Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GİT307 Üç Boyutlu Modelleme I 927001 3 5 4

Dersin Amacı

Bu derste üç boyutluluk kavramlarını ve genel ilkelerini öğreterek dijital ortamda basitten karmaşığa, kolaydan zora doğru olacak şekilde birtakım organik ve inorganik nesneler oluşturabilmek, endüstriyel ve mühendislik ürünlerini modelleyebilmek amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Ali SEYLAN, Dr. Öğrt. Üyesi Erkan LİKOS

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1) Bayraktar, Caner. (2015). CINEMA 4D, KODLAB yayınları. 2) McQuilkin, Kent. (2011). Cinema 4D: The Artist's Project Sourcebook, 3rd Edition, Focal Press. 3) D. K., Francis; Steven, Ching; Juroszek. (2010). Design Drawing, 2nd Edition Etabek, H. Deha. (2017). Cinema 4D By Maxon, Abaküs Kitap.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu derste, Cinema 4D`e Giriş, Cinema 4D Max arayüzü ve kullanıcı grafik ara yüzü, ekran kontrolleri ve kısayolları, obje oluşturma (Standart, Extented primitives, Shape), nesnelerle çalışma, nesne tipleri ve özellikleri, nesne seçim yöntemleri, gruplama, grup işlemleri, görünüm paneli ve kısayolları, transformasyonlar (Taşıma, Döndürme, Büyültme ve Küçültme), nesneleri kilitleme (Snap ve Grid), koordinat sistemleri (World, View, Screen, Grid), ileri transformasyon işlemleri (Hizalama, Aynalama, Çoğaltma) gösterilmektedir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 4 4
2 Final Sınavı 1 4 4
5 Derse Katılım 13 4 52
29 Bireysel Çalışma 12 1 12
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 6 2 12
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 8 2 16

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Cinema 4D`e Giriş. Diğer Programlardan Ayıran Özellikler Literatür hazırlığı manual_9.0_us.pdf
2 Cinema 4D Arayüzü ve kullanıcı grafik ara yüzü, ekran kontrolleri ve kısayolları. Sunum hazırlığı manual_9.0_us.pdf
3 Obje oluşturma (Standart, Extented primitives, Shape). Araştırma, inceleme 3. configuration.pdf
4 Nesnelerle çalışma, nesne tipleri ve özellikleri. Make Editable ve Özellikleri Araştırma, inceleme 4. workflow.pdf
5 Nesne seçim yöntemleri, gruplama, grup işlemleri. Araştırma, inceleme 7. object menu.pdf
6 Görünüm paneli ve kısayolları. Araştırma, inceleme 2. views-viewport.pdf
7 Transformasyonlar (Taşıma, Döndürme, Büyültme ve Küçültme). Araştırma, inceleme 8. tools menu.pdf
8 Temel Kaplamalar ve Özellikleri. Hazır Kaplamalar ve Özellikleri. Araştırma, inceleme 6. edit menu.pdf
9 Ara Sınav.
10 Gizmolar ve Özellikleri. Işıklar ve Özellikleri. Araştırma, inceleme 18. Materian Manager.pdf
11 İleri Transformasyon işlemleri (Hizalama, Aynalama, Çoğaltma). Araştırma, inceleme 17. Object manager.pdf
12 Nesne değiştiriciler (Modifiers). Parametrik değiştiriciler. Birden çok objeden yeni objelerin oluşturulması (Compount object). Araştırma, inceleme 17. Object manager.pdf
13 3D objelere uygulanan değiştiriciler, diğer değiştiriciler ve uygulamaları. Malzemeler ve kaplamalar, nesnelere kaplama uygulamaları. Araştırma, inceleme 13. Rendering.pdf
14 Kameralar ve Özellikleri, Render uygulamaları. Ortam Ayarlamaları. 13. Rendering.pdf
15

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1270598 Mekan ve kütle gibi tasarımın temel kavramlarını özümsemiş olmak.
2 1270599 Hayal etmek, düşünmek ve düşündüklerini somut tasarım ürünü olarak ortaya koyabilmek
3 1270600 Tasarımlarını görsel, yazılı ve sözlü olarak sunabilmek.
4 1270601 3 boyutlu modellerin yorumlama usul ve ilkelerinin öğrenmek.
5 1270602 Bir tasarım fikrini somutlaştırma becerisine sahip olmak.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69150 Sanat ve tasarımı ortak bir temelde değerlendirebilecek terminoloji, problem çözme becerileri, teknik ve yöntem bilgisi ile uygulama yeterliği kazanırlar.
2 69185 İki, üç ve dört boyutlu tasarım problemlerini çözümleyebilir ve uygulamalarını gerçekleştirebilirler.
3 69186 Grafik Tasarım disiplininin geçmişten bugüne geçirdiği değişim ve gelişim süreçlerini bilir ve bildiklerini güncel sorunlara transfer edebilirler.
4 69151 Görsel iletişimin gerçekleşme süreçlerini bilir, etkili görsel iletişim için doğru kodlamalar yapabilirler.
5 69152 Görsel iletişim başlığı altında toplanabilecek alt disiplinler hakkında bilgi sahibi olur ve tasarım sorunları tanımlama ve çözme yeterliği kazanırlar.
6 69163 Yabancı kaynakları, gelişmeleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olabilirler.
7 69156 Gerçekleştirdikleri uygulamalarını bilimsel ve felsefi açıdan temellendirebilirler.
8 69157 Tasarımlarını etkili bir şekilde sunacak uygulama ve iletişim becerileri kazanırlar.
9 69153 Grafik Tasarım disiplininin geçmişten bugüne geçirdiği değişim ve gelişim süreçlerini bilir ve bildiklerini güncel sorunlara transfer edebilirler.
10 69160 Meslek yaşamında kendini sürekli geliştirebilecek, yeniliklere açık, ekip çalışmasına uygun, sorumluluklarının farkında, sosyal becerileri gelişmiş davranış özellikleri kazanırlar.
11 69154 Çağa uygun tasarım araçlarını etkili şekilde kullanırlar.
12 69158 Toplumun güncel sorunlarına duyarlılık kazanır ve çözüm önerileri geliştirebilirler.
13 69155 İki, üç ve dört boyutlu tasarım problemlerini çözümleyebilir ve uygulamalarını gerçekleştirebilirler.
14 69159 Görsel İletişim Tasarımına disiplinlerarası bir bakış açısı kazanır, bilgilerini farklı disiplinlerin çözümleri için kullanabilirler.
15 69161 Mesleği ile ilgili hukuksal ve etik kuralları bilirler.
16 69162 Türkçeyi doğru ve etkin olarak kullanabilirler.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 3 3 5 4 3 5 4 5 3 3 3 4
2
3
4
5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek