Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GİT402 Grafik Tasarım VI 927001 4 8 7

Dersin Amacı

Bu derste, tanıtımı yapılacak bir ürünün, hizmetin ya da kuruluşun etkin tanıtım ve pazarlamasını yapmak, satışını artırmak gibi etkiler elde edebilmek için çeşitli gazete ve dergilerde yayınlanan basın ilanlarının hedef kitleye özgü tasarlanması amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Ali SEYLAN, Prof. Dr. Ali TOMAK, Dr. Öğr. Üyesi Tarık YAZAR, Öğr. Gör. Abdulkerim TURKAYA

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1) Aitchison, Jim. (2006). Basın İlanı Böyle Yapılır, Okuyan Us Yayınları. 2) Gulas Charles S.; Weinberger, Marc G.. (2006). Humor in Advertising: A Comprehensive Analysis, M.E. Sharpe. 3) Elden, Müge. (2009). Reklam Yazarlığı, İletişim Yayıncılık. 4) Barokas, Safiye Kırlar. (2011). Reklam ve Retorik, Derin Yayınları. 5) Küçükerdoğan, Rengin. (2000). Reklam Nasıl Çözümlenir? Reklam İletişiminde Göstergeler ve Stratejiler, Beta Yayınları.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu ders, tanıtımı yapılacak bir ürünün, hizmetin ya da kuruluşun etkin tanıtım ve pazarlamasını yapmak, satışını artırmak vb. durumlar için çeşitli gazete ve dergilerde yayınlanan reklamların (basın ilanı) hedef kitleye özgü tasarlanmasını içermektedir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
54 Ev Ödevi 0 0 1
51 Sözlü Sınav 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 4 4
2 Final Sınavı 1 4 4
5 Derse Katılım 13 6 78
6 Uygulama/Pratik 13 2 26
29 Bireysel Çalışma 10 2 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 4 4 16

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin dönem süresince nasıl yürütüleceğine ilişkin bilgi verilmesi, basın ilanı tasarımının tanımı, tarihçesi ve önemine ilişkin bilgi verilmesi, ulusal ve uluslararası örneklerin analitik olarak incelenmesi ve değerlendirilmesi. Literatür hazırlığı
2 İletişim araçları içinde gazete ve dergilerin basın ilanları yönünden incelenmesi, basın ilanını oluşturan öğelerin seçimi ve kullanımıyla ilgili bilgi verilmesi, başarılı bir basın ilanının özellikleri Sunum hazırlığı
3 Basın ilanı tasarımı yapılacak ürün, hizmet ya da kuruluş ile ilgili ayrıntılı araştırma yapılması, tanıtım stratejisinin belirlemesi. Araştırma, inceleme
4 Basın ilanı tasarımı yapılacak ürün, hizmet ya da kuruluş ile ilgili tasarıma başlanması. Araştırma, inceleme
5 Basın ilanı tasarımına devam edilmesi Araştırma, inceleme
6 Basın ilanı tasarımına devam edilmesi Araştırma, inceleme
7 Basın ilanı tasarımına devam edilmesi, ulusal reklam ödülleri yarışmasına (Genç Kırmızı) katılımın sağlanması Araştırma, inceleme
8 Basın ilanı tasarımına devam edilmesi, ulusal reklam ödülleri yarışmasına (Genç Kırmızı) katılımın sağlanması Araştırma, inceleme
9 Ara sınav
10 Basın ilanı tasarımına devam edilmesi, ulusal reklam ödülleri yarışmasına (Genç Kırmızı) katılımın sağlanması Araştırma, inceleme
11 Basın ilanı tasarımına devam edilmesi Araştırma, inceleme
12 Basın ilanı tasarımına devam edilmesi Araştırma, inceleme
13 Basın ilanı tasarımına devam edilmesi Araştırma, inceleme
14 En az üç (ürün, hizmet ve kuruluşa ait) basın ilanı tasarımının tamamlanması, döneme ilişkin genel bir değerlendirme yapılması. Araştırma, inceleme

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1287765 Basın ilanı tasarımının ve reklamın tanımı, tarihçesi ve önemine ilişkin açıklama yapabilir, basın ilanını oluşturan öğeleri ve iyi bir basın ilanının özelliklerini açıklayabilir.
2 1287766 Bir ürün, hizmet ya da kuruluşun reklamı için tanıtım stratejisi hazırlayabilir, bu stratejiye uygun başlık, metin, slogan yazabilir ve görüntü öğelerini kullanarak amaçlanan içerikte ve biçimde konsepte uygun tasarımlar yapabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69150 Sanat ve tasarımı ortak bir temelde değerlendirebilecek terminoloji, problem çözme becerileri, teknik ve yöntem bilgisi ile uygulama yeterliği kazanırlar.
2 69185 İki, üç ve dört boyutlu tasarım problemlerini çözümleyebilir ve uygulamalarını gerçekleştirebilirler.
3 69186 Grafik Tasarım disiplininin geçmişten bugüne geçirdiği değişim ve gelişim süreçlerini bilir ve bildiklerini güncel sorunlara transfer edebilirler.
4 69151 Görsel iletişimin gerçekleşme süreçlerini bilir, etkili görsel iletişim için doğru kodlamalar yapabilirler.
5 69152 Görsel iletişim başlığı altında toplanabilecek alt disiplinler hakkında bilgi sahibi olur ve tasarım sorunları tanımlama ve çözme yeterliği kazanırlar.
6 69163 Yabancı kaynakları, gelişmeleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olabilirler.
7 69156 Gerçekleştirdikleri uygulamalarını bilimsel ve felsefi açıdan temellendirebilirler.
8 69157 Tasarımlarını etkili bir şekilde sunacak uygulama ve iletişim becerileri kazanırlar.
9 69153 Grafik Tasarım disiplininin geçmişten bugüne geçirdiği değişim ve gelişim süreçlerini bilir ve bildiklerini güncel sorunlara transfer edebilirler.
10 69160 Meslek yaşamında kendini sürekli geliştirebilecek, yeniliklere açık, ekip çalışmasına uygun, sorumluluklarının farkında, sosyal becerileri gelişmiş davranış özellikleri kazanırlar.
11 69154 Çağa uygun tasarım araçlarını etkili şekilde kullanırlar.
12 69158 Toplumun güncel sorunlarına duyarlılık kazanır ve çözüm önerileri geliştirebilirler.
13 69155 İki, üç ve dört boyutlu tasarım problemlerini çözümleyebilir ve uygulamalarını gerçekleştirebilirler.
14 69159 Görsel İletişim Tasarımına disiplinlerarası bir bakış açısı kazanır, bilgilerini farklı disiplinlerin çözümleri için kullanabilirler.
15 69161 Mesleği ile ilgili hukuksal ve etik kuralları bilirler.
16 69162 Türkçeyi doğru ve etkin olarak kullanabilirler.