Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GSF101 Temel Tasarım I 927001 1 1 7

Dersin Amacı

Temel Tasarım I dersi, öğrencileri sanatsal yaratıcılık ve problem çözmede görme ve düşünme alışkanlıklarından sıyrılarak kendi bilişsel ve duyuşsal potansiyellerini tanımaya yönelten bir disiplin kimliği taşır. Algı fizyolojisi, algılama ve anlamlardırma, görsel algı kuramları dersin teorik altyapısını oluşturur. Biçimlenme ve biçimlendirme bağlamında nokta, çizgi, yüzey ve form kavramları, yapı, doku ve renk kavramları, algılama sürecinde devreye giren hareket / devinim, ritm, denge, uyum gibi görsel etki kategorileri ve bu etkilerin oluşumunda ölçümsel işlevleri yerine getiren tekrar, yön, mesafe, oran-orantı, yoğunluk, şiddet gibi nicel değerler kategorilerinin iki ve üç boyutlu uygulamalar üzerinden tanıtılması ve öğrenmelerin kalıcı hale getirilmesi dersin içerik ve metodolojisini oluşturur.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Ali SEYLAN, Dr. Öğr. Üyesi Hülya DEMİR,

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Seylan, Ali, (2005).Temel Tasarım, M Kitap Yay. Ankara. 2. Ambrose, Gavin, Paul HARRİS (2012). Grafik Tasarım Temelleri,(Çev.: Mehmet Emir Uslu), Litaratür Yay. 3. Samara, Timothy, Rockport Publishers, (2007). Design Elements A Graphic Style Manual, USA. 4. Öztuna, H.Yakup, (1982). Görsel İletişimde Temel Tasarım, Tibyan Yay. İstanbul. 5. Günör, Hulusi, (1982). Temel Tasar (Basic Desing) Hulusi GÜNÖR, Ala Matbaacılık İst. 6. Keskinok, Kayıhan, (2001). Sanat Eğitimi,Kayhan KESKİNOK, Sanat Yapım Yay. I.Bas. Ank. 7. Denel, Bilge, (1981). Temel Tasarım ve Yaratıcılık Bilgi Denel, O.D.T.Ü. Yay. Ankara.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu derste, öğrencilere, yaşadığımız dünyada neslerin birbiri ile olan yapısal ilişkileri, zihinsel tasarımların, alanın gerektirdiği tekniklerle zihinsel yetilerini geliştirmeleri, görselleştirme becerileri ve yeterliliği anlatılmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
6 Uygulama/Pratik 0 0 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 13 6 78
6 Uygulama/Pratik 6 4 24
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 4 4 16
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 6 4 24
54 Ev Ödevi 7 4 28

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Temel TasarımI dersinin içeriği, amacı ve hedef davranışları. Görsel Algının Fizyolojisi, Binoküler Sistem Derinlik Algısı, Algısal Organizasyon, Tanımlama ve Dikkat Mekanizması Araştırma, inceleme TEMEL TASARIMI DERSİNİN İÇERİĞİ, AMACI VE HEDEF DAVRANIŞLARI. GÖRSEL ALGININ FİZYOLOJİSİ, BİNOKÜLER SİSTEM DERİNLİK ALGISI, ALGISAL ORGANİZASYON, TANIMLAMA VE DİKKAT MEKANİZMASI.pptx
2 Nokta konusu işlenir ve uygulama yapılır. Araştırma, inceleme NOKTA VE UYGULAMA.pptx
3 Çizgi konusu işlenir ve uygulama yapılır. Araştırma, inceleme ÇİZGİ VE UYGULAMA.pptx
4 Form, Deformasyon, transformasyon kavramları işlenir uygulama yaptırılır. Araştırma, inceleme FORM, DEFORMASYON, TRANSFORMASYON VE UYGULAMA.pptx
5 Uzayın Kavranmasında Işık-Gölge İlişkisi Araştırma, inceleme UZAYIN KAVRANMASINDA IŞIK-GÖLGE İLİŞKİSİ.pptx
6 Renk Duyumu, Renk Teorileri, Renk Algısı Araştırma, inceleme RENK DUYUMU RENK TEORİLERİ RENK ALGISI.pptx
7 Renk Karışım Metotları, Kontrast Renkler ve Renkte Görecelik, Araştırma, inceleme RENK KARIŞIM METOTLARI, KONTRAST RENKLER VE RENKTE GÖRECELİK,.pptx
8 Tasarım ilkeleri konusuna giriş yapılır ve Hareket / Devinim konusu işlenir. Uygulama yaptırılır. Araştırma, inceleme TASARIM İLKELERİ HAREKET DEVİNİM VE UYGULAMA.pptx
9 ARA SINAV- Ödev teslimi Ara sınav haftası.docx
10 Tasarımda Ritim konusu anlatılır, uygulama yaptırılır. Araştırma, inceleme TASARIMDA RİTİM VE UYGULAMA.pptx
11 Denge konusu işlenir. Uygulama yaptırılır. Araştırma, inceleme DENGE VE UYGULAMA.pptx
12 Armoni, ahenk, uyum konusu işlenir. Final Projesi belirlenir. Araştırma, inceleme ARMONİ, AHENK, UYUM VE FİNAL PROJESİ.pptx
13 Tasarımda vurgu konusu işlenir. Final Projesi için çalışmalar yapılır. Araştırma, inceleme TASARIMDA VURGU VE FİNAL PROJESİ TASLAK ÇALIŞMASI.pptx
14 Final projesi için çalışmalar yapılır. Araştırma, inceleme FİNAL PROJESİ İÇİN ÇALIŞMA.pptx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1271813 Renk teorilerini bilir.
2 1271814 Özgün renk elde etmeyi başarabilir.
3 1271815 Renk biçim ilişkisini ve ışık gölgeyi bilebilir.
4 1271816 Deformasyon ve transformasyon uygulaması yapabilir.
5 1271817 Özgün biçim geliştirebilir.
6 1292933 • Öznel düşünme özgürlüğü, • Risklere girebilme, • Düşünmede bağlantısız sıçramalar yapabilme, • Fikirleri eş zamanlı geliştirme ve yeni yorumlara, yaratıcı düşünceye açık olma, • Problem çözme yollarını açıkça deneme, • Bireysel farklılıklarını gerçekleştirebilme, • Sanatsal yaratıcılık ve problem çözmede, görme ve düşünme alışkanlıklarından sıyrılarak, kendi bişişsel ve duyuşsal potansiyellerini tanıma, • Alana özgü özel bir bilinç geliştirme.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69150 Sanat ve tasarımı ortak bir temelde değerlendirebilecek terminoloji, problem çözme becerileri, teknik ve yöntem bilgisi ile uygulama yeterliği kazanırlar.
2 69185 İki, üç ve dört boyutlu tasarım problemlerini çözümleyebilir ve uygulamalarını gerçekleştirebilirler.
3 69186 Grafik Tasarım disiplininin geçmişten bugüne geçirdiği değişim ve gelişim süreçlerini bilir ve bildiklerini güncel sorunlara transfer edebilirler.
4 69151 Görsel iletişimin gerçekleşme süreçlerini bilir, etkili görsel iletişim için doğru kodlamalar yapabilirler.
5 69152 Görsel iletişim başlığı altında toplanabilecek alt disiplinler hakkında bilgi sahibi olur ve tasarım sorunları tanımlama ve çözme yeterliği kazanırlar.
6 69163 Yabancı kaynakları, gelişmeleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olabilirler.
7 69156 Gerçekleştirdikleri uygulamalarını bilimsel ve felsefi açıdan temellendirebilirler.
8 69157 Tasarımlarını etkili bir şekilde sunacak uygulama ve iletişim becerileri kazanırlar.
9 69153 Grafik Tasarım disiplininin geçmişten bugüne geçirdiği değişim ve gelişim süreçlerini bilir ve bildiklerini güncel sorunlara transfer edebilirler.
10 69160 Meslek yaşamında kendini sürekli geliştirebilecek, yeniliklere açık, ekip çalışmasına uygun, sorumluluklarının farkında, sosyal becerileri gelişmiş davranış özellikleri kazanırlar.
11 69154 Çağa uygun tasarım araçlarını etkili şekilde kullanırlar.
12 69158 Toplumun güncel sorunlarına duyarlılık kazanır ve çözüm önerileri geliştirebilirler.
13 69155 İki, üç ve dört boyutlu tasarım problemlerini çözümleyebilir ve uygulamalarını gerçekleştirebilirler.
14 69159 Görsel İletişim Tasarımına disiplinlerarası bir bakış açısı kazanır, bilgilerini farklı disiplinlerin çözümleri için kullanabilirler.
15 69161 Mesleği ile ilgili hukuksal ve etik kuralları bilirler.
16 69162 Türkçeyi doğru ve etkin olarak kullanabilirler.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 5 4 2 3 2 1
2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1
6 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek