Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TAR411 Tarih Felsefesi I 927001 4 7 5

Dersin Amacı

Tarih nedir, neye yarar, nasıl araştırılır vs? Gibi sorulara başlangıçtan günümüze kadar verilmiş bütün soruları ve cevaplarını öğrernmek ve bu tartışmalara kendi kültürünce katılımı sağlamak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Fahri SAKAL

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

(Ed. Ahmet Şimşek) Tarih Nasıl yazılır? Z. V. Togan, tarihte Usul, R.G. Coollingwood, Tarih Tasarımı, Vahit Bıçak Tarih felsefesi, Doğan Özlem, tarih Felsefesi, A.J. Toynbee, Tarih Bilinci ....

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

tarih tanımları, Tarih anlayış ve türleri, Tarihin diğer bilimlerle ilişkisi ve etkilenimleri Büyük düşünürlerin tarih telakkileri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 40 1
28 Makale Kritik Etme 1 30 1
34 Okuma 1 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 40 40
2 Final Sınavı 1 40 40
21 Rapor Sunma 2 20 40
28 Makale Kritik Etme 1 5 5

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 tarih ve tarih felsefesi üzerine tanımlar ve yorumlar. 1.docx
2 Tarih boyunca tarihçilik anlayışı 2.docx
3 felsefi ve fikri alanda tarih anlayışları (tarih felsefeleri):Teolojik ve Humaniteci tarih 3.docx
4 felsefi ve fikri alanda tarih anlayışları (tarih felsefeleri):Romantik ve idealist tarih 4.docx
5 felsefi ve fikri alanda tarih anlayışları (tarih felsefeleri): Pozitivist ve materyalist tarih 5.docx
6 felsefi ve fikri alanda tarih anlayışları (tarih felsefeleri): Annalesçi tarih 6.docx
7 felsefi ve fikri alanda tarih anlayışları (tarih felsefeleri): Diğer tarih anlayışları 7.docx
8 Arasınav
9 Tarih felsefesine dair örnekler: Tukidides 9.docx
10 Tarih felsefesine dair örnekler: İbn Haldun 10.docx
11 Tarih felsefesine dair örnekler: Toynbee ve Spengler 11.docx
12 Tarih felsefesine dair örnekler: Mishelet ve Carlyle 12.docx
13 Tarih felsefesine dair örnekler: Danilevski ve P. A. Sorokin 13.docx
14 Tarih felsefesine dair örnekler.: Annalesçilerin dünyadaki etkileri 14.docx
15 Değerlendirme 15.docx
16 Yılsonu sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1282697 Bu dersi alan öğrenci, tarih üzerine yapılan bilimsel, felsefi , politik ve kültürel bütün tartışma ve düşünceleri öğrenir ve onlar üzerine kendince düşünceler geliştiri.
2 1282698 tarihçilik sanatının tarihini ve geçirdiği aşamaları anlar ve değerlendirir.
3 1282699 Tarihin diğer alanlara etkisini, onlardan etkilenmesini anlar ve değerlendirme yetisi kazanır.
4 1282700 Tarihi teorileri tanır
5 1282701 Kendisince bir tarih felsefesi geliştirmeye kalkışabilir!

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63697 Amaç: Tarihi süreçte meydana gelen olayları ve olguları çağdaş yöntemlerle tartışıp araştıran, akademik çalışmalar sonucu meydana gelen bilgi değişikliklerini ve konulara yönelik yaklaşım farklılıklarını takip edebilme ve öğrenebilme yöntemini edinen bu donanımla alanlarındaki gelişmeleri yakından takip eden ve edindiği bilgi ve yaklaşımları çevresiyle paylaşabilen bir öğrenci profili oluşmasına yönelik bir program uygulamak.
2 63698 Hedef:Tarihi olaylar arasında sebep sonuç ilişkisi kurabilen, tarihi bir temelden kaynaklanan günlük sorunlara tarihi açıdan bakabilen ve tarihi çıkarımlarda bulunabilen, sürekli kendini yenileyebilen, bilgiye ulaşabilen eğitim kurumlarında öğretmen, kamu ve özel kurumlarda araştırmacı olarak görev alabilecek becerileri kazanmasına yardım etmek.
3 63699 Genel kültür ve tarihte yardımcı bilimlerle ilgili, güncel bilgileri içeren kitapları, uygulama araç- gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen üst düzey bilgi ve becerilere sahiptir. Bu bilgi ve becerileri mesleğinde ve araştırmalarında kullanır.
4 63700 Alanında gerçekleştirilmiş araştırmaları ve yayınları takip eder.
5 63701 Tarihi temalarla ilgili kamuyu bilgilendirme ve kamuoyu oluşturmada inisiyatif alır.
6 63702 Kamuyu bulunduğu bölgenin tarihi geçmişi hakkında bilgilendirecek bilgi donanımına sahiptir.
7 63703 Lisans eğitimi sonrası yaşadığı yerde yer alan tarihi kaynakları toplama ve değerlendirmede bulunarak yerel ve milli tarih araştırmalarına katkıda bulunacak yeterlilikte alt yapıya sahip olur.
8 63704 Tarih alanının gerektirdiği oranda bilgisayar donanımına sahiptir. Çağdaş bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
9 63705 Yapacağı çalışmalar sonucu elde edeceği bilgi ve yaklaşımların paylaşımında toplumsal, insanî, bilimsel ve milli değerleri gözetir.
10 63706 Milli ve evrensel değerleri kavramış, Atatürk ilkelerine bağlı yeni bilgi ve fikirlere açıktır.
11 63707 İnsanlık tarihini, temel insanî değerleri ve demokrasiyi tanıyıp tanıtacak ve yayacak donanıma sahiptir.
12 63708 Toplumunun ve insanlığın geçmiş kurumları ve zihniyetlerinin günümüze etkisi hakkında fikir yürütebilir.
13 63696 Tarih disiplini ile ilgili kavramları, fikirleri ve verileri, sosyal bilimler araştırma metotlarıyla inceler ve değerlendirir, gün yüzüne çıkmamış (henüz araştırılmamış) konuları tanılar, analiz eder ve tartışır, bunlarla ilgili bilimsel bulgular ve kanıtlara dayalı öneriler geliştirir.
14 63709 Tarihe konu olan olgular hakkında bağımsız olarak araştırma ve inceleme yapma ve bunları yazıya dökme veya bu konularda dersler ve konferanslar verme yetisi kazanır.
15 63713 Tarihle ilgili konularda yayın yapma, dergi çıkarma, toplumsal projeler organize etme vs. becerisi kazanır
16 63695 Tarih bilgisi ile diğer alanlarda mukayeseler yapma, danışmanlık yapma ve topluma katkı sağlama yetisi
17 63710 İlgi alanına giren konuların nasıl araştırılacağı, araştırma alanının sınır ve kapsamı, zaman ve mekan gibi sınırlılıkları belirleyebilir.
18 63711 Alanı ile ilgili toplumu aydınlatacak etkinliklerde görev alabilir.
19 63712 Tarih araştırmaları dersleri ve konferanslar verme gib konularda yetkinlik kazanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
1 3 2 5
2 5 2 4
3 5 4 3 4 5
4 4 4 4 4 3 4
5 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek