Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GSF106 Çizim II 927001 1 2 6

Dersin Amacı

Bu derste çizim yöntemleri kavratılıp uygulamalar yaptırarak öğrencilere çizimi bir çözümleme süreci olarak kavratmak, amaçlanmaktadır. Oran-orantı, parça bütün ilişkisi, kompozisyon bilgisi konularında kuramsal bilgiyi uygulamalarda kullanmak için devinişsel gelişimi sağlamak amacıyla obje grubundan gözlem ve etüde dayalı çizimler yaptırmak amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Tamer Aslan Dr. Öğr. Üyesi Hülya DEMİR

Ön Koşul Dersleri

Çizim I

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Design Sketching, Olofsson, Eric., Sjölen, Klara. Keeos Design Books, 2006, İsveç. Sketching, Eissen, Koost., Steur, Roselien. Page One, Sketching the Basics, Steir, Roselien. Eissen, Koost. BIS publishers, 2011, Amsterdam. Rapid Viz, Hanks, Kurt., Belliston, Larry. Thomson, 2006, Boston. Learning Curves, An Inspiring Guide To improve Your Design Sketch Skills, Keeos Design Books, Germany, 2011.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Görsel dışavurumda etkili bir araç; esnek, canlı bir yöntem; objektif saptama tekniklerinden öznel yoğunlaşmalara doğru geliştirilebilir bir pratik olarak çizim (desen) dersi, görüntüsel bütünlüğü görsel çözümleme teknikleri, uzayın nokta-doğru-düzlemlerle analizi, eklemeci-çıkarmacı yöntemler üzerine yoğunlaşmaktadır. Görsel algılama biçimlerine ilişkin açıklamalar ve yeni metodolojik yaklaşımlar kapsamında bilgi verilerek uygulamalar yaptırılır. Modelden / obje ya da bir obje grubundan gözlem ve etüde dayalı çizimler yanında; imgelem gücü ile görsel anlatıma dayalı uygulama yeterlikleri arasındaki karşılıklı ilişkileri kapsayan uygulamalara yer verilir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 4 4
2 Final Sınavı 1 4 4
5 Derse Katılım 14 4 56
6 Uygulama/Pratik 14 2 28
29 Bireysel Çalışma 14 1 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 8 2 16
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 1 4

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Desen kavram bilgileri. Çizim malzemeleri ve araç gereçlerle ilgili bilgilendirme. Sunum _SUNU 1 ÇİZİM.pptx
2 Nokta, Çizgi kavram bilgileri. Dört çizgi analizi ve kare plaka çizimi. Sunum ile konu anlatımı _SUNU 2 ÇİZİM.pptx
3 Kare plaka çizimi ve perspektif. Obje grubunun hazırlanması _SUNU 3 ÇİZİM.pptx
_SUNU 4 ÇİZİM.pptx
4 Küp prizması form analizi ve perspektif bilgisi. Obje grubunun hazırlanması _SUNU 4 ÇİZİM.pptx
5 Küp prizması form analizi ve Işık- gölge teknikleri. Obje grubunun hazırlanması, Sunum hazırlığı _SUNU 5 ÇİZİM.pptx
6 Dikdörtgen prizma ve Işık- gölge teknikleri. Obje grubunun hazırlanması _SUNU 6 ÇİZİM.pptx
7 Oran- orantı bilgisi. Bir obje grubundan (Küp prizması ve dikdörtgen prizması) gözlem ve etüde dayalı çizimler. Obje grubunun hazırlanması _SUNU 7 ÇİZİM.pptx
8 Görsel çözümleme teknikleri ve çizim yöntemleri (Eklemeci –Çıkarmacı yöntem, Transformasyon, Deformasyon) Obje grubunun hazırlanması _SUNU 8 ÇİZİM.pptx
9 Ara Sınav (Birden fazla nesne ile kompozisyon bilgisi ölçümü) Obje grubunun hazırlanması _SUNU 9 ÇİZİM.pptx
10 Küre form analizi. Obje etüdü üzerinden problem çözümü. Obje grubunun hazırlanması _SUNU 10 ÇİZİM.pptx
11 Silindir form analizi. Obje etüdü üzerinden problem çözümü Obje grubunun hazırlanması _SUNU 11 ÇİZİM.pptx
12 Bir obje veya obje grubundan gözlem ve etüde dayalı çizimler: Eklemeci yöntem Obje grubunun hazırlanması _SUNU 12 ÇİZİM.pptx
13 Bir obje veya obje grubundan gözlem ve etüde dayalı çizimler: Çıkarmacı yöntem Obje grubunun hazırlanması _SUNU 14 ÇİZİM.pptx
14 Bir obje veya obje grubundan gözlem ve etüde dayalı çizimler: Çıkarmacı yöntem Obje grubunun hazırlanması _SUNU 14 ÇİZİM.pptx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1548485 Objeden gözlem ve etüde dayalı çizimler yapar
2 1548486 Gözleme dayalı çizimler yaparken öğrendiği yöntemleri uygular
3 1548487 Çizmek- Çözmek -Tasarlamak arasındaki ilişkiyi kavrar
4 1548488 Görsel çözümleme teknikleri ve çizim yöntemlerini öğrenir
5 1548489 Çizim yöntemlerini kullanarak obje grubundan gözlem ve etüde dayalı uygulamalar yapar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76868 Sanat ve tasarımı ortak bir temelde değerlendirebilecek terminoloji, problem çözme becerileri, teknik ve yöntem bilgisi ile uygulama yeterliği kazanırlar.
2 76903 İki, üç ve dört boyutlu tasarım problemlerini çözümleyebilir ve uygulamalarını gerçekleştirebilirler.
3 76904 Grafik Tasarım disiplininin geçmişten bugüne geçirdiği değişim ve gelişim süreçlerini bilir ve bildiklerini güncel sorunlara transfer edebilirler.
4 76869 Görsel iletişimin gerçekleşme süreçlerini bilir, etkili görsel iletişim için doğru kodlamalar yapabilirler.
5 76870 Görsel iletişim başlığı altında toplanabilecek alt disiplinler hakkında bilgi sahibi olur ve tasarım sorunları tanımlama ve çözme yeterliği kazanırlar.
6 76881 Yabancı kaynakları, gelişmeleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olabilirler.
7 76874 Gerçekleştirdikleri uygulamalarını bilimsel ve felsefi açıdan temellendirebilirler.
8 76875 Tasarımlarını etkili bir şekilde sunacak uygulama ve iletişim becerileri kazanırlar.
9 76871 Grafik Tasarım disiplininin geçmişten bugüne geçirdiği değişim ve gelişim süreçlerini bilir ve bildiklerini güncel sorunlara transfer edebilirler.
10 76878 Meslek yaşamında kendini sürekli geliştirebilecek, yeniliklere açık, ekip çalışmasına uygun, sorumluluklarının farkında, sosyal becerileri gelişmiş davranış özellikleri kazanırlar.
11 76872 Çağa uygun tasarım araçlarını etkili şekilde kullanırlar.
12 76876 Toplumun güncel sorunlarına duyarlılık kazanır ve çözüm önerileri geliştirebilirler.
13 76873 İki, üç ve dört boyutlu tasarım problemlerini çözümleyebilir ve uygulamalarını gerçekleştirebilirler.
14 76877 Görsel İletişim Tasarımına disiplinlerarası bir bakış açısı kazanır, bilgilerini farklı disiplinlerin çözümleri için kullanabilirler.
15 76879 Mesleği ile ilgili hukuksal ve etik kuralları bilirler.
16 76880 Türkçeyi doğru ve etkin olarak kullanabilirler.