Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SRP227 Sera Ürünleri Gıda Güvenliği 927001 2 3 4

Dersin Amacı

Gıda güvenliğin dersinin amacı; serada üretilen ürünlerin tüketicilere, biyolojik fiziksel ve kimyasal açından yaşadığımız çevreye zarar vermeden sunulmasını sağlamaktır..

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. Bülent Köse

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1- Gıda Güvenliği Kitabı. Süleyman Erdoğan. HAYAT YAYINLARI 2-Gıda Kalite Kontrolünün Esasları ve Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri. Prof. Dr. Fikri Başoğlu. DORA YAYINLARI 3- Makale ve Yayınlar

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Gıda güvenliğ dersii, üretilen gıdalarda olabilecek fiziksel,kimyasal, biyolojik ve her türlü zararların bertaraf edilmesi için alınan tedbirler konu eder. Ayrıca üretilen gıdalarda hijyen uygulamaları, çalışan personelin sürekli eğitimi konularını içermektedir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 50
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 50
1 Ara Sınav 0 20 1
3 Bütünleme Sınavı 0 20 1
29 Bireysel Çalışma 0 10 1
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 0 10 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 0 15 1
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 0 15 1
54 Ev Ödevi 0 10 1
2 Final Sınavı 0 60 1
45 Final Sınavı için Bireysel Çalışma 0 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
3 Bütünleme Sınavı 1 2 2
29 Bireysel Çalışma 5 6 30
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 6 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 6 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Güvenilir gıda tanımı
2 Gıda mevzuatı
3 Güvenli gıdaya ulaşmada dikkat edilmesi gereken hususlar
4 Gıda güvenliği yönetim sistemleri
5 Serada üretim aşamaları
6 Pestisitler ve tarımdaki yeri
7 İlaçlamada alınması gereken tedbirler
8 Ara sınav
9 Tarımda kullanılan gübreler ve çevreye etkileri
10 Hava ve su kirliliği
11 Biyolojik ve Biyoteknik mücadele teknikleri
12 Sürdürülebilir ve organik tarım
13 Bitkisel ve hormonlar ve GDO
14 Bilinçli tüketicinin özellikleri
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1501901 Güvenli gıdanın tanımı bilir
2 1501902 Gıda güvenliği konularını bilir
3 1501903 Serada güvenli üretim konularını bilir
4 1501904 Kalıntı sorunları hakkında bilgi sahibi olur
5 1501905 Bulaşma, kirlilik, gıda zehirlenmeleri konularını bilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 73025 Serada üretim teknikleri ve yetiştiricilikle ilgili bilgileri kavrayabilme ve bu bilgileri serada uygulayabilme becerisine sahip olmalı.
2 73026 Serada kullanılan bitki tohumlarını, gübreleri, ilaçları, üretim ortamlarını, alet ve ekipmanları tanıyabilmeli.
3 73027 Sera bitkileriyle ilgili temel bilgilere (ekolojisi, fizyolojisi, botanik özellikleri) sahip olmalı.
4 73028 Sera bitkilerinde verimliliği etkileyen faktörleri açıklayabilmeli.
5 73029 Serada üretim ve yetiştiricilik için gerekli olan alet ve ekipmanları kullanabilme becerisine sahip olmalı.
6 73030 Sera toprağı ve üretim ortamlarının özelliklerini açıklayabilmeli.
7 73031 Sera bitkilerinin pazarlanması ve ekonomisi hakkında bilgi sahibi olmalı.
8 73032 Seracılıkla ilgili son gelişmeleri açıklayabilmeli ve takip edebilmeli
9 73033 Sera bitkilerinde görülen hastalık ve zararlılar ile beslenme bozukluklarını tanıyabilmeli.
10 73034 Seraların sınıflandırılması ve kurulması, planlanması ve projelenmesi, ısıtılması ve soğutulması, sulama yöntemleri konusunda bilgi sahibi olmalı, sera yapım malzemelerini tanıyabilmeli.
11 73035 Temel bilgisayar kullanım bilgisi ile birlikte, mesleğinin gerektirdiği yazılım ve donanımı kullanabilmeli.
12 73036 Grup halinde çalışabilmeli ve grup halinde çalışmanın önemini kavrayabilmeli.
13 73037 Bireysel iş imkanları ve istihdam alanları oluşturma becerisine sahip olmalı.
14 73038 Seracılıkla ilgili çalışmalarda, öngörülmeyen durumlarda ortaya çıkan sorunları belirlemeli ve çözüm bulabilmeli.
15 73039 Her türlü tabiat koşullarında çalışabilme ve uyum sağlama yeteneğine sahip olmalı.
16 73040 Serada üretimi yapılan bitki türlerinin yetiştiriciliğini yapabilmeli.
17 73041 Seralarda organik üretiminin önemini kavrayabilmeli ve organik üretim yapabilmeli.
18 73042 Seralarda toprağı kullanmadan da farklı üretim teknikleri uygulayabilmeli.
19 73043 Kendini ifade edebilecek ve aynı zamanda temel ve mesleki gereksinimlerini karşılayacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmalı. Atatürk İlke ve İnkılaplarını bilip özümsemeli ve hayatın her aşamasında ana dilini etkin kullanabilmeli.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 3 1
2 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 5 1
3 5 4 4 4 4 3 3 3 3 2 2 3 1 2 1 3 4 2 1
4 3 1 3 2 1 1 3 2 2 1 2 1 1 2 5 1
5 3 1 1 3 1 1 2 2 2 1 2 1 1 2 3 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek