Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MDP233 Tasarım Proje-I 927001 2 3 5

Dersin Amacı

İç ve Dış Mekanlar da, işlevsel mekanlar tasarlayabilmesi, projelendirebilmesi hedeflenmektedir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Mustafa TÜRKMEN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

İç Mekan tasarımında ölçü alabilme, Tasarımını ve Projesini ölçekli yapabilmesi hedeflenmektedir. İç Mekan tasarımında yapılacak değişiklikleri ve tasarlanan objelerin gerçeğe uygun yerleştirebilmesi hedeflenmektedir. Dış Mekan tasarımında, konuya uygun ana kütlenin tasarımını ve projesini gerçeğe uygun yapabilmesi hedeflenmektedir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
5 Derse Katılım 1 25 1
25 Proje Tasarımı /Yönetimi 1 25 1
29 Bireysel Çalışma 1 25 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 25 1
43 Proje Tasarımı/Yönetimi 1 50 1
45 Final Sınavı için Bireysel Çalışma 1 50 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 10 4 40
25 Proje Tasarımı /Yönetimi 2 15 30
29 Bireysel Çalışma 1 20 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Perspektif nedir? Kullanılacak Araç – Gereçler nelerdir? Tanıtma ve Tanımlama
2 Ölçü alınması, işlenecek konun belirlenmesi.
3 Taslak çizimlerin yapılması.
4 Tek kaçma noktalı perspektif kuralına göre çizimlerin yapılması.
5 Uygun çizim programı kullanarak bilgisayar ortamında tasarımın yapılması.
6 Uygun çizim programı kullanarak bilgisayar ortamında tasarımın yapılması.
7 Uygun çizim programı kullanarak bilgisayar ortamında tasarımın yapılması.
8 Ölçekli ve renkli çıktıların alınması..
9 Ara Sınav
10 İki kaçma noktalı perspektif kuralına göre çizimlerin yapılması.
11 Uygun çizim programı kullanarak bilgisayar ortamında tasarımın yapılması.
12 Uygun çizim programı kullanarak bilgisayar ortamında tasarımın yapılması.
13 Uygun çizim programı kullanarak bilgisayar ortamında tasarımın yapılması.
14 Ölçekli ve renkli çıktıların alınması..
15 Final

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1285978 İnşaat aşamasındaki mekanları , konuya uygun şekilde üç boyutlu düşünebilmesi hedeflenmektedir.
2 1285979 Üç boyutlu düşüncenin bilgisayar ortamında çizebilmesi hedeflenmektedir.
3 1285980 Tasarımında kullanacağı objelerin ,Obje – Mekan ilişkisini kurabilmesi hedeflenmektedir.
4 1285981 Konuya uygun Dış Mekan tasarımında ana kütlenin çizgilerini yakalayabilmesi hedeflenmektedir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65269 Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi
2 65270 Tasarım yapma, inceleme, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
3 65271 İstenen gereksinimleri karşılayacak biçimde bir sistemi, parçayı ya da süreci tasarımlama becerisi
4 65272 Disiplinlerarası takımlarda çalışabilme becerisi
5 65273 Tasarımla ilgili problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi
6 65274 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
7 65275 Etkin iletişim kurma becerisi
8 65276 Mimari projelerde iş takibi tanımlama ve çözümleme becerisi
9 65277 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci
10 65278 Çağın sorunları hakkında bilgi
11 65279 Mimari uygulamalar için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanma becerisi
12 65280 Mimarlar ve dekoratörler için gerekl iolan iş organizasyonu, proje takibi, koordineli çalışma prensiplerini sağlayabilen elemanlar yetiştirmek
13 65281 Görsel ve uygulamalı sanatlarda ihtiyaçlaroına cevap verebilecek düzeyde teorik bilgisini uygulamaya aktarabilen elemenlar yetiştirmek
14 65282 Görsel sanatların, evrensel ve toplumsal boyutlarda etkilerini anlamak için gerekli genişlikte eğitim
15 65283 Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi
16 65284 Tasarım yapma, inceleme, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
17 65285 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
18 65291 Mimari projelerde iş takibi tanımlama ve çözümleme
19 65286 Çağın sorunları hakkında bilgi
20 65287 Görsel sanatların, evrensel ve toplumsal boyutlarda etkilerini anlamak için gerekli genişlikte eğitim
21 65288 Disiplinlerarası takımlarda çalışabilme
22 65289 Etkin iletişim kurma becerisi
23 65290 Mimari uygulamalar için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanma
24 65292 İstenen gereksinimleri karşılayacak biçimde bir sistemi, parçayı ya da süreci tasarımlama

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Öğrenme Çıktısı
1 2 2 4 3 4 3 1 5 2 2 5 4 5 3 2 2 1 5 1 2 3 1 5 3
2 2 4 5 2 5 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 5 2 2 3 1 3 1 3 4
3 2 4 5 2 5 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 5 2 2 3 1 3 1 3 4
4 2 4 5 3 5 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 5 2 2 3 1 3 1 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek