Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GİT402 Grafik Tasarım VI 927001 4 8 7

Dersin Amacı

Bu derste, tanıtımı yapılacak bir ürünün, hizmetin, kuruluşun ya da markanın başarılı bir marka konumlandırmasının yapılarak rakiplerinden ayırt edici ve farklılaştırıcı özelliklerini belirleyebilmek, medya iletişimi planlaması yapılarak uygun iletişim kanalları aracılığıyla etkin tanıtım ve pazarlamasını yapabilmek ve satışını artırabilmek için hem gazetelerde, dergilerde yayınlanan basın ilanları hem de sinama ve televizyonlarda yayınlanan reklam filmi olarak hedef kitleye özgü tasarlanması amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Ali SEYLAN, Prof. Dr. Ali TOMAK, Doç. Dr. Tarık YAZAR, Öğr. Gör. Abdulkerim TURKAYA

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1) Aitchison, Jim. (2006). Basın İlanı Böyle Yapılır, Okuyan Us Yayınları. 2) Gulas Charles S.; Weinberger, Marc G.. (2006). Humor in Advertising: A Comprehensive Analysis, M.E. Sharpe. 3) Elden, Müge. (2009). Reklam Yazarlığı, İletişim Yayıncılık. 4) Barokas, Safiye Kırlar. (2011). Reklam ve Retorik, Derin Yayınları. 5) Küçükerdoğan, Rengin. (2000). Reklam Nasıl Çözümlenir? Reklam İletişiminde Göstergeler ve Stratejiler, Beta Yayınları. 6) Televizyonda Reklam Filmi Yapımı. Nesrin. T. Akbulut. Beta Yay. 7) Medya Planı Nasıl hazırlanır. Jack.Z. Sissors, R. Baron. MediaCat Kitapları. 8) Aitchison, Jim. (2009). Televizyon Filmi Böyle Yapılır, Mediacat Yayınları. 9) Vardar, Bülent (2012). Sinema ve TV Görüntülerinin Temel Öğeleri, Beta Yay. 10) F. Kocabaş, M., Elden, N.,Yurdakul., Reklam ve Halkla İlişkilerde Hedef Kitle İletişim Yay.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu ders, tanıtımı yapılacak bir ürünün, hizmetin, kuruluşun ya da markanın başarılı bir marka konumlandırmasının yapılarak rakiplerinden ayırt edici ve farklılaştırıcı özelliklerini belirleyebilmek, medya iletişimi planlaması yapılarak uygun iletişim kanalları aracılığıyla etkin tanıtım ve pazarlamasını yapabilmek ve satışını artırabilmek için hem gazetelerde, dergilerde yayınlanan basın ilanları hem de sinama ve televizyonlarda yayınlanan reklam filmi olarak hedef kitleye özgü tasarlanmasını içermektedir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
54 Ev Ödevi 0 0 1
51 Sözlü Sınav 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 3 4 12
2 Final Sınavı 3 4 12
5 Derse Katılım 14 6 84
6 Uygulama/Pratik 13 2 26
29 Bireysel Çalışma 12 2 24
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 4 8
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 4 8

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin dönem süresince nasıl yürütüleceğine ilişkin bilgi verilmesi, basın ilanı tasarımının tanımı, tarihçesi ve önemine ilişkin bilgi verilmesi, ulusal ve uluslararası örneklerin analitik olarak incelenmesi ve değerlendirilmesi. Literatür hazırlığı 1. hafta Marka Yönetimi.pptx
2 İletişim araçları içinde gazete ve dergilerin basın ilanları yönünden incelenmesi, basın ilanını oluşturan öğelerin seçimi ve kullanımıyla ilgili bilgi verilmesi, başarılı bir basın ilanının özellikleri Sunum hazırlığı 2. hafta basın ilanı tasarımı.pptx
3 Basın ilanı tasarımı yapılacak ürün, hizmet, marka ya da kuruluş ile ilgili ayrıntılı araştırma yapılması, konumlandırma stratejisinin belirlemesi Araştırma, inceleme 3. hafta basın ilanı tasarımı.pptx
4 Basın ilanı tasarımı yapılacak ürün, hizmet, marka ya da kuruluş ile ilgili ayrıntılı araştırma yapılması, konumlandırma stratejisine uygun eskizler geliştirilmesi Araştırma, inceleme 4. hafta basın ilanı tasarımı.pptx
5 Konumlandırma stratejisine uygun olan basın ilanlarının (biri ticari diğeri hizmet içerikli olmak üzere 2 basın ilanı) bilgisayar yazılımları aracılığı ile görselleştirilmesi Araştırma, inceleme 5. hafta basın ilanı tasarımı.pptx
6 En az iki (ürün, hizmet ve markaya ait) basın ilanı tasarımının tamamlanması Araştırma, inceleme 6. hafta basın ilanı tasarımı.pptx
7 Reklam filmi, reklam türleri, reklamda anlatı biçimleri, çekim ölçekleri, görüntüsel geçişler, reklam yapım sürecinin özellikleri ve yapım öncesi, yapım ve yapım sonrası aşamaları, reklamlarda kullanılan yaratıcı stratejileriler, pazarlama ve iletişim hedefleri açısından medya planı analizine ilişkin bilgilendirme yapılması Araştırma, inceleme 7. hafta reklam filmi yapımı.pptx
8 Reklam filmi çekimi yapılacak ürün, hizmet, marka ya da kuruluş ile ilgili ayrıntılı araştırma yapılması, rakiplerin reklamlarının incelenmesi, reklam filmi çekimi için ürün, hizmet, marka ya da kuruluş konumlandırma stratejisinin oluşturulması, pazarlama ve iletişim hedefleri açısından medya planlamasının yapılması ve ürün, hizmet, marka konumlandırma stratejisine ilişkin storyboard (resimli reklam senaryosu) hazırlıklarına başlanması Araştırma, inceleme 8. hafta reklam filmi yapımı.pptx
9 Ara sınav
10 Storyboard'lara devam edilmesi ve tamamlanması Araştırma, inceleme 10. hafta reklam filmi yapımı.pptx
11 Storyboard'a bağlı kalınarak çekimlere ya da yalnızca dijital ortamda üretilecekse After Effects ile uygulamaya başlanması Araştırma, inceleme 11. hafta reklam filmi yapımı.pptx
12 Çekimlere ya da yalnızca dijital ortamda üretilecekse After Effects ile uygulamaya devam edilmesi ve tamamlanması Araştırma, inceleme 12. hafta reklam filmi yapımı.pptx
13 Reklam filminin montajlanması ve sunum aşamasına getirilmesi Araştırma, inceleme 13. hafta reklam filmi yapımı.pptx
14 En az iki (ürün, hizmet ve markaya ait) Reklam filminin tamamlanması, döneme ilişkin genel bir değerlendirme yapılması. Araştırma, inceleme 14. hafta reklam filmi yapımı.pptx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1506909 Bir ürün, hizmet ya da kuruluşun reklamı için tanıtım stratejisi hazırlayabilir, bu stratejiye uygun başlık, metin, slogan yazabilir ve görüntü öğelerini kullanarak amaçlanan içerikte ve biçimde konsepte uygun tasarımlar yapabilir.
2 1506908 Basın ilanı tasarımının ve reklamın tanımı, tarihçesi ve önemine ilişkin açıklama yapabilir, basın ilanını oluşturan öğeleri ve iyi bir basın ilanının özelliklerini açıklayabilir.
3 1549469 Bir ürün, hizmet ya da kuruluşun basın ilanı reklamı için konumlandırma stratejisini oluşturabilir, bu stratejiye uygun başlık, metin, slogan yazabilir ve görüntü öğelerini kullanarak amaçlanan içerikte ve biçimde konsepte uygun tasarımlar gerçekleştirebilir.
4 1549470 Bir ürün, hizmet ya da kuruluşun reklam filmini gerçekleştirebilmek amacıyla rakiplerinden ayırt edici ve farklılaştırıcı özelliklerini belirleyerek marka konumlandırmayı planlayabilir, uygun medya aracı ile hedef kitleye ve içeriğe yönelik temel düzeyde reklam filmi uygulaması gerçekleştirebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76868 Sanat ve tasarımı ortak bir temelde değerlendirebilecek terminoloji, problem çözme becerileri, teknik ve yöntem bilgisi ile uygulama yeterliği kazanırlar.
2 76903 İki, üç ve dört boyutlu tasarım problemlerini çözümleyebilir ve uygulamalarını gerçekleştirebilirler.
3 76904 Grafik Tasarım disiplininin geçmişten bugüne geçirdiği değişim ve gelişim süreçlerini bilir ve bildiklerini güncel sorunlara transfer edebilirler.
4 76869 Görsel iletişimin gerçekleşme süreçlerini bilir, etkili görsel iletişim için doğru kodlamalar yapabilirler.
5 76870 Görsel iletişim başlığı altında toplanabilecek alt disiplinler hakkında bilgi sahibi olur ve tasarım sorunları tanımlama ve çözme yeterliği kazanırlar.
6 76881 Yabancı kaynakları, gelişmeleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olabilirler.
7 76874 Gerçekleştirdikleri uygulamalarını bilimsel ve felsefi açıdan temellendirebilirler.
8 76875 Tasarımlarını etkili bir şekilde sunacak uygulama ve iletişim becerileri kazanırlar.
9 76871 Grafik Tasarım disiplininin geçmişten bugüne geçirdiği değişim ve gelişim süreçlerini bilir ve bildiklerini güncel sorunlara transfer edebilirler.
10 76878 Meslek yaşamında kendini sürekli geliştirebilecek, yeniliklere açık, ekip çalışmasına uygun, sorumluluklarının farkında, sosyal becerileri gelişmiş davranış özellikleri kazanırlar.
11 76872 Çağa uygun tasarım araçlarını etkili şekilde kullanırlar.
12 76876 Toplumun güncel sorunlarına duyarlılık kazanır ve çözüm önerileri geliştirebilirler.
13 76873 İki, üç ve dört boyutlu tasarım problemlerini çözümleyebilir ve uygulamalarını gerçekleştirebilirler.
14 76877 Görsel İletişim Tasarımına disiplinlerarası bir bakış açısı kazanır, bilgilerini farklı disiplinlerin çözümleri için kullanabilirler.
15 76879 Mesleği ile ilgili hukuksal ve etik kuralları bilirler.
16 76880 Türkçeyi doğru ve etkin olarak kullanabilirler.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 4
2 5
3
4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek