Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KMG305 Türk Sanat Müziği Nazariyat ve Solfeji V 927001 3 5 4

Dersin Amacı

Bileşik ve Şed makamların tarifi, özelliklerinin öğretilmesi, öğretilen makamların seyri, makamlara ait örnek eserlerin seslendirilmesi amaç edinir. Ayrıca usul çalışmasına devam edilir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Emre PINARBAŞI

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Türk Müziği Solfej ve Nazariyat Kitabı

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bileşik ve Şed makamların tarifi, özelliklerinin öğretilmesi, öğretilen makamların seyri, makamlara ait örnek eserlerin seslendirilmesi amaç edinir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
6 Uygulama/Pratik 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 3 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 2 8

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Hüzzam makamının anlatımı, seyri ve örnek eserlerin seslendirilmesi Hüzzam Dersi.pdf
2 Hüzzam makamının anlatımı, seyri ve örnek eserlerin seslendirilmesi hüzzam.pdf
Hüzzam Faslı İzli Kayıt - TRT Ankara Radyosu - Fasıl - Türk Müziği.mp4
3 Irak makamının anlatımı, seyri ve örnek eserlerin seslendirilmesi Irak Dersi.pdf
4 Irak makamının anlatımı, seyri ve örnek eserlerin seslendirilmesi ırak.pdf
Irak makamında Hasretle temam nale döndüm sensiz Recep Birgit.mp4
5 Dilkeşhaveran makamının seyri ve örnek eserlerin seslendirilmesi Dilkeşhaveran Dersi.pdf
6 Dilkeşhaveran makamının seyri ve örnek eserlerin seslendirilmesi dilkeşhaveran.pdf
Dilkeşhaveran Fasıl.mp4
7 Saba makamının seyri ve örnek eserlerin seslendirilmesi Saba Dersi.pdf
8 Saba makamının seyri ve örnek eserlerin seslendirilmesi saba.pdf
9 Saba makamının seyri ve örnek eserlerin seslendirilmesi saba.pdf
SABÂ FASLI - (DOYSAL).mp4
10 Ara sınav
11 Dügah makamının anlatımı ve seyri Dügah Dersi.pdf
12 Dügah makamının anlatımı ve seyri dügah.pdf
CD1 DÜGAH FASLI.mp4
13 Bestenigar makamının anlatımı ve seyri Bestenigar Dersi.pdf
14 Bestenigar makamının anlatımı ve seyri bestenigar.pdf
Ankara Radyosu Bestenigâr Faslı.mp4

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1569495 Bileşik ve Şed makâmları ve özelliklerini kavrar.
2 1569496 Makâmların seyrini öğrenir.
3 1569497 Örnek eserler seslendirilir.
4 1569498 Özel ses sistemini okur

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76540 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği türlerinde icra becerisi kazandırmak.
2 76541 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği hakkında edindiği kuramsal bilgileri uygulama esnasında değerlendirebilme.
3 76542 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği’nin yaşatılmasına, gelecek nesillere doğru olarak aktarılmasına ve bu türlerin benimsetilmesine katkı sağlanma bilinci ve becerisi kazandırmak.
4 76543 Müzik ile ilgili unsurları kavramlaştırma, tanımlama ve sınıflandırma becerisi kazandırmak.
5 76544 Müzik üretiminde ve icrasında gerekli teknikleri ve araçları kullanabilme becerisi kazandırmak.
6 76545 Müziğin toplumsal yaşamdaki yerini ve etkilerini değerlendirebilme becirisi kazandırmak.
7 76546 Müzik alanında edindiği bilgi ve beceriyi, müzik öğretiminde verimli bir şekilde kullanabilmek.
8 76547 Müzik alanında edindiği bilgileri, kişisel becerileriyle birleştirerek yaratıcı bir şekilde kullanabilmek.
9 76548 Disiplin-içi ve disiplinler-arası takım çalışması yapabilmek.
10 76549 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilmek.
11 76550 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği türlerine ilişkin unsurlardan; yerelden-ulusala, ulusaldan-uluslararası çerçeveye uzanan bir çizgide yararlanabilme becerisi kazandırmak.
12 76551 Müzik alanında yerel, ulusal ve uluslararası etkinlikleri, yenilikleri ve sorunları takip edebilmek.
13 76552 Müzik üretimi, icrası ve tüketimi konularında bilinç sahibi olabilmek.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1
2
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek