Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TAR227 İktisat Tarihi I 927003 2 3 3

Dersin Amacı

Tarih boyunca insanlığın iktisadi sahalardaki icraat ve fikirlerini, dönemleri ve iktisadın insan hayatına etkilerini göstermek. İktisadi zihniyetin çağlar boyunca aydınlara ve politikacılara etkisini tanıtmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Fahri Sakal

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Nazif Kuyucuklu, İktisadi Olaylar Tarihi Willia J. Barber, İktisadi Düşünce Tarihi Kenneth J. Galbraight, İktisat Tarihi Burhan Ulutan, İktisadi Doktrinler Tarihi

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

İktisadın tanımı, Tarih ve iktisat ikilisinin birbiriyle alakası İktisat Tarihinde Dönemler İktisat Tarihinde dönemlere göre değişimler. Modern İktisadın Doğuşu: Fizyokrasi Modern İktisadın Doğuşu: Klasik İktisat ve düşünürler. Modern İktisadın Doğuşu: Neoklasik iktisat ve düşünürler Tarihte İktisadi dönüşümler (Dalgalar). Tarım Devrimi Tarihte İktisadi dönüşümler (Dalgalar) Sanayi Devrimi Tarihte İktisadi dönüşümler (Dalgalar) Bilgi -Enformasyon Devrimi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 40 1
20 Rapor Hazırlama 1 30 1
27 Makale Yazma 1 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 20 20
2 Final Sınavı 1 20 20
20 Rapor Hazırlama 1 15 15
27 Makale Yazma 1 20 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İktisat tanımları ve tartışmaları
2 İktisat tarihinde dönemler
3 Merkantilizm ve Fizyokrasi Uygulamalar
4 Klasik İktisat ve düşünürleri Uygulamalar
5 Neoklasik iktisat ve düşünürleri Uygulamalar
6 Devletçi (sosyalist-komünist) İktisat ve düşünürleri Uygulamalar
7 Müstakil Düşünürler ve uygulamalar
8 Arasınav
9 Tarihi çağlarda tarım devrimi (I. dalga)
10 Dünya Ticaret Yolları: İpek Yolu, Baharat Yolu ve Kürk Yolu
11 Deniz Ticareti ve Dünya Ticaretinin Okyanuslara Kayması: Coğrafi Keşifler
12 Sanayi devrimi I ve etkileri
13 Sanayi Devrimi II etkileri, sonuçları
14 Sanayi devrimi III ve etkileri, sonuçları
15 Dünya tarihini etkileyen büyük iktisadi olguların değerlendirmesi
16 Yılsonu sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1282671 Bu derste başarılı olan öğrenci, insanlığın iktisadi düşünüş, üretim tüketim ve zenginleşme tarihini anlar ve açıklayabilir.
2 1282672 İktisadi yükseliş ve çöküşlerin ardındaki sebep ve amilleri anlar ve anlatabilir.
3 1282673 İktisadın tarih, politika ve toplum üzerindeki yer ve rolünü anlar ve anlatabilir.
4 1282674 İktisadi teori ve pratikleri tanır.
5 1282675 İktisat bilen tarihi daha iyi anlar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63697 Amaç: Tarihi süreçte meydana gelen olayları ve olguları çağdaş yöntemlerle tartışıp araştıran, akademik çalışmalar sonucu meydana gelen bilgi değişikliklerini ve konulara yönelik yaklaşım farklılıklarını takip edebilme ve öğrenebilme yöntemini edinen bu donanımla alanlarındaki gelişmeleri yakından takip eden ve edindiği bilgi ve yaklaşımları çevresiyle paylaşabilen bir öğrenci profili oluşmasına yönelik bir program uygulamak.
2 63698 Hedef:Tarihi olaylar arasında sebep sonuç ilişkisi kurabilen, tarihi bir temelden kaynaklanan günlük sorunlara tarihi açıdan bakabilen ve tarihi çıkarımlarda bulunabilen, sürekli kendini yenileyebilen, bilgiye ulaşabilen eğitim kurumlarında öğretmen, kamu ve özel kurumlarda araştırmacı olarak görev alabilecek becerileri kazanmasına yardım etmek.
3 63699 Genel kültür ve tarihte yardımcı bilimlerle ilgili, güncel bilgileri içeren kitapları, uygulama araç- gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen üst düzey bilgi ve becerilere sahiptir. Bu bilgi ve becerileri mesleğinde ve araştırmalarında kullanır.
4 63700 Alanında gerçekleştirilmiş araştırmaları ve yayınları takip eder.
5 63701 Tarihi temalarla ilgili kamuyu bilgilendirme ve kamuoyu oluşturmada inisiyatif alır.
6 63702 Kamuyu bulunduğu bölgenin tarihi geçmişi hakkında bilgilendirecek bilgi donanımına sahiptir.
7 63703 Lisans eğitimi sonrası yaşadığı yerde yer alan tarihi kaynakları toplama ve değerlendirmede bulunarak yerel ve milli tarih araştırmalarına katkıda bulunacak yeterlilikte alt yapıya sahip olur.
8 63704 Tarih alanının gerektirdiği oranda bilgisayar donanımına sahiptir. Çağdaş bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
9 63705 Yapacağı çalışmalar sonucu elde edeceği bilgi ve yaklaşımların paylaşımında toplumsal, insanî, bilimsel ve milli değerleri gözetir.
10 63706 Milli ve evrensel değerleri kavramış, Atatürk ilkelerine bağlı yeni bilgi ve fikirlere açıktır.
11 63707 İnsanlık tarihini, temel insanî değerleri ve demokrasiyi tanıyıp tanıtacak ve yayacak donanıma sahiptir.
12 63708 Toplumunun ve insanlığın geçmiş kurumları ve zihniyetlerinin günümüze etkisi hakkında fikir yürütebilir.
13 63696 Tarih disiplini ile ilgili kavramları, fikirleri ve verileri, sosyal bilimler araştırma metotlarıyla inceler ve değerlendirir, gün yüzüne çıkmamış (henüz araştırılmamış) konuları tanılar, analiz eder ve tartışır, bunlarla ilgili bilimsel bulgular ve kanıtlara dayalı öneriler geliştirir.
14 63709 Tarihe konu olan olgular hakkında bağımsız olarak araştırma ve inceleme yapma ve bunları yazıya dökme veya bu konularda dersler ve konferanslar verme yetisi kazanır.
15 63713 Tarihle ilgili konularda yayın yapma, dergi çıkarma, toplumsal projeler organize etme vs. becerisi kazanır
16 63695 Tarih bilgisi ile diğer alanlarda mukayeseler yapma, danışmanlık yapma ve topluma katkı sağlama yetisi
17 63710 İlgi alanına giren konuların nasıl araştırılacağı, araştırma alanının sınır ve kapsamı, zaman ve mekan gibi sınırlılıkları belirleyebilir.
18 63711 Alanı ile ilgili toplumu aydınlatacak etkinliklerde görev alabilir.
19 63712 Tarih araştırmaları dersleri ve konferanslar verme gib konularda yetkinlik kazanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5
2 5 4 4
3 4 5 4 5 3 5
4 4 3 4 4 4 4
5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek