Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GİT403 Sergileme Tasarımı ve Çevresel Grafik 927001 4 7 6

Dersin Amacı

Bu ders ile çevresiyle etkileşimiyle yeni ve disiplinler arası ve multidisipliner bir kimlik kazanan görsel iletişim tasarımının vitrin, ürün standı, fuar stantları, sergileme çözümleri mekânsal kurumsal kimlik uygulamaları gibi özellikle mekânla anlam kazanan 3 boyutlu alanlarda deneyim ve yetkinlik kazandırılması, ayrıca öğrencilerin mesleki etkinlik alanlarının genişletmesi amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Ali Seylan

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1) Kolektif, Yapı-Endüstri Merkezi Yayınları (2010). Fuar Standı ve Sergileme Tasarımları, İstanbul 2) Retail Graphics (2007). JGA, Rockport pub., USA 3) Poulin, Richard. (2012). Graphic Design+Architecture, Rockport pub.,USA 4) Guan, Muzi., Zhou, Liying. (2011). Graphic Design in Architecture, Design Media Publishing 5) Hughes, Philiph. (2010). Exhibition Design, Laurence King Publishers, United Kingdom 6) İpek, Gülçin. (2002). Fuar Stand Tasarımı, Yapı-Endüstri Merkezi Yayınları, İstanbul, 7) Sohodol, Çisil., Göksel, Ahmet Bülent. (2005). Stratejik Fuar Yönetimi, İstanbul, Media Cat Yay. 8) Yu, Jasmin. (2011). Museum Display Design, Design Medya Pub.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu ders, vitrin tasarımı ve grafikleri, ürün stand tasarımları, fuar standları ve grafikleri vb. çevresel grafik tasarım uygulamaları içermektedir. Öğrenciler, tek bir alanın yetkisinde olmayan bu çalışma konuları bağlamıyla birlikte değerlendirilmekte, edindikleri teorik, pratik ve yöntemsel bilgilerini karşılaştıkları yeni problem durumlarına uygulama yeterlilikleri kazanmaktadırlar.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 4 4
2 Final Sınavı 1 4 4
5 Derse Katılım 13 4 52
6 Uygulama/Pratik 10 3 30
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 4 28
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 8 4 32

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Görsel iletişim tasarımının etkinlik alanları ve sınırları üzerine tartışma. Literatür hazırlığı
2 Cephe tasarımı, vitrin tasarımı ve tabela tasarımı gibi dış mekân kurumsal kimlik uygulamaları hakkında bilgilendirmeler ve analizler yapılması. Sunum hazırlığı
3 Cephe tasarımı, vitrin tasarımı ve tabela tasarımı gibi dış mekân kurumsal kimlik uygulama projesine başlanması. Araştırma, inceleme
4 Cephe tasarımı, vitrin tasarımı ve tabela tasarımı gibi dış mekan kurumsal kimlik uygulama projesine devam edilmesi. Araştırma, inceleme
5 Cephe tasarımı, vitrin tasarımı ve tabela tasarımı gibi dış mekan kurumsal kimlik uygulama projesinin sonuçlandırılması. Araştırma, inceleme
6 Ürün stand tasarımı ve grafiklerinin örnek analizleri ve seçilen tasarım konuları üzerine değerlendirmeler. Araştırma, inceleme
7 Ürün stand tasarımı projesine devam edilmesi Araştırma, inceleme
8 Ürün stand tasarımı projesinin sonuçlandırılması. Araştırma, inceleme
9 Ara Sınav
10 Pazarlama ve tanıtım faaliyetleri içerisinde fuar stand tasarımlarının önemleri ve fonksiyonları üzerine değerlendirmeler ve örnek analizleri. Araştırma, inceleme
11 Fuar stand tasarımı projesine başlanması. Araştırma, inceleme
12 Fuar stand tasarımı projesine devam edilmesi. Araştırma, inceleme
13 Fuar stand tasarımı projesine devam edilmesi. Araştırma, inceleme
14 Fuar stand tasarımı projesinin tamamlanması Araştırma, inceleme

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1111691 Multisipliner konulara ilgileri artar.
2 1111692 Genel tasarım uygulamalarının yanında yeni ve özel durumlara ilişkin problemlere yönelme cesareti ve çözüm üretebilme becerisi kazanırlar.
3 1111693 Çevresel grafik uygulamalarına yönelik çözümler üretebilirler.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69150 Sanat ve tasarımı ortak bir temelde değerlendirebilecek terminoloji, problem çözme becerileri, teknik ve yöntem bilgisi ile uygulama yeterliği kazanırlar.
2 69185 İki, üç ve dört boyutlu tasarım problemlerini çözümleyebilir ve uygulamalarını gerçekleştirebilirler.
3 69186 Grafik Tasarım disiplininin geçmişten bugüne geçirdiği değişim ve gelişim süreçlerini bilir ve bildiklerini güncel sorunlara transfer edebilirler.
4 69151 Görsel iletişimin gerçekleşme süreçlerini bilir, etkili görsel iletişim için doğru kodlamalar yapabilirler.
5 69152 Görsel iletişim başlığı altında toplanabilecek alt disiplinler hakkında bilgi sahibi olur ve tasarım sorunları tanımlama ve çözme yeterliği kazanırlar.
6 69163 Yabancı kaynakları, gelişmeleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olabilirler.
7 69156 Gerçekleştirdikleri uygulamalarını bilimsel ve felsefi açıdan temellendirebilirler.
8 69157 Tasarımlarını etkili bir şekilde sunacak uygulama ve iletişim becerileri kazanırlar.
9 69153 Grafik Tasarım disiplininin geçmişten bugüne geçirdiği değişim ve gelişim süreçlerini bilir ve bildiklerini güncel sorunlara transfer edebilirler.
10 69160 Meslek yaşamında kendini sürekli geliştirebilecek, yeniliklere açık, ekip çalışmasına uygun, sorumluluklarının farkında, sosyal becerileri gelişmiş davranış özellikleri kazanırlar.
11 69154 Çağa uygun tasarım araçlarını etkili şekilde kullanırlar.
12 69158 Toplumun güncel sorunlarına duyarlılık kazanır ve çözüm önerileri geliştirebilirler.
13 69155 İki, üç ve dört boyutlu tasarım problemlerini çözümleyebilir ve uygulamalarını gerçekleştirebilirler.
14 69159 Görsel İletişim Tasarımına disiplinlerarası bir bakış açısı kazanır, bilgilerini farklı disiplinlerin çözümleri için kullanabilirler.
15 69161 Mesleği ile ilgili hukuksal ve etik kuralları bilirler.
16 69162 Türkçeyi doğru ve etkin olarak kullanabilirler.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 5
2
3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek