Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TAR311 Tarihi Saha Araştırmaları I 927001 3 5 6

Dersin Amacı

Tarih alanında saha merkezli çalışmaları bilimsel disiplin içerisinde yürütebilmek. Müze, antik kent tarihi ören yeri, tarihsel coğrafi yerler vb. mekânları bilimsel disiplin içerisinde gezme yeteneğini sağlamak. Tarihi saha araştırmalarının yöntem ve tekniklerini ortaya koyarak bilimsel yöntemlerle tanıtmayı amaçlamaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Okay PEKŞEN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Veli Sevin, Anadolu Arkeolojisi, İstanbul 2003. Veli Sevin, Anadolu’nun Tarihi Coğrafyası, Ankara, 2007. Strabon, Geographika /Antik Anadolu Coğrafyası Charles Texier Küçük Asya I/II/III (Coğrafyası, Tarihi ve Arkeolojisi), Ankara 2002. İsmail Özçelik, Tarih Araştırmalarında Yöntem ve Teknikler, Ankara/İstanbul, 2012. Yavuz Ercan, Tarih Araştırmalarında Yöntem ve Teknik, Ankara, 2017.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Tarihi olayların gerçekleşmiş olduğu bölgeler, mimari yapı, müze ve benzeri sanat eseri bulunan mekânlarda bilimsel inceleme.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 3 39
10 Tartışma 4 2 8
16 Alan Gezisi 4 22 88
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 4 4
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 8 8

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin tanıtımı: Kapsamı, önemi ve kurallar. 1.pdf
2 Tarihi yerlerin fiili olarak incelemesi; araştırma, not alma, fotoğraflama, değerlendirme, bilgiyi kullanma vb. teknikleri. 2.pdf
3 Çorum il müzesi ve tarihi yerleri. 3.pdf
4 Çorum il müzesi ve Hattuşa Ören Yeri'ne bilimsel araştırma gezisi. 4.pdf
5 Amasya il müzesi ve tarihi yerleri. 5.pdf
6 Amasya il müzesi ve tarihi yerlerine bilimsel araştırma gezisi. 6.pdf
7 Sinop il müzesi ve tarihi yerleri. 7.pdf
8 Sinop il müzesi ve tarihi yerlerine bilimsel araştırma gezisi. 8.pdf
9 Ara Sınav
10 Bafra ilçe müzesi ve tarihi yerleri. 10.pdf
11 Bafra ilçe müzesi ve tarihi yerlerine bilimsel araştırma gezisi. 11.pdf
12 Samsun il müzesi ve tarihi yerleri. 12.pdf
13 Samsun il müzesi ve tarihi yerlerine bilimsel araştırma gezisi. 13.pdf
14 Dönemin değerlendirilmesi. 14.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1273647 Tarihi olayların gerçekleşmiş olduğu bölgeyi tanıyarak teorikte öğrenilen bilgilerin pekiştirilmesi sağlanır.
2 1273648 Hoca vasıtasıyla bilimsel bir yaklaşım ile tarihi yer ve eserleri inceleme becerisi kazanır.
3 1273649 Anadolu uygarlıklarını ve tarihi hayatlarını yakından tanıma fırsatı kazanır.
4 1273650 Anadolu’nun kültürel tarihi hakkında bilgi sahibi olabilme.
5 1273651 Bir takım farklı pratik gerektiren işlem dışarıda yapılacak dersler vasıtasıyla öğrenciye öğretilebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63697 Amaç: Tarihi süreçte meydana gelen olayları ve olguları çağdaş yöntemlerle tartışıp araştıran, akademik çalışmalar sonucu meydana gelen bilgi değişikliklerini ve konulara yönelik yaklaşım farklılıklarını takip edebilme ve öğrenebilme yöntemini edinen bu donanımla alanlarındaki gelişmeleri yakından takip eden ve edindiği bilgi ve yaklaşımları çevresiyle paylaşabilen bir öğrenci profili oluşmasına yönelik bir program uygulamak.
2 63698 Hedef:Tarihi olaylar arasında sebep sonuç ilişkisi kurabilen, tarihi bir temelden kaynaklanan günlük sorunlara tarihi açıdan bakabilen ve tarihi çıkarımlarda bulunabilen, sürekli kendini yenileyebilen, bilgiye ulaşabilen eğitim kurumlarında öğretmen, kamu ve özel kurumlarda araştırmacı olarak görev alabilecek becerileri kazanmasına yardım etmek.
3 63699 Genel kültür ve tarihte yardımcı bilimlerle ilgili, güncel bilgileri içeren kitapları, uygulama araç- gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen üst düzey bilgi ve becerilere sahiptir. Bu bilgi ve becerileri mesleğinde ve araştırmalarında kullanır.
4 63700 Alanında gerçekleştirilmiş araştırmaları ve yayınları takip eder.
5 63701 Tarihi temalarla ilgili kamuyu bilgilendirme ve kamuoyu oluşturmada inisiyatif alır.
6 63702 Kamuyu bulunduğu bölgenin tarihi geçmişi hakkında bilgilendirecek bilgi donanımına sahiptir.
7 63703 Lisans eğitimi sonrası yaşadığı yerde yer alan tarihi kaynakları toplama ve değerlendirmede bulunarak yerel ve milli tarih araştırmalarına katkıda bulunacak yeterlilikte alt yapıya sahip olur.
8 63704 Tarih alanının gerektirdiği oranda bilgisayar donanımına sahiptir. Çağdaş bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
9 63705 Yapacağı çalışmalar sonucu elde edeceği bilgi ve yaklaşımların paylaşımında toplumsal, insanî, bilimsel ve milli değerleri gözetir.
10 63706 Milli ve evrensel değerleri kavramış, Atatürk ilkelerine bağlı yeni bilgi ve fikirlere açıktır.
11 63707 İnsanlık tarihini, temel insanî değerleri ve demokrasiyi tanıyıp tanıtacak ve yayacak donanıma sahiptir.
12 63708 Toplumunun ve insanlığın geçmiş kurumları ve zihniyetlerinin günümüze etkisi hakkında fikir yürütebilir.
13 63696 Tarih disiplini ile ilgili kavramları, fikirleri ve verileri, sosyal bilimler araştırma metotlarıyla inceler ve değerlendirir, gün yüzüne çıkmamış (henüz araştırılmamış) konuları tanılar, analiz eder ve tartışır, bunlarla ilgili bilimsel bulgular ve kanıtlara dayalı öneriler geliştirir.
14 63709 Tarihe konu olan olgular hakkında bağımsız olarak araştırma ve inceleme yapma ve bunları yazıya dökme veya bu konularda dersler ve konferanslar verme yetisi kazanır.
15 63713 Tarihle ilgili konularda yayın yapma, dergi çıkarma, toplumsal projeler organize etme vs. becerisi kazanır
16 63695 Tarih bilgisi ile diğer alanlarda mukayeseler yapma, danışmanlık yapma ve topluma katkı sağlama yetisi
17 63710 İlgi alanına giren konuların nasıl araştırılacağı, araştırma alanının sınır ve kapsamı, zaman ve mekan gibi sınırlılıkları belirleyebilir.
18 63711 Alanı ile ilgili toplumu aydınlatacak etkinliklerde görev alabilir.
19 63712 Tarih araştırmaları dersleri ve konferanslar verme gib konularda yetkinlik kazanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4
2 5 5 4 5 4 5 4 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5
3 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5
4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 4 4
5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek