Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TOİ140 Turizm Coğrafyası 927001 1 2 4

Dersin Amacı

Turizm ve rekreasyon faaliyetlerini tanıtarak; turizm ile coğrafya bilimi arasındaki ilişkileri ortaya koymaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr.Gör.Tahsin ÖZBEK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Akoğlu.T.,(1979): Türkiye'nin Turizm Politikaları ve Turizm Planlaması / Türkiye'de Turizmin geliştirilmesi.s.8-47,İstanbul. Ashworth.G.j.,(1990): The Tourist Historic City,Belhaven,London. Aygen.T.,(1984):Türkiye Mağaraları ,Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Yayını. Bonıface.B.,Cooper.C.,(1989): The Geography Travel and Tourism,Heinemann,N.Y. Lawson.F.,Baub.B.,(1977): Tourism and Recreation Development,Architectural Press.London. Mathıeson,A.,Wall,G.,(1987): Tourism : Economic,Physical and Social Impacts.Longman,London.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Turizm Coğrafyası, tanımı ve özellikleri, turizm coğrafyası ile ilgili yayınlar, turizm faaliyetleri ile coğrafyanın ilişkisi, rekreasyonel faaliyetler, turizmin gelişmesinde rol oynayan faktörler; turizmde arz, klimatik kaynaklar, kıyı kaynakları ve denizler, manzara ve doğal yaşam kaynakları, kültürel ve insan yapısı kaynaklar, turizmde ulaşım, turizmde konaklama, turizmde organizasyon, başlıca turizm çeşitleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 30 1
3 Bütünleme Sınavı 1 60 1
2 Final Sınavı 1 60 1
45 Final Sınavı için Bireysel Çalışma 1 30 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 3 39
14 Gözlem 5 1 5
15 Gösterme 5 1 5
29 Bireysel Çalışma 10 1 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 5 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 6 12
54 Ev Ödevi 1 15 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Rekreasyonel Seyahat: Turizm TURİZM 1.HAFTA.pdf
2 Turizm ve Coğrafya TURİZM 2.HAFTA.pdf
3 Turizm faaliyetlerinin tarihsel gelişim süreçleri TURİZM-3.-HAFTA.pdf
4 Turizmin gelişmesinde rol oynayan faktörler TURİZM-4.-HAFTA.pdf
5 Turizm de temel unsurlar TURİZM-5.-HAFTA.pdf
TURİZM-6.-HAFTA.pdf
TURİZM-7.-HAFTA.pdf
TURİZM-8.-HAFTA.pdf
TURİZM-9.-HAFTA.pdf
TURİZM-10.-HAFTA.pdf
6 Turizmin çevresel,sosyal ve kültürel etkileri TURİZM-6.-HAFTA.pdf
7 Turizm alanları TURİZM-7.-HAFTA.pdf
8 Ara Sınav (Vize) TURİZM-8.-HAFTA.pdf
9 Turizmde planlama ve organizasyon TURİZM-9.-HAFTA.pdf
10 Uluslararası turizm faaliyetleri TURİZM-10.-HAFTA.pdf
11 Turistik yer seçiminde kaynakların değerlendirilmesi TURİZM-11.-HAFTA.pdf
12 Turizmin bölgesel dağılışı TURİZM-12.-HAFTA.pdf
13 Türkiye'de iç ve dış turizm TURİZM 13. HAFTA.pdf
14 Görsel ve sözlü değerlendirmeler (öğrenci sunumları izleme ve değerlendirmeleri) TURİZM 14. HAFTA.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1500375 Turizmin gelişmesi ve bunda rol oynayan faktörleri bilir; turizm faaliyet kolları ile ilgili olarak,Türkiye ve Dünya'dan örneklerle açıklamalar yapar.
2 1500376 Turizm faaliyetlerinin toplum üzerindeki sosyolojik ve ekonomik etkilerini yorumlayabilir.
3 1500377 Turizm ve rekreasyon faaliyetleri kavramlarını bilir; gerektiğinde ikisi arasındaki farkları örneklerle ortaya koyar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 73057 Alanı ile ilgili kuramlar, olgular kavramlar ve ilkeler hakkında temel düzeyde bilgi sahibidir.
2 73058 Alanındaki yasal düzenlemeler, mesleki standartlar ve uygulamalar ile ilgili bilgi sahibidir.
3 76841 Alanı ile ilgili edindiği bilgileri iş ortamında ve mesleğinde kullanır.
4 76842 Alanı ile ilgili hizmet süreçlerini, tüketici ihtiyaç ve istekleri doğrultusunda ve tüketiciyi tatmin edecek biçimde yerine getirir, değerlendirir, geliştirir ve hizmet sürecini etkileyecek sorunlara çözüm önerir.
5 76843 Alanı ile ilgili fiziksel ortamı, araç gereçleri ve teknolojileri tanır ve kullanır.
6 76848 Alanı ile ilgili rapor hazırlar, bilgi, tartışma ve analizleri uzmanlara ve alan dışındakilere çeşitli şekillerde sunar.
7 76846 Alanı ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri yaşam boyu öğrenme bilinciyle sürekli günceller ve geliştirir.
8 76852 Hizmet alanı, iş ve mesleği ile ilgili olarak bir yabancı dilde an az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde yenilikleri takip eder ve iletişim kurar.
9 76854 Kişisel bakıma, hijyene, giyime ve görünüme alanının gerektirdiği şekilde özen gösterir.
10 76844 Ekip üyesi olarak çalışır ve sorumluluk alır.
11 76845 Birlikte çalıştığı insanların mesleki bilgi ve becerilerini geliştirir ve performanslarını adil biçimde değerlendirir.
12 76853 Alanındaki işleri yasalar ve meslek standartları çerçevesinde yerine getirir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 4 3 3 4 5 4 5 5 5 5
2 2 4 5 4 3 4 5 4 3 5 5 5
3 3 4 4 4 4 3 4 5 4 5 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek