Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GİT204 İllüstrasyon II 927001 2 4 5

Dersin Amacı

Bu derste, dijital illüstrasyon tekniklerine ilişkin bilgi verilmesi, ulusal ve uluslararası dijital illüstrasyon sanatçılarının uygulamalarından oluşan örnekler gösterilmesi, piksel ve vektörel tabanlı programlar ile dijital tabletlerin kullanım olanaklarının deneyimlenmesi, beceriler edinilmesi; yayın illüstrasyonları, bilimsel ve teknik illüstrasyonlar ile reklam illüstrasyonlarına ilişkin farklı ve çeşitli projeler gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğrt. Üyesi Özlem Ayvaz Tunç

Ön Koşul Dersleri

Ön koşul dersi bulunmamaktadır.

Önerilen Diğer Hususlar

Önerilen diğer hususlar bulunmamaktadır

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1) Withrow, Steve; Withrow, Lesley Breen. (2009). Illustrating Children's Picture Books: Tutorials, Case Studies, Know-How, Inspiration, Writer's Digest Books. 2) Salisbury, Martin. (2004). Illustrating Children's Books: Creating Pictures for Publication, Barron's Educational Series; First Edition edition 3) Bossert, Jill. (1998). Children's Book Illustration: Step By Step Techniques, A Unique Guide From The Masters. 4 ) Zeegen, Lawrence. (2005). The Fundamentals of Illustration, AVA Publishing; 01 edition 5) Walton, Roger. (2009). The Big Book of Illustration Ideas, HarperCollins; 01 edition 6) Tekin Çam, Ali; (2012). İllüstrasyon; Alternatif Yayıncılık.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Derste, dijital illüstrasyon tekniklerine ilişkin bilgi verilmesi, ulusal ve uluslararası dijital illüstrasyon sanatçılarının uygulamalarından oluşan örnekler gösterilmesi, piksel ve vektörel tabanlı programlar ile dijital tabletlerin kullanım olanaklarının deneyimlenmesi, beceriler edinilmesi; yayın illüstrasyonları, bilimsel ve teknik illüstrasyonlar ile reklam illüstrasyonlarına ilişkin farklı ve çeşitli projeler gerçekleştirilmesi anlatılmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 4 4
2 Final Sınavı 1 4 4
5 Derse Katılım 13 4 52
6 Uygulama/Pratik 12 2 24
29 Bireysel Çalışma 3 1 3
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 6 2 12
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 10 2 20
34 Okuma 3 2 6

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin dönem süresince nasıl yürütüleceğine ilişkin bilgi verilmesi, illüstrasyon tekniklerine ilişkin bilgi verilmesi, illüstrasyon sanatçılarının uygulamalarına dair örneklerin analitik olarak değerlendirmesi.  Literatür hazırlığı
2 Tema belirlenmesi ve Belirlenen tema çerçevesinde kitap metni geliştirme Araştırma, inceleme
3 Serbest teknikle küçük taslaklar oluşturma. Kitap kapağı ve sayfa resimlemeleri.  Araştırma, inceleme
4 Karakter tasarımı  Araştırma, inceleme
5 Öykü Panolarının geliştirilmesi Araştırma, inceleme
6 Öykü Panolarının geliştirilmesi Araştırma, inceleme
7 İllüstrasyon çalışmasına devam edilmesi. Renklendirme Araştırma, inceleme
8 İllüstrasyon çalışmasına devam edilmesi. Renklendirme Araştırma, inceleme
9 Ara sınav
10 İllüstrasyon çalışmasına devam edilmesi. Renklendirme Araştırma, inceleme
11 İllüstrasyon çalışmasına devam edilmesi. Renklendirme Araştırma, inceleme
12 Tasarımların piksel ve vektörel tabanlı programlara aktarılması ve dijital ortamda yazar, çizer gibi kapak bilgileri ve kitap metni uygun tipografi ile düzenlemesi. Araştırma, inceleme
13 Son düzeltmelerin yapılması Araştırma, inceleme
14 Projelerin tamamlanması, döneme ilişkin genel bir değerlendirme yapılması. Araştırma, inceleme

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1111804 İllüstrasyon tekniklerini açıklayabilir, illüstrasyon sanatçılarını tanıyabilir ve çalışmalarını analitik olarak değerlendirebilir.
2 1111805 Geleneksel yöntemlerle illüstrasyonlar yapabilir, farklı tekniklerde boyama olanaklarını deneyimleyebilir, birtakım beceriler kazanabilir.
3 1111806 Yayın illüstrasyonları, bilimsel ve teknik illüstrasyonlar ile reklam illüstrasyonlarına ilişkin farklı ve çeşitli projeler gerçekleştirebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69150 Sanat ve tasarımı ortak bir temelde değerlendirebilecek terminoloji, problem çözme becerileri, teknik ve yöntem bilgisi ile uygulama yeterliği kazanırlar.
2 69185 İki, üç ve dört boyutlu tasarım problemlerini çözümleyebilir ve uygulamalarını gerçekleştirebilirler.
3 69186 Grafik Tasarım disiplininin geçmişten bugüne geçirdiği değişim ve gelişim süreçlerini bilir ve bildiklerini güncel sorunlara transfer edebilirler.
4 69151 Görsel iletişimin gerçekleşme süreçlerini bilir, etkili görsel iletişim için doğru kodlamalar yapabilirler.
5 69152 Görsel iletişim başlığı altında toplanabilecek alt disiplinler hakkında bilgi sahibi olur ve tasarım sorunları tanımlama ve çözme yeterliği kazanırlar.
6 69163 Yabancı kaynakları, gelişmeleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olabilirler.
7 69156 Gerçekleştirdikleri uygulamalarını bilimsel ve felsefi açıdan temellendirebilirler.
8 69157 Tasarımlarını etkili bir şekilde sunacak uygulama ve iletişim becerileri kazanırlar.
9 69153 Grafik Tasarım disiplininin geçmişten bugüne geçirdiği değişim ve gelişim süreçlerini bilir ve bildiklerini güncel sorunlara transfer edebilirler.
10 69160 Meslek yaşamında kendini sürekli geliştirebilecek, yeniliklere açık, ekip çalışmasına uygun, sorumluluklarının farkında, sosyal becerileri gelişmiş davranış özellikleri kazanırlar.
11 69154 Çağa uygun tasarım araçlarını etkili şekilde kullanırlar.
12 69158 Toplumun güncel sorunlarına duyarlılık kazanır ve çözüm önerileri geliştirebilirler.
13 69155 İki, üç ve dört boyutlu tasarım problemlerini çözümleyebilir ve uygulamalarını gerçekleştirebilirler.
14 69159 Görsel İletişim Tasarımına disiplinlerarası bir bakış açısı kazanır, bilgilerini farklı disiplinlerin çözümleri için kullanabilirler.
15 69161 Mesleği ile ilgili hukuksal ve etik kuralları bilirler.
16 69162 Türkçeyi doğru ve etkin olarak kullanabilirler.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 5 5 5 3
2 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3
3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek