Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TOİ144 Mutfak Hizmetleri Yönetimi 927001 1 2 3

Dersin Amacı

Bu dersin amacı öğrencilere; Mutfakta yapılan tüm işlemlerin ve otel işletmelerinde mutfak bölümün işleyişi ve yönetimi hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör Tahsin Özbek

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Omü vakfı Omtel otel ile yapılan işbirliği ile öğrencilerin gruplar halinde mutfak uygulaması yapmak. Bu uygulamalar Otel mutfağının düzenini bozmayacak ve dersin amacına uygun olarak yapılır.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1-AKTAŞ A ve ÖZDEMİR B, 2005, Mutfak Yönetimi, Detay Yayıncılık, Ankara 2-GÜRSOY, Deniz, 1995, Yemek ve Yemekçiliğin Evrimi, Sofra Yemek Üretim ve Hizmet AŞ, Kurtiş Matbaacılık, İstanbul 3-BELGE, Murat, 2001, Tarih Boyunca Yemek kültürü, İletişim yayınları, İstanbul, 4-BOBER, Phyllis Pray, 2006, Kültür Sanat ve Mutfak, Kitap Yayınevi Ltd. Çev:Ülkün Tansel, İstanbul,

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

-Mutfağın tanımı, önemi ve kapsamı -Otel işletmelerinde mutfak bölümü -Mutfak yönetimi ve organizasyonu - Mutfakta yapılan işlemler ve bölümler -Türk mutfağı ve kültürü, tarihi özellikleri ve Türk mutfağına ait temel yiyecekler -Dünya da bilinen önemli mutfak kültürlerini temel özellikleri ve nitelikleri -Otel mutfaklarında ve elemanlarında hijyen ve temizlik -Mutfaklarda üretim süreci ve pişirme yöntemleri -Mutfaklarda ekipman ve techizatlar -Yemek pişirme -Mutfağın fiziksel özellikleri

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65325 Alanı ile ilgili kuramlar, olgular kavramlar ve ilkeler hakkında temel düzeyde bilgi sahibidir.
2 65326 Alanındaki yasal düzenlemeler, mesleki standartlar ve uygulamalar ile ilgili bilgi sahibidir.
3 69123 Alanı ile ilgili edindiği bilgileri iş ortamında ve mesleğinde kullanır.
4 69124 Alanı ile ilgili hizmet süreçlerini, tüketici ihtiyaç ve istekleri doğrultusunda ve tüketiciyi tatmin edecek biçimde yerine getirir, değerlendirir, geliştirir ve hizmet sürecini etkileyecek sorunlara çözüm önerir.
5 69125 Alanı ile ilgili fiziksel ortamı, araç gereçleri ve teknolojileri tanır ve kullanır.
6 69130 Alanı ile ilgili rapor hazırlar, bilgi, tartışma ve analizleri uzmanlara ve alan dışındakilere çeşitli şekillerde sunar.
7 69128 Alanı ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri yaşam boyu öğrenme bilinciyle sürekli günceller ve geliştirir.
8 69134 Hizmet alanı, iş ve mesleği ile ilgili olarak bir yabancı dilde an az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde yenilikleri takip eder ve iletişim kurar.
9 69126 Ekip üyesi olarak çalışır ve sorumluluk alır.
10 69136 Kişisel bakıma, hijyene, giyime ve görünüme alanının gerektirdiği şekilde özen gösterir.
11 69127 Birlikte çalıştığı insanların mesleki bilgi ve becerilerini geliştirir ve performanslarını adil biçimde değerlendirir.
12 69135 Alanındaki işleri yasalar ve meslek standartları çerçevesinde yerine getirir.