Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GİT301 Grafik Tasarım III 927001 3 5 7

Dersin Amacı

Bu derste, afiş tasarımının tanımı, tarihçesi, türleri (ticari, kültürel ve sosyal afişler), afişin açık hava reklam alanlarında (billboard, clp, megalight, board vb.) konumu ve kullanımına ilişkin bilgi verilmesi, afiş türlerine ilişkin uygulamalar yapılması ve onların billboard ya da megalight reklam alanlarına uyarlanması amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Ali TOMAK, Prof. Dr. Ali SEYLAN, Doç. Dr. Tarık YAZAR, Öğr. Gör. Abdulkerim TURKAYA

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1) Taşçıoğlu, Melike. (2013). Bir Görsel İletişim Platformu Olarak Kitap, Yapı Endüstri Merkezi Yayınları, Mimarlık Dizisi. 2) Tiryakioğlu, Filiz. (2012). Sayfa Tasarımı ve Gazeteler, Detay Yayıncılık. 3) Haslam, Andrew. (2006). Book Design, Laurence King Publishing, United Kingdom. 4) Sandu Cultural Media. (2015). The Art of Calendar Design, Ginkgo Press. 5) McWade, John. (2004). Before & After Page Design, Peachpit Press.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu derste, afiş tasarımının tanımı, tarihçesi, türleri (ticari, kültürel ve sosyal afişler), afişin açık hava reklam alanlarında (billboard, clp, megalight, board vb.) konumu ve kullanımına ilişkin edinilmesi; afiş türlerine ilişkin uygulamalar yapılması ve onların billboard ya da megalight reklam alanlarına uyarlanması gösterilmektedir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 4 4
2 Final Sınavı 1 4 4
5 Derse Katılım 13 6 78
6 Uygulama/Pratik 13 2 26
29 Bireysel Çalışma 10 2 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 4 4 16
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 7 4 28

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin dönem süresince nasıl yürütüleceğine ilişkin bilgi verilir, afiş tasarımı ve türleri ile ilgili açıklamalar yapılır, hareketli afişler konusunda bilgi verilir, ticari, kültürel ve sosyal afişlerle ilgili ulusal ve uluslararası örnekler incelenir, ulusal ve uluslararası düzeyde yapılan yarışmalar incelenir ve tasarım için yönlendirmeler yapılır. Literatür hazırlığı R 205 - 208 nolu atelye
2 Ticari afiş tasarımları ile ilgili bilgiler verilir, ürün ve hizmet afiş tasarımları konusunda ulusal ve uluslararası düzeyde yapılan örnekler incelenir, bilboardlar hakkında bilgi verilir, değerlendirmeler yapılarak ön çalışmalara başlanır. Boyut sınırlandırması yapılmaz öğrenciler serbest bırakılır. Sunum hazırlığı R 205 nolu atelye R 208 nolu atelye sunu 2.ppt
3 Öncelikli olarak ürün içerikli ticari afiş tasarımlarına devam edilir. Araştırma, inceleme R 205 nolu atelye R 208 nolu atelye sunu 3.ppt
4 Ürün içerikli ticari afiş tasarımlarına devam edilir. Araştırma, inceleme R 205 nolu atelye R 208 nolu atelye sunu 4.ppt
5 Hizmet içerikli ticari afiş tasarımları hakkında bilgi verilir ve örneklerin yapımına başlanır. Araştırma, inceleme R 205 nolu atelye R 208 nolu atelye sunu 5.ppt
6 Hizmet içerikli ticari afiş tasarımlarına devam edilir. Araştırma, inceleme R 205 nolu atelye R 208 nolu atelye sunu 6.ppt
7 Kültürel afiş tasarımları hakkında bilgi verilir ve örneklerin yapımına başlanır. İki tasarım istenir; biri yıl sonunda açılacak mezuniyet sergisi afiş tasarımı, diğeri ise serbest olacak şekilde iki tasarım yaptırılır ve boyutlar 50x70cm. ile sınırlandırılır. Araştırma, inceleme R 205 nolu atelye R 208 nolu atelye sunu 7.ppt
8 Cultural poster designs for the exhibition continue. Araştırma, inceleme R 205 nolu atelye R 208 nolu atelye sunu 8.ppt
9 Ara sınav R 205 nolu atelye R 208 nolu atelye
10 Serbest stilde kültürel afiş tasarımlarına devam edilir. Araştırma, inceleme R 205 nolu atelye R 208 nolu atelye sunu 10.ppt
11 Serbest stilde kültürel afiş tasarımlarına devam edilir. Bu derste Sosyal içerikli afiş tasarımları hakkında bilgi verilir ve ön çalışmalara başlanır. Araştırma, inceleme R 205 nolu atelye R 208 nolu atelye sunu 11.ppt
12 Sosyal içerikli afiş tasarımlarının yapımına devam edilir, varsa ulusal ve uluslararası yarışmalara katılım için teşvik edilirler. Araştırma, inceleme R 205 nolu atelye R 208 nolu atelye sunu 12.ppt
13 Sosyal içerikli afiş tasarımlarının yapımına devam edilir. Araştırma, inceleme R 205 nolu atelye R 208 nolu atelye sunu 13.ppt
14 Sosyal içerikli afiş tasarımlarının yapımına devam edilir, ve döneme ilişkin genel bir değerlendirme yapılır. Araştırma, inceleme R 205 nolu atelye R 208 nolu atelye sunu 14.ppt

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1490114 Kitap ve takvim tasarımının tanımı ve tarihçesine ilişkin açıklama yapabilir, herhangi bir kitabın dış kapak ve iç sayfa tasarımlarını yapabilir.
2 1490115 Resmi ya özel çeşitli kurum ve kuruluşlara özgü masa takvimi, duvar takvimi ve 3B takvim tasarımlarını stratejik amaçlara ve hedef kitleye özgü tasarlayabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76868 Sanat ve tasarımı ortak bir temelde değerlendirebilecek terminoloji, problem çözme becerileri, teknik ve yöntem bilgisi ile uygulama yeterliği kazanırlar.
2 76903 İki, üç ve dört boyutlu tasarım problemlerini çözümleyebilir ve uygulamalarını gerçekleştirebilirler.
3 76904 Grafik Tasarım disiplininin geçmişten bugüne geçirdiği değişim ve gelişim süreçlerini bilir ve bildiklerini güncel sorunlara transfer edebilirler.
4 76869 Görsel iletişimin gerçekleşme süreçlerini bilir, etkili görsel iletişim için doğru kodlamalar yapabilirler.
5 76870 Görsel iletişim başlığı altında toplanabilecek alt disiplinler hakkında bilgi sahibi olur ve tasarım sorunları tanımlama ve çözme yeterliği kazanırlar.
6 76881 Yabancı kaynakları, gelişmeleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olabilirler.
7 76874 Gerçekleştirdikleri uygulamalarını bilimsel ve felsefi açıdan temellendirebilirler.
8 76875 Tasarımlarını etkili bir şekilde sunacak uygulama ve iletişim becerileri kazanırlar.
9 76871 Grafik Tasarım disiplininin geçmişten bugüne geçirdiği değişim ve gelişim süreçlerini bilir ve bildiklerini güncel sorunlara transfer edebilirler.
10 76878 Meslek yaşamında kendini sürekli geliştirebilecek, yeniliklere açık, ekip çalışmasına uygun, sorumluluklarının farkında, sosyal becerileri gelişmiş davranış özellikleri kazanırlar.
11 76872 Çağa uygun tasarım araçlarını etkili şekilde kullanırlar.
12 76876 Toplumun güncel sorunlarına duyarlılık kazanır ve çözüm önerileri geliştirebilirler.
13 76873 İki, üç ve dört boyutlu tasarım problemlerini çözümleyebilir ve uygulamalarını gerçekleştirebilirler.
14 76877 Görsel İletişim Tasarımına disiplinlerarası bir bakış açısı kazanır, bilgilerini farklı disiplinlerin çözümleri için kullanabilirler.
15 76879 Mesleği ile ilgili hukuksal ve etik kuralları bilirler.
16 76880 Türkçeyi doğru ve etkin olarak kullanabilirler.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4
2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek