Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MDP119 Sanat Tarihi-I 927001 1 1 3

Dersin Amacı

Sanat Tarihi, Tarih Öncesi Dönem ve Tarihi Çağlar, İlkçağ Uygarlıkları, Mezopotamya, Mısır, Anadolu, Ege, Yunan ve Etrüsk uygarlıkları incelenir. Kültür, resim, heykel , mimari örnekleri değerlendirilir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Coşkun YANAR

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1-GOMBRICH, E.H., 1992, Sanatın Öyküsü, İstanbul: Remzi Kitabevi. 2- ROTH, Leland M., 2006, Mimarlığın Öyküsü, İstanbul: Kabalcı Yayınevi. 3- 2008, Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi, İstanbul: Yem Yayınları. 4-ERHAT, Azra, 2012, Mitoloji Sözlüğü, İstanbul: Remzi Kitabevi.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Sanat Tarihi, Tarih Öncesi Dönem ve Tarihi Çağlar, İlkçağ Uygarlıkları, Mezopotamya, Mısır, Anadolu, Ege, Yunan ve Etrüsk uygarlıkları incelenir. Kültür, resim, heykel , mimari örnekleri değerlendirilir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
54 Ev Ödevi 1 50 1
2 Final Sınavı 1 60 1
45 Final Sınavı için Bireysel Çalışma 1 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 10 10
5 Derse Katılım 2 5 10
6 Uygulama/Pratik 1 5 5
23 Proje Sunma 1 10 10
29 Bireysel Çalışma 1 8 8
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sanat Tarihine Giriş Sanat Tarihi Genel Giriş 1.docx
2 Tarih Öncesi Dönem Sanatı Sanat Tarihi Genel Giriş 1.docx
3 Tarih Çağları'na Giriş ve İlkçağ Uygarlıkları Sanat Tarihi Sunum.pptx
4 Mezopotamya Uygarlıkları ve Sanatı Sanat Tarihi Sunum.pptx
5 Mezopotamya Uygarlıkları ve Sanatı Mezopotamya Uygarlıkları ve Sanatı Sümerler.pptx
6 Mısır Uygarlığı ve Sanatı Mısır Sanatı.pptx
7 Mısır Uygarlığı ve Sanatı Mısır Sanatı.pptx
8 Anadolu Uygarlıkları ve Sanatı Anadolu Uygarlıkları ve Sanatı.pptx
9 Anadolu Uygarlıkları ve Sanatı Anadolu Uygarlıkları ve Sanatı.pptx
10 Ara Sınav
11 Ege Uygarlıkları ve Sanatı Minos Uygarlığı.pptx
12 Ege Uygarlıkları ve Yunan Sanatı Antik Yunan Sanatı.pptx
13 Ege Uygarlıkları ve Yunan Sanatı Antik Yunan Sanatı.pptx
14 Yunan Sanatı ve Etrüsk Sanatı Etrüsk Sanatı.pptx
15 Final
16 Final

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1286093 Duvar resmi ve kalemişi çalışmalarını uygulayabilme becerisi
2 1286094 Günümüz mimari dekorasyon tekniklerinde geleneksel teknikleri uygulayabilme becerisi
3 1286095 Eski dönemlerde yapılmış Türk süslemelerini tanıma becerisi
4 1286096 Eski dönemlerde yapılmış Türk süslemeler üzerinde eksik tamamlama becerisi

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65269 Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi
2 65270 Tasarım yapma, inceleme, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
3 65271 İstenen gereksinimleri karşılayacak biçimde bir sistemi, parçayı ya da süreci tasarımlama becerisi
4 65272 Disiplinlerarası takımlarda çalışabilme becerisi
5 65273 Tasarımla ilgili problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi
6 65274 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
7 65275 Etkin iletişim kurma becerisi
8 65276 Mimari projelerde iş takibi tanımlama ve çözümleme becerisi
9 65277 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci
10 65278 Çağın sorunları hakkında bilgi
11 65279 Mimari uygulamalar için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanma becerisi
12 65280 Mimarlar ve dekoratörler için gerekl iolan iş organizasyonu, proje takibi, koordineli çalışma prensiplerini sağlayabilen elemanlar yetiştirmek
13 65281 Görsel ve uygulamalı sanatlarda ihtiyaçlaroına cevap verebilecek düzeyde teorik bilgisini uygulamaya aktarabilen elemenlar yetiştirmek
14 65282 Görsel sanatların, evrensel ve toplumsal boyutlarda etkilerini anlamak için gerekli genişlikte eğitim
15 65283 Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi
16 65284 Tasarım yapma, inceleme, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
17 65285 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
18 65291 Mimari projelerde iş takibi tanımlama ve çözümleme
19 65286 Çağın sorunları hakkında bilgi
20 65287 Görsel sanatların, evrensel ve toplumsal boyutlarda etkilerini anlamak için gerekli genişlikte eğitim
21 65288 Disiplinlerarası takımlarda çalışabilme
22 65289 Etkin iletişim kurma becerisi
23 65290 Mimari uygulamalar için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanma
24 65292 İstenen gereksinimleri karşılayacak biçimde bir sistemi, parçayı ya da süreci tasarımlama

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 3 5 3 4 4 4 5 4 5 4 5 3 1 4 3 3 2 4 2 3 3 3
2 4 5 3 4 3 4 4 3 4 4 5 4 3 3 1 3 3 3 2 3 2 3 3 3
3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 4 4 3 3 1 3 3 2 2 4 2 3 2 3
4 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 2 3 1 3 3 2 2 3 2 3 2 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek