Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TOİ136 Otel İşletmeciliği 927001 1 2 4

Dersin Amacı

Bu dersle, Turizm ve Otel İşletmeciliği Programında “Otel İşletmeciliği –Yatırım- Yönetim- Planlama- Kontrol kavramları”nı açıklamak yeterliğinin kazandırılması amaçlanmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr.Gör.Seyit Ali Çelik

Ön Koşul Dersleri

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Otel İşletmeciliği (Editör Nazmi Kozak), Ağırlama- Hizmet İşletmelerinde Yönetim Yöneticilik (Ömer L.Met), Modern Otel İşletmelerinde Yönetim ve Organizasyon (Prof.Dr.Burhan Şener) ve diğer kaynaklar

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Turizm yatırım ve işletmelerinin niteliklerine ilişkin yönetmelik, mülkiyet bakımından sınıflandırılması, büyük otel işletmeleri, kuruluş yeri faktörleri, değişik tip otellerin kuruluş yerlerinin seçimi ile ilgili spesifik faktörler, otel işletmelerinde kuruluş yeri ile ilgili maliyet hesaplamaları, giderlerin saptanması, gelirlerin saptanması, odaların sınıflandırılması, organizasyon tanım, organizasyon yapılırken göz önünde tutulacak hususlar, organizasyonun faydaları, uygun organizasyon biçiminin seçimi, otel organizasyon tipleri, otellerde temel bölümler

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 3 39
11 Soru-Yanıt 6 1 6
16 Alan Gezisi 1 4 4
17 Alan Çalışması 5 2 10
19 Beyin Fırtınası 3 1 3
29 Bireysel Çalışma 8 2 16
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 2 3 6
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 4 4
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 5 5
54 Ev Ödevi 1 3 3

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Otel işletmesi tanımı, özellikleri
2 Turizm Yatırım ve İşletmelerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelik https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2005/06/20050621-11.htm
3 Otel işletmelerinin sınıflandırılması, Otel işletmelerinde yönetim ve özellikleri
4 Otel işletmelerinde yönetim yaklaşımları
5 Kuruluş yeri faktörleri
6 Değişik tip otellerin kuruluş yerlerinin seçimi ile ilgili spesifik faktörler
7 Otel işletmelerinde kuruluş yeri ile ilgili maliyet hesaplamaları
8 ARA SINAV
9 Giderlerin saptanması, Gelirlerin saptanması
10 Odaların Sınıflandırılması
11 Organizasyon tanım, Organizasyon yapılırken göz önünde tutulacak hususlar
12 Organizasyonun faydaları
13 Uygun organizasyon biçiminin seçimi
14 Uygun organizasyon biçiminin seçimi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1266963 Otel işletmelerinin sınıflandırılmasını açıklamak
2 1266962 Otel işletmelerinin kuruluş yeri seçimini açıklamak
3 1266961 Otel işletmelerinde uygun fiyatın tespitini yapmak
4 1266964 Otel işletmelerinin organizasyon yapısını açıklamak

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65325 Alanı ile ilgili kuramlar, olgular kavramlar ve ilkeler hakkında temel düzeyde bilgi sahibidir.
2 65326 Alanındaki yasal düzenlemeler, mesleki standartlar ve uygulamalar ile ilgili bilgi sahibidir.
3 69123 Alanı ile ilgili edindiği bilgileri iş ortamında ve mesleğinde kullanır.
4 69124 Alanı ile ilgili hizmet süreçlerini, tüketici ihtiyaç ve istekleri doğrultusunda ve tüketiciyi tatmin edecek biçimde yerine getirir, değerlendirir, geliştirir ve hizmet sürecini etkileyecek sorunlara çözüm önerir.
5 69125 Alanı ile ilgili fiziksel ortamı, araç gereçleri ve teknolojileri tanır ve kullanır.
6 69130 Alanı ile ilgili rapor hazırlar, bilgi, tartışma ve analizleri uzmanlara ve alan dışındakilere çeşitli şekillerde sunar.
7 69128 Alanı ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri yaşam boyu öğrenme bilinciyle sürekli günceller ve geliştirir.
8 69134 Hizmet alanı, iş ve mesleği ile ilgili olarak bir yabancı dilde an az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde yenilikleri takip eder ve iletişim kurar.
9 69126 Ekip üyesi olarak çalışır ve sorumluluk alır.
10 69136 Kişisel bakıma, hijyene, giyime ve görünüme alanının gerektirdiği şekilde özen gösterir.
11 69127 Birlikte çalıştığı insanların mesleki bilgi ve becerilerini geliştirir ve performanslarını adil biçimde değerlendirir.
12 69135 Alanındaki işleri yasalar ve meslek standartları çerçevesinde yerine getirir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 3 2 2 2 2 1 1 1 1 4
2 4 3 4 2 2 4 3 1 3 1 2 3
3 4 3 4 4 2 4 4 1 3 2 3 4
4 4 4 4 2 2 2 3 1 5 1 5 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek