Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SRP118 Sebze Tohumculuğu 927001 1 2 4

Dersin Amacı

Sebzelerde ve süs bitkilerinde tohum üretim aşamaları ve tohum kalite analizleri ile diğer vejetatif çoğaltma yöntemler hakkında kazanımların sağlanmasıdır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Ahmet BALKAYA

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Balkaya, A., 2012. Sebze Tohumculuğu ders notları. OMÜ Ziraat Fakültesi. Yayınlanmamış. Tohum Bilimi ve Teknolojisi. Ege Üniv. Tohum teknolojisi araştırma ve Uygulama Merkezi.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Tohumun tanımı ve kaliteli bir tohumda aranılan özellikler. Sebze tohumculuğunda kullanılan teknik terimler ve bunların açıklanmaları. Türkiyede sebze tohumculuğunun mevcut durumu ve sorunları, ticari sebze tohumluklarının üretim aşamaları. Sebze tohumluklarında tohumluk kademeleri ve tohumluk değerleri. Sebze tohumu üretimine etki eden ekolojik faktörler (ışık, sıcaklık, yağış, rüzgar vb.). Sebze tohumluğu üretim planlamasında dikkat edilecek faktörler. Tohumluk sebzelerde hasat kriterleri, tohum ayırma yöntemleri, tohum kurutma teknikleri, tohumların temizlenmesi. Sebze tohumluklarının muhafazası ve ilaçlanması. Tohum canlılık testleri. Tohum güç testleri. Sebzelerde fide üretimi. Çelikle çoğaltma. Aşıyla çoğaltma. Daldırmayla çoğaltma.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
21 Rapor Sunma 4 5 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 4 3 12
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 4 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tohumun tanımı ve kaliteli bir tohumda aranılan özellikler. Tohum ambalaj materyallerinde bulunması gereken teknik bilgiler. Sebze tohumculuğunda kullanılan teknik terimler ve bunların açıklanmaları. Tohum muhafaza odasında tohumların tanıtımı
2 Türkiyede sebze tohumculuğunun mevcut durumu ve sorunları, ticari sebze tohumluklarının üretim aşamaları. Tohum muhafaza odasında tohumların tanıtımı
3 Tozlanma, döllenme ve tohum oluşumu ile gelişmesi. Sebzelerde yabancı döllenme ve yabancı döllenmeye karşı alınacak tedbirler Sebzelerde çiçek yapısının incelenmesi
4 Sebze tohumu üretimine etki eden ekolojik faktörler (ışık, sıcaklık, yağış, rüzgar vb.). Alliaceae familyasına ait tohum özelliklerinin incelenmesi
5 Sebze tohumluğu üretim planlamasında dikkat edilecek faktörler (ekim nöbeti, tarla ve parsel şekli, kenar ve set bitkileri, tip dışı bitkileri ayırma yöntemleri, ekim ve dikim işleri, sebze tohumluklarının toprak, sulama, ve gübreleme istekleri). Brassicaceae familyasına ait tohum özelliklerinin incelenmesi
6 Sebze tohumluğu üretim planlamasında dikkat edilecek faktörler (ekim nöbeti, tarla ve parsel şekli, kenar ve set bitkileri, tip dışı bitkileri ayırma yöntemleri, ekim ve dikim işleri, sebze tohumluklarının toprak, sulama, ve gübreleme istekleri). Solanaceae familyasına ait tohum özelliklerinin incelenmesi
7 Tohumluk sebzelerde hasat kriterleri, tohum ayırma yöntemleri Cucurbitaceae familyasına ait tohum özelliklerinin incelenmesi
8 Tohum kurutma teknikleri, tohumların temizlenmesi. Liliaceae familyasına ait tohum özelliklerinin incelenmesi
9 Sebze tohumluklarının muhafazası ve ilaçlanması Tohumlarda su alım hızı testi
10 Ara Sınav
11 Sebzelerde fide üretimi Çimlenme ve çıkış testi
12 Sebzelerde fide üretimi Tetrazolium testi
13 Aşılı fide üretimi Domateste aşılama
14 Sebzelerde çelikle çoğaltma Karpuzda aşılama

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1289424 Sebze ve Süs Bitkileri tohumculuğunun önemi hakkında bilgi sahibi olunur.
2 1289425 Tohum kalitesi üzerine etki eden faktörleri öğrenir.
3 1289426 Sebze ve Süs Bitkileri tohumlarını görsel olarak tanımlar.
4 1289427 Sebze ve Süs Bitkileri tohum uygulamalarını analiz eder.
5 1289428 Sebze ve Süs Bitkilerinde vejetatif çoğaltma yöntemlerini örneklerle açıklar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65293 Serada üretim teknikleri ve yetiştiricilikle ilgili bilgileri kavrayabilme ve bu bilgileri serada uygulayabilme becerisine sahip olmalı.
2 65294 Serada kullanılan bitki tohumlarını, gübreleri, ilaçları, üretim ortamlarını, alet ve ekipmanları tanıyabilmeli.
3 65295 Sera bitkileriyle ilgili temel bilgilere (ekolojisi, fizyolojisi, botanik özellikleri) sahip olmalı.
4 65296 Sera bitkilerinde verimliliği etkileyen faktörleri açıklayabilmeli.
5 65297 Serada üretim ve yetiştiricilik için gerekli olan alet ve ekipmanları kullanabilme becerisine sahip olmalı.
6 65298 Sera toprağı ve üretim ortamlarının özelliklerini açıklayabilmeli.
7 65299 Sera bitkilerinin pazarlanması ve ekonomisi hakkında bilgi sahibi olmalı.
8 65300 Seracılıkla ilgili son gelişmeleri açıklayabilmeli ve takip edebilmeli
9 65301 Sera bitkilerinde görülen hastalık ve zararlılar ile beslenme bozukluklarını tanıyabilmeli.
10 65302 Seraların sınıflandırılması ve kurulması, planlanması ve projelenmesi, ısıtılması ve soğutulması, sulama yöntemleri konusunda bilgi sahibi olmalı, sera yapım malzemelerini tanıyabilmeli.
11 65303 Temel bilgisayar kullanım bilgisi ile birlikte, mesleğinin gerektirdiği yazılım ve donanımı kullanabilmeli.
12 65304 Grup halinde çalışabilmeli ve grup halinde çalışmanın önemini kavrayabilmeli.
13 65305 Bireysel iş imkanları ve istihdam alanları oluşturma becerisine sahip olmalı.
14 65306 Seracılıkla ilgili çalışmalarda, öngörülmeyen durumlarda ortaya çıkan sorunları belirlemeli ve çözüm bulabilmeli.
15 65307 Her türlü tabiat koşullarında çalışabilme ve uyum sağlama yeteneğine sahip olmalı.
16 65308 Serada üretimi yapılan bitki türlerinin yetiştiriciliğini yapabilmeli.
17 65309 Seralarda organik üretiminin önemini kavrayabilmeli ve organik üretim yapabilmeli.
18 65310 Seralarda toprağı kullanmadan da farklı üretim teknikleri uygulayabilmeli.
19 65311 Kendini ifade edebilecek ve aynı zamanda temel ve mesleki gereksinimlerini karşılayacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmalı. Atatürk İlke ve İnkılaplarını bilip özümsemeli ve hayatın her aşamasında ana dilini etkin kullanabilmeli.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
1 3 5 2 4 2 1 2 2 1 1 1 3 3 3 4 3 2 1 2
2 3 5 2 4 2 1 2 4 2 1 1 3 3 3 4 4 3 1 2
3 3 5 2 3 2 1 2 2 2 1 1 3 3 3 4 4 4 1 2
4 3 5 2 3 2 1 2 3 3 1 1 3 3 2 4 5 4 2 2
5 5 5 4 5 2 1 2 3 4 1 2 4 4 3 4 5 4 3 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek