Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GİT409 Mezuniyet Proje Geliştirme 927001 4 7 6

Dersin Amacı

Bu ders ile öğrencilerin dört yıl boyunca edindikleri bilgi, beceri ve deneyimleri, organize etme ve üst düzeyde ifade edebilme yeterliliği kazandırılması amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Ali SEYLAN, Prof. Dr. Ali TOMAK, Dr. Öğrt. Üyesi Tarık YAZAR

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1) Stone, Terry, Lee. (2010). Managing The Design Process Concept Devolopment, Rockport Publishing, USA 2) Stone, Terry, Lee. (2010). Managing The Design Process Implementing Design, Rockport Publishing, USA Twemlow, Alice. (2011). 3) Grafik Tasarım Ne İçindir? (Çev.: Dalsu Özgen), Yapı Endüstri Merkezi Yayınları, İstanbul. 4) Weill, Alain. (2009). Grafik Tasarım (Çev.: Orçun Türkay), Yapı Kredi Yayınları, İstanbul. 5) Bowers, John. (2011). Introduction to Graphic Design Methodologies and Processes: Understanding Theory and Application, John Wiley ve Sons, Inc., USA. 6) Arntson, Amy E. (2012). Graphic Design Basics, Wadsworth Cengage Learning, USA.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Mezuniyet proje çalışmasına ilişkin ön araştırmalar yapılması, literatür taraması, nitel veya nicel araştırma altyapısı olabilecek tercihlerin belirlenmesini içermektedir. Araştırmaya ilişkin veriler dosyalanacak ve proje taslakları geliştirilecektir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
6 Uygulama/Pratik 1 40 1
2 Final Sınavı 1 50 1
40 Proje Hazırlama 1 50 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 4 4
2 Final Sınavı 1 4 4
5 Derse Katılım 13 4 52
23 Proje Sunma 8 2 16
29 Bireysel Çalışma 13 3 39
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 4 2 8
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 6 2 12
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 6 2 12

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Mezuniyet Proje Geliştirme dersinin kapsam ve içeriğine ilişkin bilgilendirmeler yapılır. Literatür hazırlığı R - 206 nolu atelye
2 Görsel dil, özgün anlatım ve konsept geliştirmeye ilişkin analizler yapılır. Sunum hazırlığı R - 206 nolu atelye 410 Mezuniyet.pptx
3 Konu seçimi yapılarak, veri toplamaya başlanır. Araştırma, inceleme R - 206 nolu atelye
4 Veriler tasnif edilerek tasarımın üzerinde gelişeceği önermeler oluşturulmaya başlanır. Araştırma, inceleme R - 206 nolu atelye
5 Tasarım araştırmalarına başlanır. Araştırma, inceleme R - 206 nolu atelye
6 Tasarım araştırmalarına devam edilir. Araştırma, inceleme R - 206 nolu atelye
7 Tasarım araştırmalarına devam edilir. Araştırma, inceleme R - 206 nolu atelye
8 Tasarım araştırmalarına devam edilir. Araştırma, inceleme R - 206 nolu atelye
9 Ara Sınav. R - 206 nolu atelye
10 Ortaya çıkan tasarımlar grup içerisinde tartışılır. Araştırma, inceleme R - 206 nolu atelye
11 Alternatif proje üretimine ilişkin tartışma ortamı oluşturulur. Araştırma, inceleme R - 206 nolu atelye
12 Tasarım araştırmaları alternatifleri eskizleri ortaya konur. Araştırma, inceleme R - 206 nolu atelye
13 Yapılan uygulamalar grupla birlikte değerlendirilir. Araştırma, inceleme R - 206 nolu atelye
14 Elde edilen bilgiler ve uygulama önerilerine ilişkin değerlendirmeler taslaklar dosya haline getirilerek sunulur. Araştırma, inceleme R - 206 nolu atelye
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1268740 Öğrenci kendine özgü görsel bir anlatım dili geliştirir.
2 1268741 Bir soruna bütüncül yaklaşımla çözümler üretebilir.
3 1268742 Tasarım çözümünün niteliğinin araştırmanın derinliği ile ilişkisini fark eder.
4 1268743 Tutarlı bir proje gerçekleştirebilir ve topluluk önünde fikirlerini savunabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69150 Sanat ve tasarımı ortak bir temelde değerlendirebilecek terminoloji, problem çözme becerileri, teknik ve yöntem bilgisi ile uygulama yeterliği kazanırlar.
2 69185 İki, üç ve dört boyutlu tasarım problemlerini çözümleyebilir ve uygulamalarını gerçekleştirebilirler.
3 69186 Grafik Tasarım disiplininin geçmişten bugüne geçirdiği değişim ve gelişim süreçlerini bilir ve bildiklerini güncel sorunlara transfer edebilirler.
4 69151 Görsel iletişimin gerçekleşme süreçlerini bilir, etkili görsel iletişim için doğru kodlamalar yapabilirler.
5 69152 Görsel iletişim başlığı altında toplanabilecek alt disiplinler hakkında bilgi sahibi olur ve tasarım sorunları tanımlama ve çözme yeterliği kazanırlar.
6 69163 Yabancı kaynakları, gelişmeleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olabilirler.
7 69156 Gerçekleştirdikleri uygulamalarını bilimsel ve felsefi açıdan temellendirebilirler.
8 69157 Tasarımlarını etkili bir şekilde sunacak uygulama ve iletişim becerileri kazanırlar.
9 69153 Grafik Tasarım disiplininin geçmişten bugüne geçirdiği değişim ve gelişim süreçlerini bilir ve bildiklerini güncel sorunlara transfer edebilirler.
10 69160 Meslek yaşamında kendini sürekli geliştirebilecek, yeniliklere açık, ekip çalışmasına uygun, sorumluluklarının farkında, sosyal becerileri gelişmiş davranış özellikleri kazanırlar.
11 69154 Çağa uygun tasarım araçlarını etkili şekilde kullanırlar.
12 69158 Toplumun güncel sorunlarına duyarlılık kazanır ve çözüm önerileri geliştirebilirler.
13 69155 İki, üç ve dört boyutlu tasarım problemlerini çözümleyebilir ve uygulamalarını gerçekleştirebilirler.
14 69159 Görsel İletişim Tasarımına disiplinlerarası bir bakış açısı kazanır, bilgilerini farklı disiplinlerin çözümleri için kullanabilirler.
15 69161 Mesleği ile ilgili hukuksal ve etik kuralları bilirler.
16 69162 Türkçeyi doğru ve etkin olarak kullanabilirler.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 5
2
3
4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek