Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GSF104 Perspektif II 927001 1 2 5

Dersin Amacı

Bu ders ile öğrencilere, uzayda yer alan ve vektörel açıdan tepe, köşe, kenar (ayrıt), yüzey faktörleriyle ifade edilebilir bir forma sahip üç boyutlu nesnelerin iki boyutlu düzleminde; Konik (merkezi) perspektif, bir kaçış noktalı konik perspektif, İki kaçış noktalı konik perspektif, üç kaçış noktalı konik perspektif, aksonometrik perspektif / izdüşüm, izometrik resim / izdüşüm, dimetrik resim/izdüşüm ve trimetrik resim/izdüşüm gibi perspektif çizimlerinin yapılmasına ilişkin bilgi ve deneyim kazandırmak amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Tamer Aslan, Dr. Öğretim Üyesi Sadık Şener

Ön Koşul Dersleri

Perspektif I

Önerilen Diğer Hususlar

-

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Wells, David, (1998). Geometrinin Gizli Dünyası, Çev. Selçuk Alsan, Sarmal Yayınevi, İstanbul. 2. King, Jerry P.,(1997). Matematik Sanatı, Çev. Nermin Arık, Tübitak, Ankara. 3. Struik, Dirk J., (1996). Kısa Matematik Tarihi, Çev. Yıldız Silier, Sarmal yayınevi, İstanbul. 4. Pare, E. G., Loving, R. O., Hill, I. L., Pare, R. C., (1982). Descriptive Geometry, Macmillan Publishing Go. New York. 5. Doblin, Jay., (1973). Perspective “a new system for designers, Whitney Library of Design, New York.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

-

Dersin İçeriği

Bu derste, tasarı geometri ve perspektif, perspektifin temel unsurları, belli görme ve imgeleme ilkeleri, Konik (merkezi) perspektif, bir kaçış noktalı konik perspektif, iki kaçış noktalı konik perspektif, üç kaçış noktalı konik perspektif, Aksonometrik perspektif / izdüşüm, izometrik resim / izdüşüm, dimetrik resim/izdüşüm ve trimetrik resim/izdüşüm gibi perspektif türleri anlatılmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 4 52
6 Uygulama/Pratik 7 4 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 4 4 16
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 6 4 24

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bir kaçış noktalı konik perspektif ve uygulama çalışması. 1.pdf
Vendrame_Basic Principles of Landscape Design.pdf
PERSPEKTİF BOLONYA 2 (1).pdf
2 Bir kaçış noktalı konik perspektif ve uygulama çalışması. 2.pdf
3 İki kaçış noktalı konik perspektif. 3.pdf
4 İki kaçış noktalı konik perspektif ve form modelleme. 4.pdf
5 Üç kaçış noktalı konik perspektif. 5.pdf
6 Üç kaçış noktalı konik perspektif ve form modelleme. 6.pdf
7 Aksonometrik perspektif / izdüşüm. 7.pdf
8 İzometrik perspektif / izdüşüm. 8.pdf
9 Ara Sınav. 9.pdf
10 İzometrik perspektif ve form modelleme. 10.pdf
11 Dimetrik perspektif / izdüşüm. 11.pdf
12 Trimetrik perspektif / izdüşüm. 12.pdf
13 Gölge çizim teknikleri 13.pdf
14 Öğrenci uygulamalarının genel değerlendirilmesi. 14.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1104474 Öğrenciler perspektif türlerini bilir ve iki boyutlu düzlemde üç boyutlu nesneler çizer.
2 1104475 Öğrenciler, aksonometrik, dimetrik ve trimetrik perspektif türleri ile bir nesnenin projeksiyonlarını yapabilir ve ortografik çizim çizebilirler.
3 1104476 Görünümleri belirli bir nesneyi üç boyutlu model yapabilir
4 1104477 Belirli bir pratik amaca veya ilişkisel bir veri setine (cihaz) dayanan örnek olmayan bir form modelleyebilir.
5 1104478 mimari projelerde uygulama çalışmalarına katılabilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69113 Sanat ve tasarım kavramlarına dair temel bilgiye sahip olma
2 69146 Tasarımdan üretime tüm aşamalarda teknik bilgi ve donanıma sahip olma
3 69114 Tasarımla ilgili problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi
4 69115 Seramik ve cam alanına yönelik, tasarım yapma, inceleme, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
5 69116 Mesleki ve etik sorumluluk bilincini kazanma
6 69121 Sosyal, toplumsal ve evrensel anlamda yaşadığı çevre ile ilgili duyarlılığa sahip, sanat ve tasarım alanında bu duyarlılığı sorunsallaştırabilme becerisi
7 69149 Üretim sürecinde iş organizasyonu, proje ve takibinde birimler arası eş zamanlı çalışma prensiplerini ve zaman yönetimini sağlama
8 69148 Ulusal ve uluslararası gelişmeleri yakından izleme, teknolojik ilerlemeyi takip etme, yenilikleri ve teknikleri öğrenme, kullanabilme, değiştirme ve katkıda bulunma yetisi geliştirme
9 69117 Sanatsal üretimlerde özgün tasarımlar ve yaratıcı üslupta uygulamalar yapabilme altyapısına sahip olma
10 69145 Yaşam boyu öğrenmenin gereklilik bilinci içinde teori ve pratik becerilerini artırma
11 69118 Disiplinler arası ortak çalışma yürütme, bireysel ve ekip çalışması içinde yaratıcı, üretken olma ve uyum sağlayabilme
12 69119 Sosyal ilişkilerinde güçlü, etkin iletişim kurma ve kendini doğru ifade edebilme
13 69120 Nitelikli araştırma, analiz, değerlendirme ve yorumlama
14 69147 Mesleki terminoloji ve kavramları tanımlayabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 4 4 3 4 4 4 5 4 4 4 4
2 4 4 5 4 5 4 4 4 5 4 5 4 4 4
3 4 3 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5
4 4 5 4 5 5 3 3 4 4 5 5 4 4 4
5 3 4 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek