Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TAR424 T.C.Ekonomi Tarihi II 927003 4 8 3

Dersin Amacı

Osmanlı imparatorluğu'nun ekonomik mirası ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan itibaren uygulanan ekonomi politikaları hakkında detaylı bilgi sahibi olmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Bünyamin Kocaoğlu

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Korkut Boratav, Türkiye İktisat Tarihi (1908-2009)

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

İttihat ve Terakki Döneminde uygulanan, İktisat Politikalarından başlayıp, Milli Mücadele Döneminde İktisadi Yapı ve Cumhuriyet Döneminde Ekonomi Politikaları detaylı şekilde incelenecektir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 5 5
2 Final Sınavı 1 5 5
51 Sözlü Sınav 5 7 35
54 Ev Ödevi 5 7 35

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İttihat ve Terakki Döneminde İktisat Politikaları Ekonomi Tarihi 1.pdf
2 Milli Mücadele Döneminde İktisadi Yapı Ekonomi 2.pdf
3 Cumhuriyet Döneminde Ekonomi Politikaları Ekonomi Tarihi 3.pdf
4 İkinci Dünya Savaşı Döneminde Türk Ekonomisi Ekonomi Tarihi 4.pdf
5 ikinci Dünya Savaşı Döneminde Sektörel Faaliyetler Ekonomi Tarihi 4.pdf
6 İkinci Dünya Savaşı Ardından Dünya Ekonomisi Ekonomi tarihi 6.pdf
7 İkinci Dünya Savaşı Ardından Dünya Ekonomisi Ekonomi tarihi 6.pdf
8 İkinci Dünya Savaşı Sonrası Türkiye ve Uygulanan Politikaların Sonuçları Ekonomi Tarihi 7.pdf
9 İkinci Dünya Savaşı Sonrası Türkiye ve Uygulanan Politikaların Sonuçları Ekonomi Tarihi 7.pdf
10 Ara Sınav
11 1960-1980 Arasında Dünya Ekonomisi ve Türkiye’de Planlı Ekonomik Hayat Ekonomi tarihi 8.pdf
12 1960-1980 Arasında Dünya Ekonomisi ve Türkiye’de Planlı Ekonomik Hayat Ekonomi tarihi 8.pdf
13 Ekonomide Dışa Açılma Ekonomi tarihi 9.pdf
14 Ekonomide Dışa Açılma Ekonomi tarihi 9.pdf
15 Küresel Rekabete giriş Ekonomi Tarihi 10.pdf
16 Küresel Rekabete giriş Ekonomi Tarihi 10.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1503984 İttihat ve Terakki’nin uyguladığı ekonomi politikalarını açıklayabilecektir.
2 1503985 1923-1929 dönemindeki ekonomik yapıyı açıklayabilecektir.
3 1503986 İkinci Dünya Savaşı’nda Türk ekonomisini açıklayabilecektir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71466 Amaç: Tarihi süreçte meydana gelen olayları ve olguları çağdaş yöntemlerle tartışıp araştıran, akademik çalışmalar sonucu meydana gelen bilgi değişikliklerini ve konulara yönelik yaklaşım farklılıklarını takip edebilme ve öğrenebilme yöntemini edinen bu donanımla alanlarındaki gelişmeleri yakından takip eden ve edindiği bilgi ve yaklaşımları çevresiyle paylaşabilen bir öğrenci profili oluşmasına yönelik bir program uygulamak.
2 71467 Hedef:Tarihi olaylar arasında sebep sonuç ilişkisi kurabilen, tarihi bir temelden kaynaklanan günlük sorunlara tarihi açıdan bakabilen ve tarihi çıkarımlarda bulunabilen, sürekli kendini yenileyebilen, bilgiye ulaşabilen eğitim kurumlarında öğretmen, kamu ve özel kurumlarda araştırmacı olarak görev alabilecek becerileri kazanmasına yardım etmek.
3 71468 Genel kültür ve tarihte yardımcı bilimlerle ilgili, güncel bilgileri içeren kitapları, uygulama araç- gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen üst düzey bilgi ve becerilere sahiptir. Bu bilgi ve becerileri mesleğinde ve araştırmalarında kullanır.
4 71469 Alanında gerçekleştirilmiş araştırmaları ve yayınları takip eder.
5 71470 Tarihi temalarla ilgili kamuyu bilgilendirme ve kamuoyu oluşturmada inisiyatif alır.
6 71471 Kamuyu bulunduğu bölgenin tarihi geçmişi hakkında bilgilendirecek bilgi donanımına sahiptir.
7 71472 Lisans eğitimi sonrası yaşadığı yerde yer alan tarihi kaynakları toplama ve değerlendirmede bulunarak yerel ve milli tarih araştırmalarına katkıda bulunacak yeterlilikte alt yapıya sahip olur.
8 71473 Tarih alanının gerektirdiği oranda bilgisayar donanımına sahiptir. Çağdaş bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
9 71474 Yapacağı çalışmalar sonucu elde edeceği bilgi ve yaklaşımların paylaşımında toplumsal, insanî, bilimsel ve milli değerleri gözetir.
10 71475 Milli ve evrensel değerleri kavramış, Atatürk ilkelerine bağlı yeni bilgi ve fikirlere açıktır.
11 71476 İnsanlık tarihini, temel insanî değerleri ve demokrasiyi tanıyıp tanıtacak ve yayacak donanıma sahiptir.
12 71477 Toplumunun ve insanlığın geçmiş kurumları ve zihniyetlerinin günümüze etkisi hakkında fikir yürütebilir.
13 71465 Tarih disiplini ile ilgili kavramları, fikirleri ve verileri, sosyal bilimler araştırma metotlarıyla inceler ve değerlendirir, gün yüzüne çıkmamış (henüz araştırılmamış) konuları tanılar, analiz eder ve tartışır, bunlarla ilgili bilimsel bulgular ve kanıtlara dayalı öneriler geliştirir.
14 71478 Tarihe konu olan olgular hakkında bağımsız olarak araştırma ve inceleme yapma ve bunları yazıya dökme veya bu konularda dersler ve konferanslar verme yetisi kazanır.
15 71482 Tarihle ilgili konularda yayın yapma, dergi çıkarma, toplumsal projeler organize etme vs. becerisi kazanır
16 71464 Tarih bilgisi ile diğer alanlarda mukayeseler yapma, danışmanlık yapma ve topluma katkı sağlama yetisi
17 71479 İlgi alanına giren konuların nasıl araştırılacağı, araştırma alanının sınır ve kapsamı, zaman ve mekan gibi sınırlılıkları belirleyebilir.
18 71480 Alanı ile ilgili toplumu aydınlatacak etkinliklerde görev alabilir.
19 71481 Tarih araştırmaları dersleri ve konferanslar verme gib konularda yetkinlik kazanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2
3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek