimyasal materyallerini kullanarak uygulama gertçekleştirebilmek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77027 Çağdaş teknolojinin kullanımı ile işlevsel üretim ilkelerine dayanan eğitim-öğretim sonucunda yaratıcılıkları, estetik algı düzeyleri vb. gelişerek alanlarında gerekli donanım ve bilgi birikimine sahip yetkin birer sanatçı/tasarımcı olabilirler.
2 77028 Görsel sanatlarla ilgili disiplinler hakkında bilgi sahibi olurlar, Görsel İletişim Tasarımı hakkında detaylı bilgi birikimi edinerek sanatsal/tasarımsal sorunları tanımlayabilirler ve çözümleyebilirler.
3 77029 Tarihsel, kültürel ve yapısal bağlantılar ekseninde farklı sanat disiplinlerine ait ürünleri çözümleyebilirler.
4 77030 Görsel İletişim Tasarımı alanına özgü terminolojiyi, araç-gereç, teknik ve yöntemleri kullanabilirler, yaratma süreçlerini ve ürünleri tanımlayabilirler.
5 77031 Aldıkları eğitimle sanatçı/tasarımcı kimliği kazanarak alanlarıyla ilgili çalışmalar yapabilirler, formasyon eğitimi almaları durumunda öğrencilerin yaşlarına, hazır bulunuşluk düzeyleri ve yeteneklerine göre uygun teknik, yöntem ve stratejileri kullanabilir ve sanat eğitimcisi olarak da çalışabilirler.
6 77034 Plastik elemanlar, grafik unsurlar veya tasarım kuramları ile ilintisinde temel sanat ve tasarım yeterlikleri elde ederler
7 77032 Bireysel ve grup ihtiyaçlarına duyarlı, etkili iletişim kurabilecek ve dönütleri doğru değerlendirebilecek nitelikli sanatçı/tasarımcılar olarak kendilerini etkili biçimde gerçekleştirebilirler
8 77036 Resim sanatında kurgusal yenilikler, buluşlar, keşifler ve alternatif betimleme olanaklarına gerekçe geliştirirler
9 77033 Sanatsal/tasarımsal eleştiri yapabilirler ve probleme dayalı çözümleri amaçlanan durumlar için doğru bir şekilde uygun ölçütler kullanarak üretebilirler.
10 77037 Sanatsal sunum olanakları ve dekoratif tasarımları resim sanatının insanlarla temasına imkan tanıyabilecek nitelik ve değerde tasarlayabilirler
11 77038 Resim alan disiplini geliştirmede teknik, anlayış, kavrayış ve ifade yeterliklerinin önemine katkı sunabilecek sanatsal pratikleri tahlil ederek, geleneksel ve çağdaş resim atelye uygulamalarında standartları kavrayarak pekiştirirler
12 77040 Sanatsal anlatım ve görselleştirme teknolojileri ve türleri arasında yeterlikleri birlikte kullanabilirler
13 77035 Sanatın ve dolayısıyla resim sanatının sosyolojik, ontolojik, psikolojik ve felsefi kapsamlar dahilindeki temsil, tasarım ve uzlaşıma dönük etkileşimlerini deneyimleyebilirler
14 77039 Geleneksel ve çağdaş estetik kuramlar ve türler hakkında bilgi sahibi olurlar

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 4 4 4 5 5 4 5 4 4 5 3 5
2 5 4 5 5 5 4 4 5 5 3 4 5 5 4
3 5 5 4 5 5 4 4 4 5 4 4 5 4 5
4 5 4 5 4 4 5 5 5 5 3 4 4 4 4
5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek