Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TAR316 Osmanlı Tarihi (1600-1700) 927001 3 6 5

Dersin Amacı

-XVII. Yüzyılda Osmanlı Devleti'nin Askeri, Siyasi ve Sosyo-Ekonomik Durumu, -Dış Dünyadaki Gelişmeler ve Bu Gelişmeler Karşısında Osmanlı Devleti'nin Vaziyeti, -İç Buhranlar, Yönetim Sistemi ve Toplum Yapısındaki Bozulmalar, -Devleti Duraklama ve Gerilemeye Götüren Sebepler konularını kavratmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. Mucize ÜNLÜ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

-İ. Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi. -Halil İnalcık, Devlet-i Aliyye Osmanlı İmparatorluğu Üzerine Araştırmalar. -Yılmaz Öztuna, Büyük Osmanlı Tarihi. -Mustafa Cezar, Mufassal Osmanlı Tarihi. Joseph von Hammer, Osmanlı Tarihi.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
4 Quiz 1 20 1
54 Ev Ödevi 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 25 25
2 Final Sınavı 1 50 50
4 Quiz 1 25 25
54 Ev Ödevi 1 25 25

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 III. Murat Dönemi: Osmanlı-İran Savaşları. Osmanlı-Avusturya Savaşları.
2 Kuzey Afrika'da Osmanlı Hakimiyeti. Dönemin Genel Değerlendirmesi.
3 III. Mehmet Dönemi: Osmanlı-Avusturya Savaşları. Osmanlı-İran Savaşları.
4 Celali İsyanları. Dönemin Genel Değerlendirmesi.
5 I. Ahmet Dönemi: Osmanlı-İran Savaşları. Osmanlı-Avusturya Savaşları. ve quiz
6 Dönemin Genel Değerlendirmesi.
7 I. Mustafa-II. Osman Dönemi: Osmanlı-Lehistan Münasebetleri. Reform Tasarıları, Dönemin Genel Değerlendirmesi.
8 I. Mustafa Dönemi: Doğal Afetler, İsyanlar. Dönemin Genel Değerlendirmesi.
9 IV. Murat Dönemi:İran Seferleri, Kazak Taarruzları.
10 Lehistan Meselesi, İsyanlar.
11 İstanbul Yangını, İçki ve Tütün Yasağı, Kültür Faaliyetleri. Dönemin Genel Değerlendirmesi.
12 Sultan İbrahim Devri: İsyanlar, Büyük İstanbul Depremi. Dönemin Genel Değerlendirmesi. ve ev ödevi
13 IV. Mehmet Dönemi.
14 II. Süleyman Deönemi.
15 II. Ahmet Dönemi. II. Mustafa Dönemi.
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1282948 Bu ders sonunda öğrenci devleti duraklama ve yıkılışa götüren sebepleri değerlendirebilir.
2 1282949 Dış dünyadaki gelişmeler ve Osmanlı Devleti'nin bu gelişmeler karşısındaki tavrı konusunda bilgi sahibi olur.
3 1282950 Osmanlı yönetim sistemi ve toplum yapısındaki bozulmaları analiz edebilir.
4 1282951 XVII. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin siyasi, askeri ve sosyo-ekonomik durumunu kavrar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63697 Amaç: Tarihi süreçte meydana gelen olayları ve olguları çağdaş yöntemlerle tartışıp araştıran, akademik çalışmalar sonucu meydana gelen bilgi değişikliklerini ve konulara yönelik yaklaşım farklılıklarını takip edebilme ve öğrenebilme yöntemini edinen bu donanımla alanlarındaki gelişmeleri yakından takip eden ve edindiği bilgi ve yaklaşımları çevresiyle paylaşabilen bir öğrenci profili oluşmasına yönelik bir program uygulamak.
2 63698 Hedef:Tarihi olaylar arasında sebep sonuç ilişkisi kurabilen, tarihi bir temelden kaynaklanan günlük sorunlara tarihi açıdan bakabilen ve tarihi çıkarımlarda bulunabilen, sürekli kendini yenileyebilen, bilgiye ulaşabilen eğitim kurumlarında öğretmen, kamu ve özel kurumlarda araştırmacı olarak görev alabilecek becerileri kazanmasına yardım etmek.
3 63699 Genel kültür ve tarihte yardımcı bilimlerle ilgili, güncel bilgileri içeren kitapları, uygulama araç- gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen üst düzey bilgi ve becerilere sahiptir. Bu bilgi ve becerileri mesleğinde ve araştırmalarında kullanır.
4 63700 Alanında gerçekleştirilmiş araştırmaları ve yayınları takip eder.
5 63701 Tarihi temalarla ilgili kamuyu bilgilendirme ve kamuoyu oluşturmada inisiyatif alır.
6 63702 Kamuyu bulunduğu bölgenin tarihi geçmişi hakkında bilgilendirecek bilgi donanımına sahiptir.
7 63703 Lisans eğitimi sonrası yaşadığı yerde yer alan tarihi kaynakları toplama ve değerlendirmede bulunarak yerel ve milli tarih araştırmalarına katkıda bulunacak yeterlilikte alt yapıya sahip olur.
8 63704 Tarih alanının gerektirdiği oranda bilgisayar donanımına sahiptir. Çağdaş bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
9 63705 Yapacağı çalışmalar sonucu elde edeceği bilgi ve yaklaşımların paylaşımında toplumsal, insanî, bilimsel ve milli değerleri gözetir.
10 63706 Milli ve evrensel değerleri kavramış, Atatürk ilkelerine bağlı yeni bilgi ve fikirlere açıktır.
11 63707 İnsanlık tarihini, temel insanî değerleri ve demokrasiyi tanıyıp tanıtacak ve yayacak donanıma sahiptir.
12 63708 Toplumunun ve insanlığın geçmiş kurumları ve zihniyetlerinin günümüze etkisi hakkında fikir yürütebilir.
13 63696 Tarih disiplini ile ilgili kavramları, fikirleri ve verileri, sosyal bilimler araştırma metotlarıyla inceler ve değerlendirir, gün yüzüne çıkmamış (henüz araştırılmamış) konuları tanılar, analiz eder ve tartışır, bunlarla ilgili bilimsel bulgular ve kanıtlara dayalı öneriler geliştirir.
14 63709 Tarihe konu olan olgular hakkında bağımsız olarak araştırma ve inceleme yapma ve bunları yazıya dökme veya bu konularda dersler ve konferanslar verme yetisi kazanır.
15 63713 Tarihle ilgili konularda yayın yapma, dergi çıkarma, toplumsal projeler organize etme vs. becerisi kazanır
16 63695 Tarih bilgisi ile diğer alanlarda mukayeseler yapma, danışmanlık yapma ve topluma katkı sağlama yetisi
17 63710 İlgi alanına giren konuların nasıl araştırılacağı, araştırma alanının sınır ve kapsamı, zaman ve mekan gibi sınırlılıkları belirleyebilir.
18 63711 Alanı ile ilgili toplumu aydınlatacak etkinliklerde görev alabilir.
19 63712 Tarih araştırmaları dersleri ve konferanslar verme gib konularda yetkinlik kazanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
1 3
2 4
3 3
4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek