Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GSF104 Perspektif II 927001 1 2 6

Dersin Amacı

Bu ders öğrencilere, uzayda yer alan ve vektörel açıdan tepe, köşe, kenar (ayrıt), yüzey faktörleriyle ifade edilebilir bir forma sahip üç boyutlu nesnelerin resim düzleminde görünüşlerinin elde edilmesine ilişkin bilgi ve deneyim kazandırmayı amaçlamaktadır. Konik perspektif türleri,

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr.Öğr.Üyesi Sadık Şener, Dr.Öğr.Üyesi Tarık Yazar

Ön Koşul Dersleri

Perspektif I

Önerilen Diğer Hususlar

-

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Pare, E. G., Loving, R.O., Hill, I.L., Pare, R.C., 1982 Descriptive Geometry, Macmillan puplishing co, New York Wells, D.. 1998 Geometrinin Gizli Dünyası, Çev. Selçuk Alsan, Sarmal Yayınevi, İst. Wells D. 1997 Matematik Sanatı (Çev. Nermin Arık) Tübitak Yay. Ank. Doblin, J. 1973 Perspective “a new system for designers”, Whitney Library of Desing, New York Danış İ. 1987 İnşaat Teknik Resmi Türk Hava Kurumu Basımevi II. Bas. Ank.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

-

Dersin İçeriği

Bu ders, konik perspektif teknikleri ile mekan tanıtımını. Görünümlerin konik perspektif teknikleriyle gölgelerin çizimi ve görselleştirme beceri ve yeterliğini kazandırmayı içermektedir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
54 Ev Ödevi 13 40 1
51 Sözlü Sınav 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 4 52
6 Uygulama/Pratik 13 3 39
9 Problem Çözümü 5 2 10
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 5 3 15
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 4 4 16
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 4 16

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Konik Perspektif kullanım alanları ve çeşitleri PERSPEKTİF BOLONYA 2.docx
2 Konik Perspektif konuları; tek, çiftve üç kaçma noktalı konuk perspektif PERSPEKTİF BOLONYA 2.docx
3 Tek kaçma noktalı konik perspektif örnek çizimleri PERSPEKTİF BOLONYA 2.docx
4 Tek kaçma noktalı konik perspektif örnek çizimleri PERSPEKTİF BOLONYA 2.docx
5 Çift kaçma noktalı konik perspektif örnek çizimleri PERSPEKTİF BOLONYA 2.docx
6 Çift kaçma noktalı konik perspektif örnek çizimleri PERSPEKTİF BOLONYA 2.docx
7 Çift kaçma noktalı konik perspektif örnek çizimleri PERSPEKTİF BOLONYA 2.docx
8 Çift kaçma noktalı konik perspektif örnek çizimleri PERSPEKTİF BOLONYA 2.docx
9 İç mekan ve mekandaki nesneler ile birlikte çizim örnekleri
10 Ara Sınav
11 Konik perspektif ilkeleri ile kemer, çember, yarım daire çizim örnekleri
12 Konik perspektif ilkeleri ile kemer, çember, yarım daire çizim örnekleri
13 Gölge çizim teknikleri
14 Gölge çizim teknikleri

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1285581 Konik Perspektif ilkelerini bilir
2 1285582 Optik görüntünün elde edilmesi tekniklerini kullanabilir
3 1285583 Bir,iki ve üç kaçma noktalı konik perspektif çizim bilgi ve becerileri kazanır
4 1285584 Doğal ve yapay nesneleri ve gölgelerinin görünüşlerini görsel dille ifade eder.
5 1285585 Resim düzlemi, ufuk çizgisi ve yer çizgisiyle kaçma ve bakış noktalarının neyi ifade ettiğini bilir ve kullanır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69150 Sanat ve tasarımı ortak bir temelde değerlendirebilecek terminoloji, problem çözme becerileri, teknik ve yöntem bilgisi ile uygulama yeterliği kazanırlar.
2 69185 İki, üç ve dört boyutlu tasarım problemlerini çözümleyebilir ve uygulamalarını gerçekleştirebilirler.
3 69186 Grafik Tasarım disiplininin geçmişten bugüne geçirdiği değişim ve gelişim süreçlerini bilir ve bildiklerini güncel sorunlara transfer edebilirler.
4 69151 Görsel iletişimin gerçekleşme süreçlerini bilir, etkili görsel iletişim için doğru kodlamalar yapabilirler.
5 69152 Görsel iletişim başlığı altında toplanabilecek alt disiplinler hakkında bilgi sahibi olur ve tasarım sorunları tanımlama ve çözme yeterliği kazanırlar.
6 69163 Yabancı kaynakları, gelişmeleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olabilirler.
7 69156 Gerçekleştirdikleri uygulamalarını bilimsel ve felsefi açıdan temellendirebilirler.
8 69157 Tasarımlarını etkili bir şekilde sunacak uygulama ve iletişim becerileri kazanırlar.
9 69153 Grafik Tasarım disiplininin geçmişten bugüne geçirdiği değişim ve gelişim süreçlerini bilir ve bildiklerini güncel sorunlara transfer edebilirler.
10 69160 Meslek yaşamında kendini sürekli geliştirebilecek, yeniliklere açık, ekip çalışmasına uygun, sorumluluklarının farkında, sosyal becerileri gelişmiş davranış özellikleri kazanırlar.
11 69154 Çağa uygun tasarım araçlarını etkili şekilde kullanırlar.
12 69158 Toplumun güncel sorunlarına duyarlılık kazanır ve çözüm önerileri geliştirebilirler.
13 69155 İki, üç ve dört boyutlu tasarım problemlerini çözümleyebilir ve uygulamalarını gerçekleştirebilirler.
14 69159 Görsel İletişim Tasarımına disiplinlerarası bir bakış açısı kazanır, bilgilerini farklı disiplinlerin çözümleri için kullanabilirler.
15 69161 Mesleği ile ilgili hukuksal ve etik kuralları bilirler.
16 69162 Türkçeyi doğru ve etkin olarak kullanabilirler.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 4 2 4 5 4 4 5 4 5 4 3 4
2 5 5 4 4 3 2 4 5 3 3 5 3 5 4 3 4
3 5 5 4 4 4 2 4 5 4 4 5 4 5 4 3 4
4 5 5 4 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 2 4
5 5 5 4 4 4 2 3 5 3 4 4 4 5 4 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek