Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GSF106 Çizim II 927001 1 2 6

Dersin Amacı

Bu derste çizim yöntemleri kavratılıp uygulamalar yaptırarak öğrencilere çizimi bir çözümleme süreci olarak kavratmak, amaçlanmaktadır. Oran-orantı, parça bütün ilişkisi, kompozisyon bilgisi konularında kuramsal bilgiyi uygulamalarda kullanmak için devinişsel gelişimi sağlamak amacıyla obje grubundan gözlem ve etüde dayalı çizimler yaptırmak amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Hülya DEMİR

Ön Koşul Dersleri

Çizim I

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Design Sketching, Olofsson, Eric., Sjölen, Klara. Keeos Design Books, 2006, İsveç. Sketching, Eissen, Koost., Steur, Roselien. Page One, Sketching the Basics, Steir, Roselien. Eissen, Koost. BIS publishers, 2011, Amsterdam. Rapid Viz, Hanks, Kurt., Belliston, Larry. Thomson, 2006, Boston. Learning Curves, An Inspiring Guide To improve Your Design Sketch Skills, Keeos Design Books, Germany, 2011.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Görsel dışavurumda etkili bir araç; esnek, canlı bir yöntem; objektif saptama tekniklerinden öznel yoğunlaşmalara doğru geliştirilebilir bir pratik olarak çizim (desen) dersi, görüntüsel bütünlüğü görsel çözümleme teknikleri, uzayın nokta-doğru-düzlemlerle analizi, eklemeci-çıkarmacı yöntemler üzerine yoğunlaşmaktadır. Görsel algılama biçimlerine ilişkin açıklamalar ve yeni metodolojik yaklaşımlar kapsamında bilgi verilerek uygulamalar yaptırılır. Modelden / obje ya da bir obje grubundan gözlem ve etüde dayalı çizimler yanında; imgelem gücü ile görsel anlatıma dayalı uygulama yeterlikleri arasındaki karşılıklı ilişkileri kapsayan uygulamalara yer verilir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
6 Uygulama/Pratik 0 0 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 4 4
2 Final Sınavı 1 4 4
5 Derse Katılım 14 4 56
6 Uygulama/Pratik 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 14 1 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 8 3 24
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 2 8

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Rubik Küp Prizması Eklemeci- çıkarmacı yöntem ile etüdü Obje grubunun hazırlanması _SUNU 1 ÇİZİM.pptx
2 2 ve 3 Noktalı Perspektif ve obje etüdü Obje grubunun hazırlanması _SUNU 2 ÇİZİM.pptx
3 Silindir Yapılar obje etüdü Obje grubunun hazırlanması _SUNU 3 ÇİZİM.pptx
_SUNU 4 ÇİZİM.pptx
4 Küre, dikdörtgen prizma ve silindir yapılar ile oran-oranlamaya ilişkin obje etüdleri Obje grubunun hazırlanması _SUNU 4 ÇİZİM.pptx
5 Beşgen prizmaların analizi ve açılım çözülümü, obje etüdü. Obje grubunun hazırlanması _SUNU 5 ÇİZİM.pptx
6 Altıgen prizmaların analizi ve açılım çözülümü, obje etüdü. Obje grubunun hazırlanması _SUNU 6 ÇİZİM.pptx
7 Piramit Prizmalar, Beşgen, altıgen ve sekizgen prizmaların etüdü. Obje grubunun hazırlanması _SUNU 7 ÇİZİM.pptx
8 Daire ve Elips Form analizleri ve obje etüdleri. Obje grubunun hazırlanması _SUNU 8 ÇİZİM.pptx
9 Ara sınav _SUNU 9 ÇİZİM.pptx
10 Düzgün altı yüzlü ''Octahedron'' analizi ve obje etüdü. Obje grubunun hazırlanması _SUNU 10 ÇİZİM.pptx
11 12 Yüzlü ''Dodecahedron'' analizi ve obje etüdü. Obje grubunun hazırlanması _SUNU 11 ÇİZİM.pptx
12 20 Yüzlü ''Icosahedion'' analizi ve obje etüdü. Obje grubunun hazırlanması _SUNU 12 ÇİZİM.pptx
13 Eklemeci-Çıkarmacı yöntem ''Scutoid'' form analizi ve obje etüdü. Obje grubunun hazırlanması _SUNU 14 ÇİZİM.pptx
14 Eklemeci-Çıkarmacı yöntem ile kurulu obje kompozisyonundan imgesel çizim etüdü. Obje grubunun hazırlanması _SUNU 14 ÇİZİM.pptx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1277854 Objeden gözlem ve etüde dayalı çizimler yapar.
2 1277855 Gözleme dayalı çizimler yaparken öğrendiği yöntemleri uygular.
3 1277856 Çizmek- Çözmek -Tasarlamak arasındaki ilişkiyi kavrar.
4 1277857 Görsel çözümleme teknikleri ve çizim yöntemlerini öğrenir.
5 1277858 Çizim yöntemlerini kullanarak obje grubundan gözlem ve etüde dayalı uygulamalar yapar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69150 Sanat ve tasarımı ortak bir temelde değerlendirebilecek terminoloji, problem çözme becerileri, teknik ve yöntem bilgisi ile uygulama yeterliği kazanırlar.
2 69185 İki, üç ve dört boyutlu tasarım problemlerini çözümleyebilir ve uygulamalarını gerçekleştirebilirler.
3 69186 Grafik Tasarım disiplininin geçmişten bugüne geçirdiği değişim ve gelişim süreçlerini bilir ve bildiklerini güncel sorunlara transfer edebilirler.
4 69151 Görsel iletişimin gerçekleşme süreçlerini bilir, etkili görsel iletişim için doğru kodlamalar yapabilirler.
5 69152 Görsel iletişim başlığı altında toplanabilecek alt disiplinler hakkında bilgi sahibi olur ve tasarım sorunları tanımlama ve çözme yeterliği kazanırlar.
6 69163 Yabancı kaynakları, gelişmeleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olabilirler.
7 69156 Gerçekleştirdikleri uygulamalarını bilimsel ve felsefi açıdan temellendirebilirler.
8 69157 Tasarımlarını etkili bir şekilde sunacak uygulama ve iletişim becerileri kazanırlar.
9 69153 Grafik Tasarım disiplininin geçmişten bugüne geçirdiği değişim ve gelişim süreçlerini bilir ve bildiklerini güncel sorunlara transfer edebilirler.
10 69160 Meslek yaşamında kendini sürekli geliştirebilecek, yeniliklere açık, ekip çalışmasına uygun, sorumluluklarının farkında, sosyal becerileri gelişmiş davranış özellikleri kazanırlar.
11 69154 Çağa uygun tasarım araçlarını etkili şekilde kullanırlar.
12 69158 Toplumun güncel sorunlarına duyarlılık kazanır ve çözüm önerileri geliştirebilirler.
13 69155 İki, üç ve dört boyutlu tasarım problemlerini çözümleyebilir ve uygulamalarını gerçekleştirebilirler.
14 69159 Görsel İletişim Tasarımına disiplinlerarası bir bakış açısı kazanır, bilgilerini farklı disiplinlerin çözümleri için kullanabilirler.
15 69161 Mesleği ile ilgili hukuksal ve etik kuralları bilirler.
16 69162 Türkçeyi doğru ve etkin olarak kullanabilirler.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 5 5 5 5 2 3 4 2 2 2 3 2 2 1
2 2 2 5 5 5 4 2 5 2 3 2 2 2 3 5 3
3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3
4 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3
5 2 2 5 5 5 5 5 2 2 2 5 2 3 2 3 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek