Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TAR223 Batılılaşma Dönemi Kültür Tarihi I 927003 2 3 3

Dersin Amacı

Türkiye'nin batılılaşma (çağdaşlaşma, modernleşme vs.) sürecini, bu dönemde yaşanan problemleri, önüne çıkan engelleri veya çağdaşlaşma adı altında yapılan icraatların yanlış-doğru değerlendirmelerini tanımak ve öğrencinin bu süreç hakkında sağlıklı değerlendirme yapabileceği yetkinliğe kavuşmasına yardımcı olmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Fahri Sakal

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Hilmi Ziya Ülken, Türkiye'de Çağdaş Düşünce Tarihi, Ülken Yay. İst., 1992. Tanzimat I, 1939 TRT yapımı Türk Düşünce Tarihi belgeseli

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Siyasette, devlet idaresinde, toplumsal yapılanmada, bilim, kültür, sanat ve diğer sosyopolitik, sosyoekonomik ve sosyokültürel alanlarda gelişmiş ülkelerden veya çağdaş kurumlardan etkilenmeler yoluyla Türkiye'deki yenilikler. Bu alanlarda karşı tezler ve karşı görüş sahibi kişiler ile reform(yenileşme) savunucularının mücadeleleri. Reform (yenileşme) yanlısı kişiler ve kurumlar. Reform (yenileşme açısından Türk tarihinde yapılan dönemleştirmeler: İlk Batılılaşma Dönemleri ve uygulamaları, Tanzimat Devri, Islahat Fermanı ve devri, II. Abdülhamid Devri, II. Meşrutiyet Devri, Mütareke devri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 40 1
24 Seminer 1 30 1
54 Ev Ödevi 1 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 40 40
2 Final Sınavı 1 25 25
24 Seminer 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dünyada Batı-Doğu ayrımı, tarihçesi; Batı'nın üstünlüğü ve bu üstünlüğe karşı doğudaki "batılılaşma" örnekleri: Rusya, Mısır, Japonya ve Osmanlı İmparatorluğu Örnek yazı ve kitap okuma değerlendirme. Yok 1.docx
2 Türk-Osmanlı Yenileşme Tarihine genel bir bakış. İlk yenileşme faaliyet ve fikirleri " 2.docx
3 Tanzimat ve Islahat Devirleri: Siyaset, uygulamalar, bürokrasi ve devlette değişimler, aydınlar. " 3.docx
4 Meşrutiyet hareketleri ve II. Abdülhamid, fikirleri ve uygulamaları. Jöntürkler ve İmparatorluğun sonu. " 4.docx
5 Aydınlar: Pozitivistler " 5.docx
6 Hoca Kadri, Satı Bey vs. " 6.docx
7 Liberaller: Prens Sabahattin ve etkileri " 7.docx
8 Türkçüler ve Batıcı Türkçüler. Hüseyinzade Ali, Ziya Gökalp, " 8.docx
9 Ara sınav Sınav
10 Modernist İslamcılar: İ. Hakkı İzmirli, Şehbenderzade, " 10.docx
11 M. Ali Ayni, İ. Fenni Ertuğrul " 11.docx
12 Abdullah Cevdet, Ahmet Rıza Bey vd " 12.docx
13 Edebiyat ve Sosyolojide meydana gelen akımların modernleşmeye etkisi: Tevfik Fikret " 13.docx
14 Farklı ve Osmanlıca Düşünenler: Ahmet Mithat Efendi ve Ahmet Cevdet Paşa " 14.docx
15 Osmanlı dönemini modernleşme konusunda cumhuriyete mirası " 15.docx
16 Yarıyıl sonu sınavı Sınav

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1502561 Bu dersi başarılı olarak veren öğrenci, Türkiye'nin yenileşme dönemini ana hatları ile tanır ve bu alanda muhakeme kabiliyeti kazanır.
2 1502562 Bu alanda fikir ve icraat sahibi kişi ve kurumları tanır, lehte ve aleyhteki fikirleri bilir ve mukayeselerini yapabilir.
3 1502563 Yaniliklere karşı duranların tezlerini tanır, haklı veya haksızlıklarına dair değerlendirme yetisi kazanır.
4 1502564 Farklı yenileşme teorilerini tanır, alternatifleriyle birlikte yenilikçi fikirleri değerlendirir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71466 Amaç: Tarihi süreçte meydana gelen olayları ve olguları çağdaş yöntemlerle tartışıp araştıran, akademik çalışmalar sonucu meydana gelen bilgi değişikliklerini ve konulara yönelik yaklaşım farklılıklarını takip edebilme ve öğrenebilme yöntemini edinen bu donanımla alanlarındaki gelişmeleri yakından takip eden ve edindiği bilgi ve yaklaşımları çevresiyle paylaşabilen bir öğrenci profili oluşmasına yönelik bir program uygulamak.
2 71467 Hedef:Tarihi olaylar arasında sebep sonuç ilişkisi kurabilen, tarihi bir temelden kaynaklanan günlük sorunlara tarihi açıdan bakabilen ve tarihi çıkarımlarda bulunabilen, sürekli kendini yenileyebilen, bilgiye ulaşabilen eğitim kurumlarında öğretmen, kamu ve özel kurumlarda araştırmacı olarak görev alabilecek becerileri kazanmasına yardım etmek.
3 71468 Genel kültür ve tarihte yardımcı bilimlerle ilgili, güncel bilgileri içeren kitapları, uygulama araç- gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen üst düzey bilgi ve becerilere sahiptir. Bu bilgi ve becerileri mesleğinde ve araştırmalarında kullanır.
4 71469 Alanında gerçekleştirilmiş araştırmaları ve yayınları takip eder.
5 71470 Tarihi temalarla ilgili kamuyu bilgilendirme ve kamuoyu oluşturmada inisiyatif alır.
6 71471 Kamuyu bulunduğu bölgenin tarihi geçmişi hakkında bilgilendirecek bilgi donanımına sahiptir.
7 71472 Lisans eğitimi sonrası yaşadığı yerde yer alan tarihi kaynakları toplama ve değerlendirmede bulunarak yerel ve milli tarih araştırmalarına katkıda bulunacak yeterlilikte alt yapıya sahip olur.
8 71473 Tarih alanının gerektirdiği oranda bilgisayar donanımına sahiptir. Çağdaş bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
9 71474 Yapacağı çalışmalar sonucu elde edeceği bilgi ve yaklaşımların paylaşımında toplumsal, insanî, bilimsel ve milli değerleri gözetir.
10 71475 Milli ve evrensel değerleri kavramış, Atatürk ilkelerine bağlı yeni bilgi ve fikirlere açıktır.
11 71476 İnsanlık tarihini, temel insanî değerleri ve demokrasiyi tanıyıp tanıtacak ve yayacak donanıma sahiptir.
12 71477 Toplumunun ve insanlığın geçmiş kurumları ve zihniyetlerinin günümüze etkisi hakkında fikir yürütebilir.
13 71465 Tarih disiplini ile ilgili kavramları, fikirleri ve verileri, sosyal bilimler araştırma metotlarıyla inceler ve değerlendirir, gün yüzüne çıkmamış (henüz araştırılmamış) konuları tanılar, analiz eder ve tartışır, bunlarla ilgili bilimsel bulgular ve kanıtlara dayalı öneriler geliştirir.
14 71478 Tarihe konu olan olgular hakkında bağımsız olarak araştırma ve inceleme yapma ve bunları yazıya dökme veya bu konularda dersler ve konferanslar verme yetisi kazanır.
15 71482 Tarihle ilgili konularda yayın yapma, dergi çıkarma, toplumsal projeler organize etme vs. becerisi kazanır
16 71464 Tarih bilgisi ile diğer alanlarda mukayeseler yapma, danışmanlık yapma ve topluma katkı sağlama yetisi
17 71479 İlgi alanına giren konuların nasıl araştırılacağı, araştırma alanının sınır ve kapsamı, zaman ve mekan gibi sınırlılıkları belirleyebilir.
18 71480 Alanı ile ilgili toplumu aydınlatacak etkinliklerde görev alabilir.
19 71481 Tarih araştırmaları dersleri ve konferanslar verme gib konularda yetkinlik kazanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 4 3 5 3 3 3 3 3 5 4 3 5 5 5 4 4 5
2 5 2 5 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 4 4 3 4
3 4 4 4 4 4 4 2 3 4 4 4 4 3 5 3 4 4 4 4
4 3 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 3 4 5 5 5 5 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek