Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MDP128 Mesleki Teknik Resim II 927001 1 2 3

Dersin Amacı

Konik Perspektif: Bir kaçmalı perspektif, iki kaçmalı perspektif, üç kaçmalı perspektif çizimleri

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Mustafa TÜRKMEN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Uygulamalı Teknik Resim-Mehmet ARSLAN 2. Uygulamalı Teknik Resim-KOPARAL/İPLİKÇİOĞLU 3. İnşaat Teknik Resmi-İsmet DANIŞ 4. MYO'lar için Teknik Resim- Yrd. Doç. Dr. Mustafa TİMUR/ Öğr. Gör. Halil KILIÇ 5. Perspektif Sanatı – Phıl Metzger 6. Ressamlar için perspektif-Tahsin Canbulat

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Konik Perspektif: Bir kaçmalı perspektif, iki kaçmalı perspektif, üç kaçmalı perspektif çizimleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
6 Uygulama/Pratik 1 80 1
54 Ev Ödevi 1 20 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 5 5
2 Final Sınavı 1 8 8
5 Derse Katılım 10 3 30
6 Uygulama/Pratik 2 10 20
54 Ev Ödevi 4 3 12

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Genel bilgi, Bakış Noktası, Ufuk Düzlemi, Ufuk Çizgisi, Kaçış Noktası Temel geometrik formların çizimini yapmak Tek Kaçış Noktalı Perspektif Çizimi 2020.pdf
2 Geometrik formların tek kaçış noktalı perspektif çizimini yapmak
3 İç mekan kompozisyonları tek kaçış noktalı perspektif çizimini yapmak
4 İç mekan kompozisyonları tek kaçış noktalı perspektif çizimini yapmak
5 Dış mekan kompozisyonları tek kaçış noktalı perspektif çizimini yapmak
6 Dış mekan kompozisyonları tek kaçış noktalı perspektif çizimini yapmak
7 Örnek uygulamalar
8 Fotoğraf üzerinde nesnelerin tek kaçış noktalı analizini yapmak
9 Ara sınav
10 Geometrik formların iki kaçış noktalı perspektif çizimini yapmak
11 Fotoğraf üzerinde nesnelerin çift kaçış noktalı analizini yapmak
12 İç mekan kompozisyonları iki kaçış noktalı perspektif çizimini yapmak
13 Dış mekan kompozisyonları iki kaçış noktalı perspektif çizimini yapmak
14 Genel tekrar
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1279311 Geometrik form çizimleri ile Geometrik Çizimler Yapabilir
2 1279312 Tek kaçış noktalı perspektif ile çizim yapabilir
3 1279313 Çift kaçış noktalı perspektif ile çizim yapabilir
4 1279314 Fotoğraf üzerinde nesnelerin tek kaçış noktalı analizini yapabilir.
5 1279315 Fotoğraf üzerinde nesnelerin çift kaçış noktalı analizini yapabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65269 Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi
2 65270 Tasarım yapma, inceleme, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
3 65271 İstenen gereksinimleri karşılayacak biçimde bir sistemi, parçayı ya da süreci tasarımlama becerisi
4 65272 Disiplinlerarası takımlarda çalışabilme becerisi
5 65273 Tasarımla ilgili problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi
6 65274 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
7 65275 Etkin iletişim kurma becerisi
8 65276 Mimari projelerde iş takibi tanımlama ve çözümleme becerisi
9 65277 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci
10 65278 Çağın sorunları hakkında bilgi
11 65279 Mimari uygulamalar için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanma becerisi
12 65280 Mimarlar ve dekoratörler için gerekl iolan iş organizasyonu, proje takibi, koordineli çalışma prensiplerini sağlayabilen elemanlar yetiştirmek
13 65281 Görsel ve uygulamalı sanatlarda ihtiyaçlaroına cevap verebilecek düzeyde teorik bilgisini uygulamaya aktarabilen elemenlar yetiştirmek
14 65282 Görsel sanatların, evrensel ve toplumsal boyutlarda etkilerini anlamak için gerekli genişlikte eğitim
15 65283 Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi
16 65284 Tasarım yapma, inceleme, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
17 65285 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
18 65291 Mimari projelerde iş takibi tanımlama ve çözümleme
19 65286 Çağın sorunları hakkında bilgi
20 65287 Görsel sanatların, evrensel ve toplumsal boyutlarda etkilerini anlamak için gerekli genişlikte eğitim
21 65288 Disiplinlerarası takımlarda çalışabilme
22 65289 Etkin iletişim kurma becerisi
23 65290 Mimari uygulamalar için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanma
24 65292 İstenen gereksinimleri karşılayacak biçimde bir sistemi, parçayı ya da süreci tasarımlama

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 4 4 2 4 3 3 4 4 4 5 4 4 5 4 3 3 3 3 4 3 2 3
2 5 3 4 4 2 4 3 3 3 4 3 5 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 4 2
3 5 5 4 4 4 3 2 2 3 4 4 3 5 3 4 3 5 4 4 4 5 3 3 4
4 4 5 3 5 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 2 3 3 4 4 4 3 3
5 5 4 5 5 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 2 4 4 4 5 3 4 4 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek