Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TAR315 Osmanlı Tarihi (1500-1600) 927001 3 5 5

Dersin Amacı

-Osmanlı Devleti'nin imparatorluk sürecine girişi ve teşkilatlanması, -Osmanlı Devleti'nin siyasi, askeri ve sosyo-ekonomik durumu, dış dünyadaki gelişmeler, -XVI. yüzyılın iç ve dış dinamikleri, -Osmanlı Devleti'nin bir dünya gücü durumuna yükselmesi konularını kavratmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. Mucize ÜNLÜ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

-İ. Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi. -Halil İnalcık, Osmanlı İmparatorluğu Klasik Çağ 1300-1600. -Mustafa Cezar, Mufassal Osmanlı Tarihi. -Yılmaz Öztuna, Büyük Osmanlı Tarihi. -Joseph von Hammer, Osmanlı Tarihi.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
4 Quiz 1 20 1
54 Ev Ödevi 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 25 25
2 Final Sınavı 1 50 50
4 Quiz 1 25 25
54 Ev Ödevi 1 25 25

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin tanıtımı, kaynaklar.
2 II. Mehmet Dönemi: İstanbul'un Fethi.
3 Batı Siyaseti ve Seferleri.
4 Karadeniz Siyaseti, Osmanlı-Memluk İlişkileri.
5 Orta ve Doğu Anadolu Siyaseti. Dönemin Genel Değerlendirmesi. ve quiz
6 II. Bayezid Dönemi: Tahta Çıkışı, Cem Olayı. Fetih Hareketleri.
7 Osmanlı-Memluk İlişkileri. Dönemin Genel Değerlendirmesi.
8 I. Selim Dönemi. Osmanlı-Safevi İlişkileri.
9 Osmanlı-Memluk İlişkileri. Dönemin Genel Değerlendirmesi.
10 I. Süleyman Dönemi. İç İsyanlar. Avrupa'daki Gelişmeler.
11 Macaristan Seferleri. Osmanlı-Fransız İlişkileri.
12 İran Seferleri. Denizlerdeki Faaliyetler. ev ödevi
13 II. Selim Dönemi. Fetih Hareketleri.
14 Kanal Projeleri. İnebahtı Deniz Savaşı.
15 Dönemin Genel Değerlendirmesi.
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1282895 Bu ders sonunda öğrenci XVI. yüzyılın iç ve dış dinamiklerini açıklayabilir.
2 1282896 Osmanlı Devleti'nin siyasi, askeri ve sosyo-ekonomik durumunu ve aynı dönemde dış dünyadaki gelişmeleri analiz edebilir.
3 1282897 Osmanlı Devleti'nin bir dünya gücü konumuna yükselmesi sürecini değerlendirebilir.
4 1282898 Osmanlı'nın devletten imparatorluğa geçişi ve teşkilatlanma sürecini kavrar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63697 Amaç: Tarihi süreçte meydana gelen olayları ve olguları çağdaş yöntemlerle tartışıp araştıran, akademik çalışmalar sonucu meydana gelen bilgi değişikliklerini ve konulara yönelik yaklaşım farklılıklarını takip edebilme ve öğrenebilme yöntemini edinen bu donanımla alanlarındaki gelişmeleri yakından takip eden ve edindiği bilgi ve yaklaşımları çevresiyle paylaşabilen bir öğrenci profili oluşmasına yönelik bir program uygulamak.
2 63698 Hedef:Tarihi olaylar arasında sebep sonuç ilişkisi kurabilen, tarihi bir temelden kaynaklanan günlük sorunlara tarihi açıdan bakabilen ve tarihi çıkarımlarda bulunabilen, sürekli kendini yenileyebilen, bilgiye ulaşabilen eğitim kurumlarında öğretmen, kamu ve özel kurumlarda araştırmacı olarak görev alabilecek becerileri kazanmasına yardım etmek.
3 63699 Genel kültür ve tarihte yardımcı bilimlerle ilgili, güncel bilgileri içeren kitapları, uygulama araç- gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen üst düzey bilgi ve becerilere sahiptir. Bu bilgi ve becerileri mesleğinde ve araştırmalarında kullanır.
4 63700 Alanında gerçekleştirilmiş araştırmaları ve yayınları takip eder.
5 63701 Tarihi temalarla ilgili kamuyu bilgilendirme ve kamuoyu oluşturmada inisiyatif alır.
6 63702 Kamuyu bulunduğu bölgenin tarihi geçmişi hakkında bilgilendirecek bilgi donanımına sahiptir.
7 63703 Lisans eğitimi sonrası yaşadığı yerde yer alan tarihi kaynakları toplama ve değerlendirmede bulunarak yerel ve milli tarih araştırmalarına katkıda bulunacak yeterlilikte alt yapıya sahip olur.
8 63704 Tarih alanının gerektirdiği oranda bilgisayar donanımına sahiptir. Çağdaş bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
9 63705 Yapacağı çalışmalar sonucu elde edeceği bilgi ve yaklaşımların paylaşımında toplumsal, insanî, bilimsel ve milli değerleri gözetir.
10 63706 Milli ve evrensel değerleri kavramış, Atatürk ilkelerine bağlı yeni bilgi ve fikirlere açıktır.
11 63707 İnsanlık tarihini, temel insanî değerleri ve demokrasiyi tanıyıp tanıtacak ve yayacak donanıma sahiptir.
12 63708 Toplumunun ve insanlığın geçmiş kurumları ve zihniyetlerinin günümüze etkisi hakkında fikir yürütebilir.
13 63696 Tarih disiplini ile ilgili kavramları, fikirleri ve verileri, sosyal bilimler araştırma metotlarıyla inceler ve değerlendirir, gün yüzüne çıkmamış (henüz araştırılmamış) konuları tanılar, analiz eder ve tartışır, bunlarla ilgili bilimsel bulgular ve kanıtlara dayalı öneriler geliştirir.
14 63709 Tarihe konu olan olgular hakkında bağımsız olarak araştırma ve inceleme yapma ve bunları yazıya dökme veya bu konularda dersler ve konferanslar verme yetisi kazanır.
15 63713 Tarihle ilgili konularda yayın yapma, dergi çıkarma, toplumsal projeler organize etme vs. becerisi kazanır
16 63695 Tarih bilgisi ile diğer alanlarda mukayeseler yapma, danışmanlık yapma ve topluma katkı sağlama yetisi
17 63710 İlgi alanına giren konuların nasıl araştırılacağı, araştırma alanının sınır ve kapsamı, zaman ve mekan gibi sınırlılıkları belirleyebilir.
18 63711 Alanı ile ilgili toplumu aydınlatacak etkinliklerde görev alabilir.
19 63712 Tarih araştırmaları dersleri ve konferanslar verme gib konularda yetkinlik kazanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
1 3
2 4
3
4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek