Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MDP118 Sanat Tarihi-II 927001 1 2 2

Dersin Amacı

Antik Roma Uygarlığı, Erken Ortaçağ Avrupa Sanatı, Bizans, Romanesk, Gotik ve Rönesans sanatı incelenir

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Coşkun YANAR

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1-GOMBRICH, E.H., 1992, Sanatın Öyküsü, İstanbul: Remzi Kitabevi. 2- ROTH, Leland M., 2006, Mimarlığın Öyküsü, İstanbul: Kabalcı Yayınevi. 3- 2008, Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi, İstanbul: Yem Yayınları. 4-ERHAT, Azra, 2012, Mitoloji Sözlüğü, İstanbul: Remzi Kitabevi.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Antik Roma Uygarlığı, Erken Ortaçağ Avrupa Sanatı, Bizans, Romanesk, Gotik ve Rönesans sanatı incelenir

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
54 Ev Ödevi 1 40 1
2 Final Sınavı 1 60 1
45 Final Sınavı için Bireysel Çalışma 1 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 10 10
5 Derse Katılım 1 5 5
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 5 5
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
54 Ev Ödevi 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Mısır Uygarlığı ve Sanatı Mısır Uygarlığı ve Sanatı
2 Mısır Uygarlığı ve Sanatı Mısır Uygarlığı ve Sanatı
3 Mısır Uygarlığı ve Sanatı Mısır Uygarlığı ve Sanatı
4 Mısır Uygarlığı ve Sanatı Mısır Uygarlığı ve Sanatı
5 Mısır Uygarlığı ve Sanatı Mısır Uygarlığı ve Sanatı
6 Antik Yunan sanatı Antik Yunan sanatı
7 Antik Yunan sanatı Roma Sanatı
Roma Uygarlığı ve Sanatı
8 Roma Uygarlığı ve Sanatı Roma Uygarlığı ve Sanatı
9 Ortaçağ Avrupa Sanatı Ortaçağ Sanatı
10 Ara sınav
11 Bizans Sanatı
12 Roman Sanatı ve Gotik Sanat
13 Rönesans Sanatı
14 Rönesans Sanatı
15 Final
16 Final

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1286488 Sanat ve Sanat Tarihi konusunda bilgi sahibi olur.
2 1286489 İlkçağ uygarlıkları ve sanat eserlerini değerlendirir.
3 1286490 Ortaçağ sanatı ve sanat eserlerini değerlendirir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65269 Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi
2 65270 Tasarım yapma, inceleme, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
3 65271 İstenen gereksinimleri karşılayacak biçimde bir sistemi, parçayı ya da süreci tasarımlama becerisi
4 65272 Disiplinlerarası takımlarda çalışabilme becerisi
5 65273 Tasarımla ilgili problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi
6 65274 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
7 65275 Etkin iletişim kurma becerisi
8 65276 Mimari projelerde iş takibi tanımlama ve çözümleme becerisi
9 65277 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci
10 65278 Çağın sorunları hakkında bilgi
11 65279 Mimari uygulamalar için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanma becerisi
12 65280 Mimarlar ve dekoratörler için gerekl iolan iş organizasyonu, proje takibi, koordineli çalışma prensiplerini sağlayabilen elemanlar yetiştirmek
13 65281 Görsel ve uygulamalı sanatlarda ihtiyaçlaroına cevap verebilecek düzeyde teorik bilgisini uygulamaya aktarabilen elemenlar yetiştirmek
14 65282 Görsel sanatların, evrensel ve toplumsal boyutlarda etkilerini anlamak için gerekli genişlikte eğitim
15 65283 Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi
16 65284 Tasarım yapma, inceleme, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
17 65285 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
18 65291 Mimari projelerde iş takibi tanımlama ve çözümleme
19 65286 Çağın sorunları hakkında bilgi
20 65287 Görsel sanatların, evrensel ve toplumsal boyutlarda etkilerini anlamak için gerekli genişlikte eğitim
21 65288 Disiplinlerarası takımlarda çalışabilme
22 65289 Etkin iletişim kurma becerisi
23 65290 Mimari uygulamalar için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanma
24 65292 İstenen gereksinimleri karşılayacak biçimde bir sistemi, parçayı ya da süreci tasarımlama

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3
2 4 4 4 3 4 4 4 5 4 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3
3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 5 3 3 4 4 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek