Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KMB335 Enstrümental Analiz 927001 3 5 4

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, spektroskopik yöntemler temelindeki madde ışık etkileşimi teorisini öğretmek ve bu amaçlar için kullanılan cihazları tanıtmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Yıldıray TOPCU

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Enstrumental Analiz, Turgut GÜNDÜZ: QD53 .G86 2005 2. Enstrümantal Analiz Yöntemleri, Attila YILDIZ: QD79 .E4 Y54 1997 3. Enstrümental Analiz İlkeleri, Douglas A. SKOOG: QD79 .E4 S5613 2000z 4. Principles of Instrumental Analysis, Douglas A. Skoog: QD79 .E4 S56 1998 5. Handbook of Instrumental Techniques for Analytical Chemistry, Frank SETTLE: QD79 .E4 H36 1997 6. A Practical Guide to Instrumental Analysis, Erno PUNGOR: QD79 .E4 P86 1995 7. Undergraduate Instrumental Analysis, James ROBINSON: QD79 .E4 R63 1995

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Enstrümantal Analize Giriş; Ultraviyole ve Görünür Bölge Spektroskopisi (UV-VİS); Moleküler Lüminesans Ve Kemilüminesans Spektroskopisi; İnfrared Spektroskopisi (FT-IR); Nükleer Manyetik Rezonans Spektroskopisi (NMR); Kütle Spektroskopisi; Atomik Spektroskopi; Kromatografi metotları (Sıvı kromatografi ve teorisi; Cam kolon kromatoğrafi; İnce tabaka kromatografi; İyon değiştirme kromatografi (İTK)); Yüksek performanslı sıvı kromatografi (HPLC); Gaz kromatografi (GC); Polarimetri; Refraktometri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Enstrümantal Analize Giriş enstrumental_1.pdf
2 Ultraviyole ve Görünür Bölge Spektroskopisi (UV-Vis.) enstrumental_2.pdf
3 Moleküler Lüminesans ve Kemilüminesans Spektroskopisi enstrumental_3.pdf
4 İnfrared Spektroskopisi (FT-IR) enstrumental_4.pdf
5 Nükleer Manyetik Rezonans Spektroskopisi (NMR) enstrumental_5.pdf
6 Kütle Spektroskopisi enstrumental_6.pdf
7 Atomik Absorpsiyon Spektroskopisi (AAS) enstrumental_7.pdf
8 X-Işınları Spektroskopisi enstrumental_8.pdf
9 Ara sınav
10 Elektroanalitik Yöntemler (Potansiyometri, Voltametri, Kondüktometri) enstrumental_10.pdf
11 Kromatografi metotları (Sıvı kromatografi ve teorisi; Cam kolon kromatoğrafi; İnce tabaka kromatografi; İyon değiştirme kromatografi (İTK)) enstrumental_11.pdf
12 Gaz kromatografi (GC) enstrumental_12.pdf
13 Yüksek performanslı sıvı kromatografi (HPLC) enstrumental_13.pdf
14 Isısal Analiz Yöntemleri enstrumental_14.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1288372 Enstrümantal analiz yöntemlerini sınıflandırabilir.
2 1288373 Enstrümantal analiz yöntemlerinin temel prensiplerini tartışabilir.
3 1288374 Enstrümantal analiz yöntemlerinin uygulama alanlarını ayırt edebilir.
4 1288375 Uygulamalara örnekler verebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70286 Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini kimya mühendisliği problemlerine uygulayabilme becerisi.
2 64178 Kimya mühendisliği ve ilgili alanlardaki mühendislik problemlerini tanımlama, modelleme ve çözme becerisi.
3 64179 Bir sistemi, sistem parçasını yada prosesi tanımlama, analiz etme ve gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi.
4 64180 Karmaşık mühendislik uygulamalarının, evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkilerini anlamak için gerekli genişlikte eğitim.
5 64181 Karmaşık mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 64182 Kimya mühendisliği uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve araçları ile bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanarak karmaşık problemleri çözebilme becerisi.
7 64183 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi.
8 64184 Proje geliştirme, girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık
9 64185 Yaşam boyu öğrenmenin önemini benimseyerek, bilim-teknoloji ve çağdaş konular hakkında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli geliştirebilme becerisi.
10 64186 Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetkinliğine sahip olarak fikirlerini sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade ederek iletişim kurabilme becerisi.
11 64187 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme.
12 64188 Çağın sorunları hakkında bilgi.
13 64189 Kalite konularında bilinç sahibi olabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 3 2 5 5 3 2 3 2 2 3 2
2 4 4 3 2 5 5 3 2 3 2 2 3 2
3 4 4 3 2 5 5 3 2 3 2 2 3 2
4 4 4 3 2 5 5 3 2 3 2 2 3 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek