Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MDP111 Temel Plastik Sanateğitimi-I 927001 1 1 6

Dersin Amacı

Plastik Elemanlar (Nokta, Çizgi, Leke, Ton, Doku, Hacim, Mekan, Biçim, kompozisyon) içeriklerinin anlatım ve uygulamaları, çizgi-leke-denge-oran-orantı alan değerlendirmesi.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör.Temel Şükrü Töre

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. H. Yakup ÖZTUNA, Görsel İletişimde Temel Tasarım, Tibyan Yayıncılık, İstanbul 2008 2. N. Bayraktar- N. G. Tamer- A. Tekel, N. Gürer- A. C. Kızıltaş- B. A. Köroğlu, Görsel Eğitimde Yaratıcılık ve Temel Tasarım, Nobel Yay., İstanbul 2012.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Plastik Elemanlar (Nokta, Çizgi, Leke, Ton, Doku, Hacim, Mekan, Biçim, kompozisyon) içeriklerinin anlatım ve uygulamaları, çizgi-leke-denge-oran-orantı alan değerlendirmesi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
6 Uygulama/Pratik 1 20 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 60 1
54 Ev Ödevi 1 20 1
45 Final Sınavı için Bireysel Çalışma 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 8 6 48
6 Uygulama/Pratik 8 4 32
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 15 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 15 30
54 Ev Ödevi 2 5 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Temel sanat kavramı, tarihsel gelişimi, malzeme tanıtımı
2 Nokta ve Çizgi tanımları Nokta Çizgi Uygulamaları: ÇİZGİ nokta_cizgi.pdf
3 Nokta ve Çizgi tanımları Nokta Çizgi Uygulamaları: NOKTA
4 Işık-gölge, Koyu-Açık, çeşitli geometrik obje tanımları Işık-gölge, Koyu-Açık, çeşitli geometrik obje çizimleri
5 Işık-gölge-nokta-çizgi uygulamaları
6 Leke ve doku tanımları Leke ve doku çalışmaları https://tr.pinterest.com/feroglu/doku-%C3%A7al%C4%B1%C5%9Fmas%C4%B1/
7 Çizim teknikleri ile ilgili uygulamalar
8 Çizim teknikleri ile ilgili uygulamalar
9 Ara sınav Uygulama Çalışması Ara sınav Uygulama Çalışması
10 Temel tasarım araçları Temel tasarım araçları uygulaması
11 Temel tasarım araçları Temel tasarım araçları uygulaması
12 Biçimlendirme, Stilizasyon / Üsluplaştırma http://grafiktasarimadairhersey.blogspot.com/2018/05/stilizasyon-nedir.html
13 Biçimlendirme, Stilizasyon / Üsluplaştırma
14 Kompozisyon Kompozisyon uygulama
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1272530 Işık-gölge, Koyu-Açık kavramlarını algılama ve uygulama becerisi
2 1272531 Tasarım araç ve ilkelerini kullanabilme becerisi.
3 1272529 Nokta ve çizgiyi algılama ve uygulama becerisi.
4 1272532 Sanat eserlerini malzeme, teknik ve biçimsel olarak algılama becerisi.
5 1272533 Yaratıcılığını kullanma becerisi.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65269 Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi
2 65270 Tasarım yapma, inceleme, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
3 65271 İstenen gereksinimleri karşılayacak biçimde bir sistemi, parçayı ya da süreci tasarımlama becerisi
4 65272 Disiplinlerarası takımlarda çalışabilme becerisi
5 65273 Tasarımla ilgili problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi
6 65274 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
7 65275 Etkin iletişim kurma becerisi
8 65276 Mimari projelerde iş takibi tanımlama ve çözümleme becerisi
9 65277 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci
10 65278 Çağın sorunları hakkında bilgi
11 65279 Mimari uygulamalar için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanma becerisi
12 65280 Mimarlar ve dekoratörler için gerekl iolan iş organizasyonu, proje takibi, koordineli çalışma prensiplerini sağlayabilen elemanlar yetiştirmek
13 65281 Görsel ve uygulamalı sanatlarda ihtiyaçlaroına cevap verebilecek düzeyde teorik bilgisini uygulamaya aktarabilen elemenlar yetiştirmek
14 65282 Görsel sanatların, evrensel ve toplumsal boyutlarda etkilerini anlamak için gerekli genişlikte eğitim
15 65283 Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi
16 65284 Tasarım yapma, inceleme, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
17 65285 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
18 65291 Mimari projelerde iş takibi tanımlama ve çözümleme
19 65286 Çağın sorunları hakkında bilgi
20 65287 Görsel sanatların, evrensel ve toplumsal boyutlarda etkilerini anlamak için gerekli genişlikte eğitim
21 65288 Disiplinlerarası takımlarda çalışabilme
22 65289 Etkin iletişim kurma becerisi
23 65290 Mimari uygulamalar için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanma
24 65292 İstenen gereksinimleri karşılayacak biçimde bir sistemi, parçayı ya da süreci tasarımlama

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 5 2 4 3 1 3 2 2 2 2 5 3 4 5 3 3 2 5 2 1 2 5
2 4 5 5 2 4 3 1 3 2 2 2 2 5 3 4 5 3 3 2 5 2 1 2 5
3 4 5 5 2 4 3 1 3 2 2 2 2 5 3 4 5 3 3 2 5 2 1 2 5
4 3 4 2 4 3 4 3 4 4 5 3 3 5 4 3 3 4 3 5 5 5 3 3 3
5 5 4 5 4 5 3 2 5 2 3 4 4 4 3 5 5 3 4 3 3 4 2 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek