Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GSF102 Temel Tasarım II 927001 1 2 7

Dersin Amacı

Temel Tasarım II dersi, öğrencileri sanatsal yaratıcılık ve problem çözmede görme ve düşünme alışkanlıklarından sıyrılarak kendi bilişsel ve duyuşsal potansiyellerini tanımaya yönelten bir disiplin kimliği taşır. Algı fizyolojisi, algılama ve anlamlandırma, görsel algı kuramları dersin teorik altyapısını oluşturur. Biçimlenme ve biçimlendirme bağlamında nokta, çizgi, yüzey ve form kavramları, yapı, doku ve renk kavramları, algılama sürecinde devreye giren hareket / devinim, ritm, denge, uyum gibi görsel etki kategorileri ve bu etkilerin oluşumunda ölçümsel işlevleri yerine getiren tekrar, yön, mesafe, oran-orantı, yoğunluk, şiddet gibi nicel değerler kategorilerinin iki ve üç boyutlu uygulamalar üzerinden tanıtılması ve öğrenmelerin kalıcı hale getirilmesi dersin içerik ve metodolojisini oluşturur.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Hülya DEMİR

Ön Koşul Dersleri

Temel Tasarım I

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Seylan, Ali, (2005).Temel Tasarım, M Kitap Yay. Ankara. 2. Ambrose, Gavin, Paul HARRİS (2012). Grafik Tasarım Temelleri,(Çev.: Mehmet Emir Uslu), Litaratür Yay. 3. Samara, Timothy, Rockport Publishers, (2007). Design Elements A Graphic Style Manual, USA. 4. Öztuna, H.Yakup, (1982). Görsel İletişimde Temel Tasarım, Tibyan Yay. İstanbul. 5. Günör, Hulusi, (1982). Temel Tasar (Basic Desing) Hulusi GÜNÖR, Ala Matbaacılık İst. 6. Keskinok, Kayıhan, (2001). Sanat Eğitimi,Kayhan KESKİNOK, Sanat Yapım Yay. I.Bas. Ank. 7. Denel, Bilge, (1981). Temel Tasarım ve Yaratıcılık Bilgi Denel, O.D.T.Ü. Yay. Ankara. 8. Pare, E. G., Loving, R.O., Hill, I.L., Pare, R.C., (1982).Descriptive Geometry, Macmillan puplishing co, New York. 9. Danış, İsmet, İnşaat Teknik Resmi, Türk Hava Kurumu Basımevi II. Baskı. 10. Wels, David(1997). Matematik Sanatı, (Çev. Nermin Arık) Tübitak Yay. Ankara. 11. Wels, David, (1998). Geometrinin Gizli Dünyası, Wells, David. Çev. Selçuk Alsan, Sarmal Yayınevi, İst.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu derste, öğrencilere, yaşadığımız dünyada neslerin birbiri ile olan yapısal ilişkileri, zihinsel tasarımların, alanın gerektirdiği tekniklerle zihinsel yetilerini geliştirmeleri, görselleştirme becerileri ve yeterliliği anlatılmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
6 Uygulama/Pratik 0 0 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 13 6 78
6 Uygulama/Pratik 6 4 24
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 4 4 16
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 6 4 24
54 Ev Ödevi 7 4 28

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Doku, iki boyutlu tasarım çalışmaları, form araştırmaları ve renklendirmeler. Araştırma, inceleme storage/app/public/hulya.demir/132910
2 Doku, iki boyutlu tasarım çalışmaları, form araştırmaları ve renklendirmeler. Araştırma, inceleme TEMEL TASARIM-II 2. HAFTA.pptx
3 Hareket ve Devinim. Özgün bir biçimi geliştirip yüzeyde uygulamalar yapılır. Araştırma, inceleme TEMEL TASARIM-II 3. HAFTA.pptx
4 Hareket ve Devinim. Özgün bir biçimi geliştirip yüzeyde uygulamalar yapılır. Araştırma, inceleme TEMEL TASARIM-II 4. HAFTA.pptx
5 Armoni, ahenk uyum. İki boyutlu tasarım araştırmaları ve çizimleri yapılır. Araştırma, inceleme TEMEL TASARIM-II 5. HAFTA.pptx
6 Armoni, ahenk uyum. İki boyutlu tasarım araştırmaları ve çizimleri yapılır. Araştırma, inceleme TEMEL TASARIM-II 6. HAFTA.pptx
7 Vurgu, hiyerarşi. İki boyutlu birim tekrar uygulamaları yapılır. Araştırma, inceleme TEMEL TASARIM-II 7. HAFTA.pptx
8 Vurgu, hiyerarşi. İki boyutlu birim tekrar uygulamaları yapılır. Araştırma, inceleme TEMEL TASARIM-II 8. HAFTA.pptx
9 Ara Sınav. TEMEL TASARIM-II 9. HAFTA.pptx
10 Black Square (Kara Kare) Problem analizi Araştırma, inceleme TEMEL TASARIM-II 10. HAFTA.pptx
11 Black Square (Kara Kare) Problem analizi Araştırma, inceleme TEMEL TASARIM-II 11. HAFTA.pptx
12 Final projesi belirleme ve taslak çalışmalarına başlama. Araştırma, inceleme TEMEL TASARIM-II 12. HAFTA.pptx
13 Final projesi çalışmalarını sürdürme. Araştırma, inceleme TEMEL TASARIM-II 13. HAFTA.pptx
14 Final projesinin son şeklini verme. Araştırma, inceleme TEMEL TASARIM-II 14. HAFTA.pptx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1277850 Sanatın temel kavramlarını öğrenir ve uygular.
2 1277851 Amaç biçim, renk ilişkisini öğrenir.
3 1277852 Özgün biçim,form geliştirmeyi öğrenir, uygular.
4 1277853 Malzeme bilgisini geliştirir, amaca göre malzeme seçimini öğrenir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69150 Sanat ve tasarımı ortak bir temelde değerlendirebilecek terminoloji, problem çözme becerileri, teknik ve yöntem bilgisi ile uygulama yeterliği kazanırlar.
2 69185 İki, üç ve dört boyutlu tasarım problemlerini çözümleyebilir ve uygulamalarını gerçekleştirebilirler.
3 69186 Grafik Tasarım disiplininin geçmişten bugüne geçirdiği değişim ve gelişim süreçlerini bilir ve bildiklerini güncel sorunlara transfer edebilirler.
4 69151 Görsel iletişimin gerçekleşme süreçlerini bilir, etkili görsel iletişim için doğru kodlamalar yapabilirler.
5 69152 Görsel iletişim başlığı altında toplanabilecek alt disiplinler hakkında bilgi sahibi olur ve tasarım sorunları tanımlama ve çözme yeterliği kazanırlar.
6 69163 Yabancı kaynakları, gelişmeleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olabilirler.
7 69156 Gerçekleştirdikleri uygulamalarını bilimsel ve felsefi açıdan temellendirebilirler.
8 69157 Tasarımlarını etkili bir şekilde sunacak uygulama ve iletişim becerileri kazanırlar.
9 69153 Grafik Tasarım disiplininin geçmişten bugüne geçirdiği değişim ve gelişim süreçlerini bilir ve bildiklerini güncel sorunlara transfer edebilirler.
10 69160 Meslek yaşamında kendini sürekli geliştirebilecek, yeniliklere açık, ekip çalışmasına uygun, sorumluluklarının farkında, sosyal becerileri gelişmiş davranış özellikleri kazanırlar.
11 69154 Çağa uygun tasarım araçlarını etkili şekilde kullanırlar.
12 69158 Toplumun güncel sorunlarına duyarlılık kazanır ve çözüm önerileri geliştirebilirler.
13 69155 İki, üç ve dört boyutlu tasarım problemlerini çözümleyebilir ve uygulamalarını gerçekleştirebilirler.
14 69159 Görsel İletişim Tasarımına disiplinlerarası bir bakış açısı kazanır, bilgilerini farklı disiplinlerin çözümleri için kullanabilirler.
15 69161 Mesleği ile ilgili hukuksal ve etik kuralları bilirler.
16 69162 Türkçeyi doğru ve etkin olarak kullanabilirler.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 2 5 5 1 5 1 1 5 5 3 1 4 2 3 2 5
2 1 2 3 2 5 1 2 5 4 2 2 1 5 2 2 4
3 2 3 2 1 2 4 2 4 2 5 2 5 2 5 1 2
4 2 5 2 2 5 2 5 1 5 2 5 3 3 3 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek