Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GİT404 Sunum Tasarımı 927001 4 8 6

Dersin Amacı

Bu derste, mezuniyet aşamasında olan öğrencilerin özel ya da resmi kamu kurum ve kuruluşlarında gerçekleştirebileceği iş görüşmeleri ve mülakatlarda talep edilen tasarımları, portfolyolarını ya da özel projelerini müşterilerine ya da işverene sunum yapabilmesi, onları bu konuda ikna edebilmesi; kendilerini rahatlıkla ifade edebilmeleri için deneyim kazanabilmeleri amaçlanmaktadır. Ayrıca mezuniyet aşamasında olan öğrencilerin hem basılı hem de dijital portfolyo tasarımları hazırlayabilmeleri ve ilgili kurumlara / kuruluşlara nitelikli iş başvurusunda bulunabilmeleri amaçlanır. Ayrıca sosyal medya ortamlarında (Pinterest, Behance, blogspot vb.) tasarımlarını etkili kullanarak uygun hale getirmeleri sağlanır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Ali Seylan, R.A. Hüseyin Ulaş GÜDEK, R.A. Hüseyin UZUNTAŞ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1) Berryman, Gregg. (2001). Designing Creative Resumes: A Complete Resource For The Creative Professional, USA. 2) Eisenman, Sara. (2008). Building Design Portfolios, Rockport, USA. 3) Rowe, Robert; Will, Gary; Linton, Harold. (2010). Graphic Design Portfolio Strategies for Print and Digital Media, USA. 4) Coughter, Peter. (2013). İkna ve Sunum, Çev. Zeynep Kökkaya, MediaCat Yayıncılık. 5) Gürüz, Prof. Dr. Demet; Eğinli, Dr. Ayşen Temel. (2010). Etkili Sunum Teknikleri, Detay Yayıncılık.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu derste bir taraftan mezuniyet aşamasında olan öğrencilerin özel ya da resmi kamu kurum ve kuruluşlarda gerçekleştirebileceği iş görüşmeleri ve mülakatlarda talep edilen tasarımları, portfolyolarını, özel projelerini müşterilerine ya da işverene sunum yaparak açıklayabilmesi, onları bu konuda ikna edebilmesi; kendilerini rahatlıkla ifade edebilmeleri için deneyim kazanmaları; diğer taraftan hem basılı ve dijital portfolyo tasarımlarını hem de sosyal medya ortamlarını etkili kullanarak (Pinterest, Behance, blogspot vb.) resmi ya da özel kurum ve kuruluşlara nitelikli iş başvurusunda bulunabilmeleri anlatılmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 4 4
2 Final Sınavı 1 4 4
5 Derse Katılım 13 4 52
6 Uygulama/Pratik 13 2 26
29 Bireysel Çalışma 5 4 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 1 1
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 4 20
34 Okuma 13 2 26

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin dönem süresince nasıl yürütüleceğine ilişkin bilgi verilmesi, iş görüşmeleri için kişisel sunumun tanımlanması, kişisel sunum teknikleri ve beden dili kullanımı Literatür hazırlığı
2 Öğrencilerin özel ya da resmi kamu kurum ve kuruluşlarda gerçekleştirebileceği iş görüşmeleri ve mülakatlarda talep edilen bir takım tasarımları, portfolyolarını, özel projelerini müşterilerine ya da işverene sunum yaparak açıklayabilmesi, onları bu konuda ikna edebilmesi, kendilerini rahatlıkla ifade edebilmeleri ve deneyim kazanabilmeleri için kişisel sunum yapmaları. Sunum hazırlığı Sunum Tasarımı 1.pptx
3 Öğrencilerin özel ya da resmi kamu kurum ve kuruluşlarda gerçekleştirebileceği iş görüşmeleri ve mülakatlarda talep edilen bir takım tasarımları, portfolyolarını, özel projelerini müşterilerine ya da işverene sunum yaparak açıklayabilmesi, onları bu konuda ikna edebilmesi, kendilerini rahatlıkla ifade edebilmeleri ve deneyim kazanabilmeleri için kişisel sunum yapmaları. Araştırma, inceleme
4 Öğrencilerin özel ya da resmi kamu kurum ve kuruluşlarda gerçekleştirebileceği iş görüşmeleri ve mülakatlarda talep edilen bir takım tasarımları, portfolyolarını, özel projelerini müşterilerine ya da işverene sunum yaparak açıklayabilmesi, onları bu konuda ikna edebilmesi, kendilerini rahatlıkla ifade edebilmeleri ve deneyim kazanabilmeleri için kişisel sunum yapmaları. Araştırma, inceleme
5 Öğrencilerin özel ya da resmi kamu kurum ve kuruluşlarda gerçekleştirebileceği iş görüşmeleri ve mülakatlarda talep edilen bir takım tasarımları, portfolyolarını, özel projelerini müşterilerine ya da işverene sunum yaparak açıklayabilmesi, onları bu konuda ikna edebilmesi, kendilerini rahatlıkla ifade edebilmeleri ve deneyim kazanabilmeleri için kişisel sunum yapmaları. Araştırma, inceleme
6 Öğrencilerin özel ya da resmi kamu kurum ve kuruluşlarda gerçekleştirebileceği iş görüşmeleri ve mülakatlarda talep edilen bir takım tasarımları, portfolyolarını, özel projelerini müşterilerine ya da işverene sunum yaparak açıklayabilmesi, onları bu konuda ikna edebilmesi, kendilerini rahatlıkla ifade edebilmeleri ve deneyim kazanabilmeleri için kişisel sunum yapmaları. Araştırma, inceleme
7 Basılı ve dijital portfolyo tasarımı için haftalık iş akış çizelgesinin oluşturulması, basılı ve dijital portfolyo ile sosyal medya ortamlarında (Pinterest, Behance, blogspot vb.) yer verilecek uygulamaların gruplandırılması, özgeçmiş (cv) oluşturma, kişisel kartvizit tasarımı Araştırma, inceleme
8 Basılı ve dijital portfolyo tasarımı için haftalık iş akış çizelgesinin oluşturulması, basılı ve dijital portfolyo ile sosyal medya ortamlarında (Pinterest, Behance, blogspot vb.) yer verilecek uygulamaların gruplandırılması, özgeçmiş (cv) oluşturma, kişisel kartvizit tasarımı Araştırma, inceleme
9 Ara sınav
10 Basılı ve dijital portfolyo tasarımı için haftalık iş akış çizelgesinin oluşturulması, basılı ve dijital portfolyo ile sosyal medya ortamlarında (Pinterest, Behance, blogspot vb.) yer verilecek uygulamaların gruplandırılması, özgeçmiş (cv) oluşturma, kişisel kartvizit tasarımı Araştırma, inceleme
11 Basılı ve dijital portfolyo tasarımının özgünlük, yaratıclık ve işlevselliğe bağlı olarak sürdürülmesi; sosyal medya ortamlarının (Pinterest, Behance, blogspot vb.) etkili kullanılabilmesi. Araştırma, inceleme
12 Basılı ve dijital portfolyo tasarımının özgünlük, yaratıclık ve işlevselliğe bağlı olarak sürdürülmesi; sosyal medya ortamlarının (Pinterest, Behance, blogspot vb.) etkili kullanılabilmesi. Araştırma, inceleme
13 Basılı ve dijital portfolyo tasarımının özgünlük, yaratıclık ve işlevselliğe bağlı olarak sürdürülmesi; sosyal medya ortamlarının (Pinterest, Behance, blogspot vb.) etkili kullanılabilmesi. Araştırma, inceleme
14 Basılı ve dijital portfolyo tasarımının özgünlük, yaratıclık ve işlevselliğe bağlı olarak tamamlanması; sosyal medya ortamlarına (Pinterest, Behance, blogspot vb.) sunumların aktarılması ve dönemin genel olarak değerlendirmesi. Araştırma, inceleme
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1111681 Özel ya da resmi kamu kurum ve kuruluşlarında gerçekleştirebileceği iş görüşmelerinde, mülakatlarda talep edilen tasarımları, portfolyolarını ya da özel projelerini sunum yaparak açıklayabilirler, kendilerini rahatlıkla ifade edebilirler.
2 1111682 Kişisel sunum ve iş görüşme teknikleri konusunda bilgi sahibi olurlar.
3 1111683 Hem basılı hem de dijital ortamlarda kullanılmak üzere estetik, özgün, yaratıcı ve işlevsel portfolyo tasarlayabilirler.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69150 Sanat ve tasarımı ortak bir temelde değerlendirebilecek terminoloji, problem çözme becerileri, teknik ve yöntem bilgisi ile uygulama yeterliği kazanırlar.
2 69185 İki, üç ve dört boyutlu tasarım problemlerini çözümleyebilir ve uygulamalarını gerçekleştirebilirler.
3 69186 Grafik Tasarım disiplininin geçmişten bugüne geçirdiği değişim ve gelişim süreçlerini bilir ve bildiklerini güncel sorunlara transfer edebilirler.
4 69151 Görsel iletişimin gerçekleşme süreçlerini bilir, etkili görsel iletişim için doğru kodlamalar yapabilirler.
5 69152 Görsel iletişim başlığı altında toplanabilecek alt disiplinler hakkında bilgi sahibi olur ve tasarım sorunları tanımlama ve çözme yeterliği kazanırlar.
6 69163 Yabancı kaynakları, gelişmeleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olabilirler.
7 69156 Gerçekleştirdikleri uygulamalarını bilimsel ve felsefi açıdan temellendirebilirler.
8 69157 Tasarımlarını etkili bir şekilde sunacak uygulama ve iletişim becerileri kazanırlar.
9 69153 Grafik Tasarım disiplininin geçmişten bugüne geçirdiği değişim ve gelişim süreçlerini bilir ve bildiklerini güncel sorunlara transfer edebilirler.
10 69160 Meslek yaşamında kendini sürekli geliştirebilecek, yeniliklere açık, ekip çalışmasına uygun, sorumluluklarının farkında, sosyal becerileri gelişmiş davranış özellikleri kazanırlar.
11 69154 Çağa uygun tasarım araçlarını etkili şekilde kullanırlar.
12 69158 Toplumun güncel sorunlarına duyarlılık kazanır ve çözüm önerileri geliştirebilirler.
13 69155 İki, üç ve dört boyutlu tasarım problemlerini çözümleyebilir ve uygulamalarını gerçekleştirebilirler.
14 69159 Görsel İletişim Tasarımına disiplinlerarası bir bakış açısı kazanır, bilgilerini farklı disiplinlerin çözümleri için kullanabilirler.
15 69161 Mesleği ile ilgili hukuksal ve etik kuralları bilirler.
16 69162 Türkçeyi doğru ve etkin olarak kullanabilirler.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek