Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TOİ123 Girişimcilik ve Yenilikçilik 927001 1 1 3

Dersin Amacı

Geleceğin yönetici ve girişimcilerine yeni fikir geliştirme, iş planı hazırlama, iş kurma, işi büyütme konularında bilgiler sunmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr.Gör. Seyit Ali ÇELİK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Arlan, E. İnovasyon ve Girişimcilik, Nobel Akademik Yayıncılık Drucker, P. İnovasyon ve Girişimcilik, Optimist Yayıncılık,Girişimcilik Kültürü ve Kobi’ler-(Adnan Çelik-Tahir Akgemci) ,Girişimcilik-(Prof.Dr.Semra Güney) , İnovasyon Yönetimi (Doç.Dr.Cevahir Uzkurt

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu ders iletişim sektöründe çok önemli bir yer edinen inovasyonun, küresel rekabet ortamında kurumsal iletişim alanında yapılan çalışmaların rakiplerden nasıl ayrışması gerektiğini, nasıl stratejiler kurulması gerektiğini kapsamaktadır

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 2 13 26
20 Rapor Hazırlama 1 8 8
21 Rapor Sunma 1 5 5
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 13 13
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 13 13
54 Ev Ödevi 1 6 6

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Girişimcilik ve girişimci kavramları
2 Girişimciliğin tarihsel gelişimi ve Türkiye'de girişimcilik
3 Girişimcinin Özellikleri
4 Girişimciliğin temel fonksiyonları, avantaj ve dezavantajları
5 Girişimciliğin türleri, küçük ve orta boy işletmeler
6 Girişimsel risk üstlenmenin yolları, yeni bir iş kurma, mevcut bir işletmeyi satın alma, imtiyaz hakkı
7 Yapılabilirlik çalışmalarını yürütmek, iş planı hazırlamak
8 Ara Sınav
9 Yenilikçilik kavramı, özellikleri http://www.aso.org.tr/b2b/asobilgi/sayilar/4dosyatemmuzagustos2010.pdf
10 Girişimsel planın geliştirilmesi
11 Pazarlama planı hazırlanması
12 Yeni bir işletme kurmanın finansman boyutu
13 İş planı örnek çalışmaları
14 : Girişimcilikte güncel konular,İç girişimcilik, girişimcilik kültürü, aile işletmeleri
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1345881 İnovasyon kavramını tanımlar.
2 1345882 Girişimcilik hakkında bilgi sahibi olur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 73057 Alanı ile ilgili kuramlar, olgular kavramlar ve ilkeler hakkında temel düzeyde bilgi sahibidir.
2 73058 Alanındaki yasal düzenlemeler, mesleki standartlar ve uygulamalar ile ilgili bilgi sahibidir.
3 76841 Alanı ile ilgili edindiği bilgileri iş ortamında ve mesleğinde kullanır.
4 76842 Alanı ile ilgili hizmet süreçlerini, tüketici ihtiyaç ve istekleri doğrultusunda ve tüketiciyi tatmin edecek biçimde yerine getirir, değerlendirir, geliştirir ve hizmet sürecini etkileyecek sorunlara çözüm önerir.
5 76843 Alanı ile ilgili fiziksel ortamı, araç gereçleri ve teknolojileri tanır ve kullanır.
6 76848 Alanı ile ilgili rapor hazırlar, bilgi, tartışma ve analizleri uzmanlara ve alan dışındakilere çeşitli şekillerde sunar.
7 76846 Alanı ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri yaşam boyu öğrenme bilinciyle sürekli günceller ve geliştirir.
8 76852 Hizmet alanı, iş ve mesleği ile ilgili olarak bir yabancı dilde an az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde yenilikleri takip eder ve iletişim kurar.
9 76854 Kişisel bakıma, hijyene, giyime ve görünüme alanının gerektirdiği şekilde özen gösterir.
10 76844 Ekip üyesi olarak çalışır ve sorumluluk alır.
11 76845 Birlikte çalıştığı insanların mesleki bilgi ve becerilerini geliştirir ve performanslarını adil biçimde değerlendirir.
12 76853 Alanındaki işleri yasalar ve meslek standartları çerçevesinde yerine getirir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 5 3 4 5 2 2 4 2 4
2 5 4 4 5 4 4 5 2 2 4 2 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek