Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GİT301 Grafik Tasarım III 927001 3 5 7

Dersin Amacı

Bu derste, çeşitli türde kitapların dış kapak ve iç sayfa tasarımları yanında resmi ya özel çeşitli kurum ve kuruluşlara özgü masa takvimi, duvar takvimi ve 3B takvim tasarımlarının stratejik amaçlara ve hedef kitleye özgü tasarlanması amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Ali TOMAK, Prof. Dr. Ali SEYLAN, Dr. Öğr. Üyesi Tarık YAZAR

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1) Taşçıoğlu, Melike. (2013). Bir Görsel İletişim Platformu Olarak Kitap, Yapı Endüstri Merkezi Yayınları, Mimarlık Dizisi. 2) Tiryakioğlu, Filiz. (2012). Sayfa Tasarımı ve Gazeteler, Detay Yayıncılık. 3) Haslam, Andrew. (2006). Book Design, Laurence King Publishing, United Kingdom. 4) Sandu Cultural Media. (2015). The Art of Calendar Design, Ginkgo Press. 5) McWade, John. (2004). Before & After Page Design, Peachpit Press.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu derste çeşitli türde kitapların dış kapak ve iç sayfa tasarımları yanında resmi ya özel çeşitli kurum ve kuruluşlara özgü masa takvimi, duvar takvimi ve 3B takvim tasarımlarının stratejik amaçlara ve hedef kitleye özgü tasarlanması anlatılmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 4 4
2 Final Sınavı 1 4 4
5 Derse Katılım 13 6 78
6 Uygulama/Pratik 13 2 26
29 Bireysel Çalışma 10 2 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 4 4 16
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 7 4 28

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin dönem süresince nasıl yürütüleceğine ilişkin bilgi verilmesi, kitap kapağı tasarımının tanımı, tarihçesi ve türlerine ilişkin bilgi verilmesi, ulusal ve uluslararası örneklerin analitik olarak incelenmesi ve değerlendirilmesi. Literatür hazırlığı R 205 nolu atelye R 208 nolu atelye
2 Kitap kapağı tasarımının tanımı, tarihçesi, kağıt ve ciltleme türlerine ilişkin bilgi verilmesi, ulusal ve uluslararası örneklerin analitik olarak incelenmesi ve değerlendirilmesi. Sunum hazırlığı R 205 nolu atelye R 208 nolu atelye sunu 2.ppt
3 Kitap türüne karar verilmesi ve tasarımına başlanması Araştırma, inceleme R 205 nolu atelye R 208 nolu atelye sunu 3.ppt
4 Kitap kapağının tasarlanması Araştırma, inceleme R 205 nolu atelye R 208 nolu atelye sunu 4.ppt
5 Kitap kapağının tasarlanması Araştırma, inceleme R 205 nolu atelye R 208 nolu atelye sunu 5.ppt
6 Kitap kapağının ve iç sayfaların tasarlanması ulusal ve uluslararası yarışmalara katılım Araştırma, inceleme R 205 nolu atelye R 208 nolu atelye sunu 6.ppt
7 Kitap kapağının ve iç sayfaların tasarlanması ulusal ve uluslararası yarışmalara katılım Araştırma, inceleme R 205 nolu atelye R 208 nolu atelye sunu 7.ppt
8 Takvim tasarımının tanımı, tarihçesi ve türlerine ilişkin bilgi verilmesi, ulusal ve uluslararası örneklerin analitik olarak incelenmesi ve değerlendirilmesi Araştırma, inceleme R 205 nolu atelye R 208 nolu atelye sunu 8.ppt
9 Ara sınav R 205 nolu atelye R 208 nolu atelye
10 Takvim türlerine karar verilmesi ve tasarlanmasına başlanması Araştırma, inceleme R 205 nolu atelye R 208 nolu atelye sunu 10.ppt
11 Takvim tasarımlarına devam edilmesi Araştırma, inceleme R 205 nolu atelye R 208 nolu atelye sunu 11.ppt
12 Takvim tasarımlarına devam edilmesi Araştırma, inceleme R 205 nolu atelye R 208 nolu atelye sunu 12.ppt
13 Takvim tasarımlarına devam edilmesi Araştırma, inceleme R 205 nolu atelye R 208 nolu atelye sunu 13.ppt
14 Takvim tasarımlarının tamamlanması, döneme ilişkin genel bir değerlendirme yapılması. Araştırma, inceleme R 205 nolu atelye R 208 nolu atelye sunu 14.ppt

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1268749 Kitap ve takvim tasarımının tanımı ve tarihçesine ilişkin açıklama yapabilir, herhangi bir kitabın dış kapak ve iç sayfa tasarımlarını yapabilir.
2 1268750 Resmi ya özel çeşitli kurum ve kuruluşlara özgü masa takvimi, duvar takvimi ve 3B takvim tasarımlarını stratejik amaçlara ve hedef kitleye özgü tasarlayabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69150 Sanat ve tasarımı ortak bir temelde değerlendirebilecek terminoloji, problem çözme becerileri, teknik ve yöntem bilgisi ile uygulama yeterliği kazanırlar.
2 69185 İki, üç ve dört boyutlu tasarım problemlerini çözümleyebilir ve uygulamalarını gerçekleştirebilirler.
3 69186 Grafik Tasarım disiplininin geçmişten bugüne geçirdiği değişim ve gelişim süreçlerini bilir ve bildiklerini güncel sorunlara transfer edebilirler.
4 69151 Görsel iletişimin gerçekleşme süreçlerini bilir, etkili görsel iletişim için doğru kodlamalar yapabilirler.
5 69152 Görsel iletişim başlığı altında toplanabilecek alt disiplinler hakkında bilgi sahibi olur ve tasarım sorunları tanımlama ve çözme yeterliği kazanırlar.
6 69163 Yabancı kaynakları, gelişmeleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olabilirler.
7 69156 Gerçekleştirdikleri uygulamalarını bilimsel ve felsefi açıdan temellendirebilirler.
8 69157 Tasarımlarını etkili bir şekilde sunacak uygulama ve iletişim becerileri kazanırlar.
9 69153 Grafik Tasarım disiplininin geçmişten bugüne geçirdiği değişim ve gelişim süreçlerini bilir ve bildiklerini güncel sorunlara transfer edebilirler.
10 69160 Meslek yaşamında kendini sürekli geliştirebilecek, yeniliklere açık, ekip çalışmasına uygun, sorumluluklarının farkında, sosyal becerileri gelişmiş davranış özellikleri kazanırlar.
11 69154 Çağa uygun tasarım araçlarını etkili şekilde kullanırlar.
12 69158 Toplumun güncel sorunlarına duyarlılık kazanır ve çözüm önerileri geliştirebilirler.
13 69155 İki, üç ve dört boyutlu tasarım problemlerini çözümleyebilir ve uygulamalarını gerçekleştirebilirler.
14 69159 Görsel İletişim Tasarımına disiplinlerarası bir bakış açısı kazanır, bilgilerini farklı disiplinlerin çözümleri için kullanabilirler.
15 69161 Mesleği ile ilgili hukuksal ve etik kuralları bilirler.
16 69162 Türkçeyi doğru ve etkin olarak kullanabilirler.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4
2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek