Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TMP117 Mesleki Matematik 927001 1 1 5

Dersin Amacı

Öğrenciye, mesleği için gerekli olan matematik bilgi ve becerilerini işine uygulayabilme yeterliği kazandırmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Zehra AKGÜN FAFANOĞLU

Önerilen Diğer Hususlar

.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 5 5
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 4 56
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 4 10 40
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 5 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Küme kavramı, bir kümeyi modellenmesi ve farklı temsil biçimleri ile gösterimi ve bir kümenin alt kümeleri KÜMELER.docx
2 Kümelerde birleşim, kesişim, fark ve tümleme işlemleri KÜMELER.docx
SAYILAR.docx
3 Sayma sayılarından başlayarak; doğal sayılar, tamsayılar, gerçek sayılar, rasyonel sayılar ve irrasyonel sayıların tanımı https://www.gazikitabevi.com.tr/urun/temel-matematik-meslek-yuksek-okullari-icin
4 Modüler aritmetik https://www.gazikitabevi.com.tr/urun/temel-matematik-meslek-yuksek-okullari-icin
5 Birinci dereceden ve ikinci dereceden bir bilinmeyenli denklemler ve İkinci dereceden bir ve iki bilinmeyenli denklem sistemlerine dönüştürülebilen denklem sistemleri https://www.gazikitabevi.com.tr/urun/temel-matematik-meslek-yuksek-okullari-icin
6 Birinci ve ikinci dereceden bir ve iki bilinmeyenli eşitsizlikler ve mutlak değerli eşitsizlikler https://www.gazikitabevi.com.tr/urun/temel-matematik-meslek-yuksek-okullari-icin
7 Olası durumların belirlenmesi ve saymanın temel ilkeleri https://www.gazikitabevi.com.tr/urun/temel-matematik-meslek-yuksek-okullari-icin
8 Permütasyon ve kombinasyon.Basit olayın, ayrık ve ayrık olmayan olayın olma olasılığı https://www.gazikitabevi.com.tr/urun/temel-matematik-meslek-yuksek-okullari-icin
9 Koşullu olasılığı ve bağımlı ve bağımsız olayın olma olasılığı https://www.gazikitabevi.com.tr/urun/temel-matematik-meslek-yuksek-okullari-icin
10 arasınav https://www.gazikitabevi.com.tr/urun/temel-matematik-meslek-yuksek-okullari-icin
11 İstatistik’in tanımı ve betimleyici istatistik,Sıklık kavramı, Bağıl sıklık kavramı https://www.gazikitabevi.com.tr/urun/temel-matematik-meslek-yuksek-okullari-icin
12 Veri toplamak için ölçme aracı geliştirme ve veri toplama, Çetele ve sıklık tablosu, Verilerin sütun, çizgi, histogram, sıklık poligonu, birikimli sıklık eğrisi https://www.gazikitabevi.com.tr/urun/temel-matematik-meslek-yuksek-okullari-icin
13 Ortanca, tepe değeri, aritmetik, geometrik ve harmonik ortalamaları, Açıklık ve standart sapma https://www.gazikitabevi.com.tr/urun/temel-matematik-meslek-yuksek-okullari-icin
14 Yordamsal istatistik, Hipotez tanımı ve hipotez test etme, Korelâsyon analizi, T-test kullanarak ortalamaların karşılaştırılması.Varyans analizi, Lineer regresyon, Çoklu lineer regresyon teknikleri https://www.gazikitabevi.com.tr/urun/temel-matematik-meslek-yuksek-okullari-icin

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1289656 Sayılar, kümeler, denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili uygulamalar, olasılık istatistik ile ilgili uygulamalar, mesleği ile ilgili uygulamalar yapmak

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65256 Tarım makineleri konusunda temel bilgileri, malzeme bilgisi, tarımsal teknolojilerde temel prensipler, tarım makineleri tasarımı ve işletmeciliği ve tarımda enerji kullanımı konularında teorik ve uygulamalı bilgilere sahip olur.
2 65257 Temel fiziksel ve matematiksel kavramları öğrenerek, problem çözme ve analitik düşünme yeteneği kazanır. Mesleki alanda yeterli çözüm üretebilecek düzeyde matematik ve fizik bilgisine sahip olur.
3 65258 Bitkisel ve hayvansal üretim alanında tarım makineleri ve tarımsal teknoloji kullanımının önemini kavrar. Bu alanlarda Tarım Makineleri ve sistemlerinin çalışma prensiplerini ve temel bilgileri teorik olarak iyi bir şekilde öğrenir. Öğrendiği bu teorik bilgileri, uygulamaya aktarır.
4 65259 Tarım makinelerinin kullanımında temel girdileri, ekonomiklik ve verimlilik yönünden değerlendirir.
5 65260 Temel ve mesleki gereksinimlerini karşılayacak düzeyde teknik resim bilgisine sahip olur.
6 65261 Temel bilgisayar kullanımı ve bilgileri ile birlikte internet ve bilişim teknolojilerini kullanma becerisine sahip olur.Bilgisayar ortamında mesleki çalışmalara ilişkin gerekli çizim, hesaplama ve benzeşimlerini yapar ve yorumlar.
7 65262 Tarım makinelerinin çeşitli ayarlarını, gerekli kalibrasyon ve bakım işlemlerini kavrar.
8 65263 Tarım makineleri ve sistemlerinin incelenmesi, sonuçlarının analiz edilmesi ve yorumlanması becerilerine sahip olur.
9 65264 Mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği kazanır.
10 65265 Gerekli modern tarım tekniği ve araçlarını seçme ve kullanma becerisi, tarım makineleri alanında sahip olduğu bilgiler ile bağımsız çalışabilme ve karşılaşılan bir sorunu çözebilmek için bireysel veya ekip olarak sorumluluk alma yeteneğini alır.
11 65266 Mesleki alandaki gelişmeleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihini iyi bir şekilde öğrenip, ülkesi için faydalı bir birey olmayı hedef edinir. Türk Dilini ve kurallarını hayatının her döneminde yazılı ve sözlü olarak en güzel şekilde kullanarak, dilimize sahip çıkmayı öğrenir.
12 65267 Sözlü ve yazılı iletişim yeteneğini geliştirerek, bunu mesleki yazışmalarda ve kişisel ilişkilerinde kullanır.
13 65268 Bitkisel ve hayvansal üretimdeki genel tarımsal bilgileri, tarım makineleri işletmeciliğini ve tarımda ekonomik konuları öğrenir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek