Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TAR231 Eskiçağ Mısır Tarihi 927003 2 3 3

Dersin Amacı

En eski çağlardan Roma hakimiyetine kadar uzanan zaman dilimi içerisinde Mısır’ın siyasi ve kültürel tarihini bir bütün halinde gözler önüne sermektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Okay PEKŞEN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

KUHRT, Amelie, Eskiçağ’da Yakındoğu, İstanbul, 2013. FRIEDEL, Egon, Mısır ve Antik Yakındoğu’nun Kültür Tarihi, Ankara, 2006. MEMİŞ, Ekrem., Eskiçağ Medeniyetleri Tarihi, Bursa 2006. AFET İNAN, A., Eski Mısır Tarihi ve Medeniyeti, Ankara 1987. HORNUNG, E., Mısır Tarihi, İstanbul 2017. VERCOUTTER, J., Eski Mısır, İstanbul 2013.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

1. Tarih öncesi ve tarihi devirlerde Mısır 2. Mısır medeniyetinin oluşumunda Nil nehrinin etkisi ve katkısı 2. Mısır medeniyetinin çevre uygarlıklar üzerindeki etkisi 3.Mısır’ı idare eden sülaleler 4. Mısır’da sosyo-kültürel hayat

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 2 26
29 Bireysel Çalışma 13 2 26
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 8 8
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 12 12

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Mısır Tarihinin Kaynakları, Mısır’ın Tarihi Coğrafyası 1.pdf
2 Mısır’ın Tarih Öncesi Dönemleri 2.pdf
3 Tarihi Devirlere Giriş 3.pdf
4 Eski İmparatorluk Dönemi 4.pdf
5 Mısır Tarihinin Birinci Ara Devri 5.pdf
6 Orta İmparatorluk Devri 6.pdf
7 İkinci Ara Devir 7.pdf
8 Yeni İmparatorluk Dönemi 8.pdf
9 Ara Sınav
10 Hiksos İstilası, Ege Göçleri Döneminde Mısır 10.pdf
11 Mısır Kültür ve Medeniyeti A) Devlet ve Memleket İdaresi 11.pdf
12 Mısır Kültür ve Medeniyeti B) Sosyal, Ekonomik ve Dini Hayat 12.pdf
13 Mısır Kültür ve Medeniyeti C) Dil, Yazı ve Edebiyat 13.pdf
14 Mısır Kültür ve Medeniyeti D) Bilim ve Sanat 14.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1273622 Antik Mısır coğrafyasını anlayabilme
2 1273623 Antik Mısır’ın siyasi tarihi hakkında bilgi sahibi olabilme
3 1273624 Antik Mısır’ın kültürel yapısı hakkında bilgi sahibi olabilme
4 1273625 Eski Mısır biliminin dünya bilimine katkılarını anlayabilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63697 Amaç: Tarihi süreçte meydana gelen olayları ve olguları çağdaş yöntemlerle tartışıp araştıran, akademik çalışmalar sonucu meydana gelen bilgi değişikliklerini ve konulara yönelik yaklaşım farklılıklarını takip edebilme ve öğrenebilme yöntemini edinen bu donanımla alanlarındaki gelişmeleri yakından takip eden ve edindiği bilgi ve yaklaşımları çevresiyle paylaşabilen bir öğrenci profili oluşmasına yönelik bir program uygulamak.
2 63698 Hedef:Tarihi olaylar arasında sebep sonuç ilişkisi kurabilen, tarihi bir temelden kaynaklanan günlük sorunlara tarihi açıdan bakabilen ve tarihi çıkarımlarda bulunabilen, sürekli kendini yenileyebilen, bilgiye ulaşabilen eğitim kurumlarında öğretmen, kamu ve özel kurumlarda araştırmacı olarak görev alabilecek becerileri kazanmasına yardım etmek.
3 63699 Genel kültür ve tarihte yardımcı bilimlerle ilgili, güncel bilgileri içeren kitapları, uygulama araç- gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen üst düzey bilgi ve becerilere sahiptir. Bu bilgi ve becerileri mesleğinde ve araştırmalarında kullanır.
4 63700 Alanında gerçekleştirilmiş araştırmaları ve yayınları takip eder.
5 63701 Tarihi temalarla ilgili kamuyu bilgilendirme ve kamuoyu oluşturmada inisiyatif alır.
6 63702 Kamuyu bulunduğu bölgenin tarihi geçmişi hakkında bilgilendirecek bilgi donanımına sahiptir.
7 63703 Lisans eğitimi sonrası yaşadığı yerde yer alan tarihi kaynakları toplama ve değerlendirmede bulunarak yerel ve milli tarih araştırmalarına katkıda bulunacak yeterlilikte alt yapıya sahip olur.
8 63704 Tarih alanının gerektirdiği oranda bilgisayar donanımına sahiptir. Çağdaş bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
9 63705 Yapacağı çalışmalar sonucu elde edeceği bilgi ve yaklaşımların paylaşımında toplumsal, insanî, bilimsel ve milli değerleri gözetir.
10 63706 Milli ve evrensel değerleri kavramış, Atatürk ilkelerine bağlı yeni bilgi ve fikirlere açıktır.
11 63707 İnsanlık tarihini, temel insanî değerleri ve demokrasiyi tanıyıp tanıtacak ve yayacak donanıma sahiptir.
12 63708 Toplumunun ve insanlığın geçmiş kurumları ve zihniyetlerinin günümüze etkisi hakkında fikir yürütebilir.
13 63696 Tarih disiplini ile ilgili kavramları, fikirleri ve verileri, sosyal bilimler araştırma metotlarıyla inceler ve değerlendirir, gün yüzüne çıkmamış (henüz araştırılmamış) konuları tanılar, analiz eder ve tartışır, bunlarla ilgili bilimsel bulgular ve kanıtlara dayalı öneriler geliştirir.
14 63709 Tarihe konu olan olgular hakkında bağımsız olarak araştırma ve inceleme yapma ve bunları yazıya dökme veya bu konularda dersler ve konferanslar verme yetisi kazanır.
15 63713 Tarihle ilgili konularda yayın yapma, dergi çıkarma, toplumsal projeler organize etme vs. becerisi kazanır
16 63695 Tarih bilgisi ile diğer alanlarda mukayeseler yapma, danışmanlık yapma ve topluma katkı sağlama yetisi
17 63710 İlgi alanına giren konuların nasıl araştırılacağı, araştırma alanının sınır ve kapsamı, zaman ve mekan gibi sınırlılıkları belirleyebilir.
18 63711 Alanı ile ilgili toplumu aydınlatacak etkinliklerde görev alabilir.
19 63712 Tarih araştırmaları dersleri ve konferanslar verme gib konularda yetkinlik kazanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 4 4 5 3 4 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5
2 5 4 4 4 5 3 4 4 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5
3 5 5 5 4 5 3 4 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5
4 5 4 5 4 5 3 4 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek