Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TOİ140 Turizm Coğrafyası 927001 1 2 4

Dersin Amacı

Bu dersle, Turizm ve Otel İşletmeciliği programında Türkiye’nin turizm destinasyonları konukların beklentilerine göre tanıtma yeterliğinin kazandırılması amaçlanmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr.Öğr.Üyesi Tamer ÖZLÜ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Turizm Coğrafyası, Dr. Fazıl Şenol, Detay yayıncılık, Ankara

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Turizm coğrafyası Türkiye bölgelerine göre iller bazında turizm destinasyonları odaklı olarak anlatılır. 1-Akdeniz bölgesi turizm destinasyonları 2-Doğu Anadolu bölgesi turizm destinasyonları 3-Ege bölgesi Turizm destinasyonları 4-Güneydoğu Anadolu bölgesi turizm destinasyonları 5-İç Anadolu bölgesi turizm destinasyonları 6-Karadeniz bölgesi turizm destinasyonları 7-Marmara bölgesi turizm destinasyonları

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Turizm coğrafyası genel tanım ve özellikleri uygulama
2 Akdeniz bölgesi turizm destinasyonları
3 Akdeniz bölgesi turizm destinasyonları
4 Doğu Anadolu bölgesi turizm destinasyonları
5 Doğu Anadolu bölgesi turizm destinasyonları
6 Ege bölgesi Turizm destinasyonları
7 Güneydoğu Anadolu bölgesi turizm destinasyonları
8 Güneydoğu Anadolu bölgesi turizm destinasyonları
9 Ara sınav haftası
10 İç Anadolu bölgesi turizm destinasyonları
11 Karadeniz bölgesi turizm destinasyonları
12 Karadeniz bölgesi turizm destinasyonları
13 Marmara bölgesi turizm destinasyonları
14 Marmara bölgesi turizm destinasyonları
15 Ege bölgesi turizm destinasyonları
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65325 Alanı ile ilgili kuramlar, olgular kavramlar ve ilkeler hakkında temel düzeyde bilgi sahibidir.
2 65326 Alanındaki yasal düzenlemeler, mesleki standartlar ve uygulamalar ile ilgili bilgi sahibidir.
3 69123 Alanı ile ilgili edindiği bilgileri iş ortamında ve mesleğinde kullanır.
4 69124 Alanı ile ilgili hizmet süreçlerini, tüketici ihtiyaç ve istekleri doğrultusunda ve tüketiciyi tatmin edecek biçimde yerine getirir, değerlendirir, geliştirir ve hizmet sürecini etkileyecek sorunlara çözüm önerir.
5 69125 Alanı ile ilgili fiziksel ortamı, araç gereçleri ve teknolojileri tanır ve kullanır.
6 69130 Alanı ile ilgili rapor hazırlar, bilgi, tartışma ve analizleri uzmanlara ve alan dışındakilere çeşitli şekillerde sunar.
7 69128 Alanı ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri yaşam boyu öğrenme bilinciyle sürekli günceller ve geliştirir.
8 69134 Hizmet alanı, iş ve mesleği ile ilgili olarak bir yabancı dilde an az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde yenilikleri takip eder ve iletişim kurar.
9 69126 Ekip üyesi olarak çalışır ve sorumluluk alır.
10 69136 Kişisel bakıma, hijyene, giyime ve görünüme alanının gerektirdiği şekilde özen gösterir.
11 69127 Birlikte çalıştığı insanların mesleki bilgi ve becerilerini geliştirir ve performanslarını adil biçimde değerlendirir.
12 69135 Alanındaki işleri yasalar ve meslek standartları çerçevesinde yerine getirir.