Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KMB335 Enstrümental Analiz 927001 3 5 4

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, spektroskopik yöntemler temelindeki madde ışık etkileşimi teorisini öğretmek ve bu amaçlar için kullanılan cihazları tanıtmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Yıldıray TOPCU

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Enstrumental Analiz, Turgut GÜNDÜZ: QD53 .G86 2005 2. Enstrümantal Analiz Yöntemleri, Attila YILDIZ: QD79 .E4 Y54 1997 3. Enstrümental Analiz İlkeleri, Douglas A. SKOOG: QD79 .E4 S5613 2000z 4. Principles of Instrumental Analysis, Douglas A. Skoog: QD79 .E4 S56 1998 5. Handbook of Instrumental Techniques for Analytical Chemistry, Frank SETTLE: QD79 .E4 H36 1997 6. A Practical Guide to Instrumental Analysis, Erno PUNGOR: QD79 .E4 P86 1995 7. Undergraduate Instrumental Analysis, James ROBINSON: QD79 .E4 R63 1995

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Enstrümantal Analize Giriş; Ultraviyole ve Görünür Bölge Spektroskopisi (UV-VİS); Moleküler Lüminesans Ve Kemilüminesans Spektroskopisi; İnfrared Spektroskopisi (FT-IR); Nükleer Manyetik Rezonans Spektroskopisi (NMR); Kütle Spektroskopisi; Atomik Spektroskopi; Kromatografi metotları (Sıvı kromatografi ve teorisi; Cam kolon kromatoğrafi; İnce tabaka kromatografi; İyon değiştirme kromatografi (İTK)); Yüksek performanslı sıvı kromatografi (HPLC); Gaz kromatografi (GC); Polarimetri; Refraktometri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Enstrümantal Analize Giriş enstrumantal_analize_giris_web.pdf
enstrumental_1.pdf
2 Ultraviyole ve Görünür Bölge Spektroskopisi (UV-Vis.) spektroskopik_metotlar_web.pdf
utraviyole_ve_gorunur_bolge_spektroskopisi_web.pdf
enstrumental_2.pdf
3 Moleküler Lüminesans ve Kemilüminesans Spektroskopisi turbidimetri_nefelometri_web.pdf
enstrumental_3.pdf
4 İnfrared Spektroskopisi (FT-IR) kizilotesi_IR_spektroskopisi_web.pdf
enstrumental_4.pdf
5 Nükleer Manyetik Rezonans Spektroskopisi (NMR) nukleer_manyetik_rezonans_NMR_web.pdf
enstrumental_5.pdf
6 Kütle Spektroskopisi enstrumental_6.pdf
kutle_spektroskopisi_web.pdf
7 Atomik Absorpsiyon Spektroskopisi (AAS) atamik_absorpsiyon_spektroskopisi_web.pdf
enstrumental_7.pdf
8 X-Işınları Spektroskopisi enstrumental_8.pdf
9 Ara sınav sunu_sablonu_enstrumantal_analiz.pptx
10 Elektroanalitik Yöntemler (Potansiyometri, Voltametri, Kondüktometri) enstrumental_10.pdf
elektroanalitik_yontemler_web.pdf
11 Kromatografi metotları (Sıvı kromatografi ve teorisi; Cam kolon kromatoğrafi; İnce tabaka kromatografi; İyon değiştirme kromatografi (İTK)) enstrumental_11.pdf
12 Gaz kromatografi (GC) enstrumental_12.pdf
13 Yüksek performanslı sıvı kromatografi (HPLC) enstrumental_13.pdf
14 Isısal Analiz Yöntemleri enstrumental_14.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1507433 Enstrümantal analiz yöntemlerini sınıflandırabilir.
2 1507434 Enstrümantal analiz yöntemlerinin temel prensiplerini tartışabilir.
3 1507435 Enstrümantal analiz yöntemlerinin uygulama alanlarını ayırt edebilir.
4 1507436 Uygulamalara örnekler verebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77998 Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini kimya mühendisliği problemlerine uygulayabilme becerisi.
2 71910 Kimya mühendisliği ve ilgili alanlardaki mühendislik problemlerini tanımlama, modelleme ve çözme becerisi.
3 71911 Bir sistemi, sistem parçasını yada prosesi tanımlama, analiz etme ve gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi.
4 71912 Karmaşık mühendislik uygulamalarının, evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkilerini anlamak için gerekli genişlikte eğitim.
5 71913 Karmaşık mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 71914 Kimya mühendisliği uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve araçları ile bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanarak karmaşık problemleri çözebilme becerisi.
7 71915 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi.
8 71916 Proje geliştirme, girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık
9 71917 Yaşam boyu öğrenmenin önemini benimseyerek, bilim-teknoloji ve çağdaş konular hakkında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli geliştirebilme becerisi.
10 71918 Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetkinliğine sahip olarak fikirlerini sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade ederek iletişim kurabilme becerisi.
11 71919 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme.
12 71920 Çağın sorunları hakkında bilgi.
13 71921 Kalite konularında bilinç sahibi olabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 3 2 5 5 3 2 3 2 2 3 2
2 4 4 3 2 5 5 3 2 3 2 2 3 2
3 4 4 3 2 5 5 3 2 3 2 2 3 2
4 4 4 3 2 5 5 3 2 3 2 2 3 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek