Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GİT405 Sosyal Medya ve Görsel İletişim 927001 4 7 4

Dersin Amacı

Bu ders görsel iletişim kapsamında ticari amaçlı içerik yaratma ve ifade geliştirmeyi, yaratılan ilgi çekici içeriklerin, reklamların hedef kitleye sosyo-kültürel etkilerini, sosyal ağlarda marka yönetimi ve planlamasını, marka bütünlüğü oluşturmayı, kurumsal durum değerlendirmesini, sosyal medyada olması gereken etik yapıyı ve iletişim süreçlerini kapsamaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Abdulkerim TURKAYA

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1) ÖZUTLU, F. & ÇOPUR, H. & SIĞIN, İ. & İLTER, K. & KÜÇÜKYILMAZ, M.M. & ARI, Y., Sosyal Medyanın ABC’si. ALFA Yayıncılık, İstanbul, 2014. 2) BİLGİLİ, C. & ŞENER, G., Kitle İletişiminde Yaşanan Değişimler. Medya Eleştirileri 2013, Grafik Tasarım Yayıncılık, İstanbul, 2013. 3) BİLGİLİ, C. & ŞENER, G., Kültür, Kimlik, Siyaset. Medya Eleştirileri 2013, Grafik Tasarım Yayıncılık, İstanbul, 2013 4) AKAR, E., Sosyal Medya Pazarlaması Sosyal Webde Pazarlama Stratejileri. Eflatun Yayınevi, İstanbul, 2012. 5) ODABAŞI, K., İnternette Pazarlama ve Sosyal Medya Stratejileri. Cinius, 2007

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu ders teorik bir ders olup, sınavları Vize, Final ve Bütünleme sınavları biçiminde yapılmaktadır. Sınavlar yazılı sınav biçiminde gerçekleştirilmekte olup ayrıca bireysel/grup proje çalışması yaptırılmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 2 26
20 Rapor Hazırlama 2 2 4
22 Proje Hazırlama 2 2 4
23 Proje Sunma 2 2 4
27 Makale Yazma 1 6 6
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 13 2 26
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 13 2 26

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sosyal medya ve paylaşım kültürü. Literatür taraması, Sunum hazırlığı, Demonstrasyon Sosya Medya_Sunu_1.pdf
2 Literatür taraması, Sunum hazırlığı, Demonstrasyon Sosya Medya_Sunu_2.pdf
3 Literatür taraması, Sunum hazırlığı, Demonstrasyon Sosya Medya_Sunu_3.pdf
4 Literatür taraması, Sunum hazırlığı, Demonstrasyon Sosya Medya_Sunu_4.pdf
5 Literatür taraması, Sunum hazırlığı, Demonstrasyon Sosya Medya_Sunu_5.pdf
6 Literatür taraması, Sunum hazırlığı, Demonstrasyon Sosya Medya_Sunu_6.pdf
7 Literatür taraması, Sunum hazırlığı, Demonstrasyon Sosya Medya_Sunu_7.pdf
8 Literatür taraması, Sunum hazırlığı, Demonstrasyon Sosya Medya_Sunu_8.pdf
9 Ara Sınav ARA SINAV UYGULAMASI.pdf
10 Göstergeler ve semboller. Literatür taraması, Sunum hazırlığı, Demonstrasyon Sosya Medya_Sunu_10.pdf
11 Literatür taraması, Sunum hazırlığı, Demonstrasyon Sosya Medya_Sunu_11.pdf
12 Literatür taraması, Sunum hazırlığı, Demonstrasyon Sosya Medya_Sunu_12.pdf
13 Literatür taraması, Sunum hazırlığı, Demonstrasyon Sosya Medya_Sunu_13.pdf
14 Literatür taraması, Sunum hazırlığı, Demonstrasyon Sosya Medya_Sunu_14.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1270186 Medya ve medya araçları ile ilgili kavramları öğrenir.
2 1270187 Sosyal medyada sosyalleşmenin boyutlarını bilir.
3 1270188 Sosyal medya kullanımının politik, ekonomik, toplumsal ve kültürel etkilerini anlar ve açıklar.
4 1270189 Sosyal medyada ticari iletişim nasıl yapılacağını bilir.
5 1270190 Sosyal ağlarda görsel iletişimin önemini anlar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69150 Sanat ve tasarımı ortak bir temelde değerlendirebilecek terminoloji, problem çözme becerileri, teknik ve yöntem bilgisi ile uygulama yeterliği kazanırlar.
2 69185 İki, üç ve dört boyutlu tasarım problemlerini çözümleyebilir ve uygulamalarını gerçekleştirebilirler.
3 69186 Grafik Tasarım disiplininin geçmişten bugüne geçirdiği değişim ve gelişim süreçlerini bilir ve bildiklerini güncel sorunlara transfer edebilirler.
4 69151 Görsel iletişimin gerçekleşme süreçlerini bilir, etkili görsel iletişim için doğru kodlamalar yapabilirler.
5 69152 Görsel iletişim başlığı altında toplanabilecek alt disiplinler hakkında bilgi sahibi olur ve tasarım sorunları tanımlama ve çözme yeterliği kazanırlar.
6 69163 Yabancı kaynakları, gelişmeleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olabilirler.
7 69156 Gerçekleştirdikleri uygulamalarını bilimsel ve felsefi açıdan temellendirebilirler.
8 69157 Tasarımlarını etkili bir şekilde sunacak uygulama ve iletişim becerileri kazanırlar.
9 69153 Grafik Tasarım disiplininin geçmişten bugüne geçirdiği değişim ve gelişim süreçlerini bilir ve bildiklerini güncel sorunlara transfer edebilirler.
10 69160 Meslek yaşamında kendini sürekli geliştirebilecek, yeniliklere açık, ekip çalışmasına uygun, sorumluluklarının farkında, sosyal becerileri gelişmiş davranış özellikleri kazanırlar.
11 69154 Çağa uygun tasarım araçlarını etkili şekilde kullanırlar.
12 69158 Toplumun güncel sorunlarına duyarlılık kazanır ve çözüm önerileri geliştirebilirler.
13 69155 İki, üç ve dört boyutlu tasarım problemlerini çözümleyebilir ve uygulamalarını gerçekleştirebilirler.
14 69159 Görsel İletişim Tasarımına disiplinlerarası bir bakış açısı kazanır, bilgilerini farklı disiplinlerin çözümleri için kullanabilirler.
15 69161 Mesleği ile ilgili hukuksal ve etik kuralları bilirler.
16 69162 Türkçeyi doğru ve etkin olarak kullanabilirler.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 4
2 3 2 3 4 5
3 4
4 4 2 3 4 5
5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek