Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GİT410 Mezuniyet Proje Uygulama 927001 4 8 6

Dersin Amacı

Bu ders, öğrencilerin dört yıl boyunca edindikleri bilgi, beceri ve deneyimleri, organize etme ve üst düzeyde ifade edebilme yeterliliği kazandırmayı amaçlamaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Ali SEYLAN, Prof. Dr. Ali TOMAK, Dr. Öğrt. Üyesi Tarık YAZAR

Ön Koşul Dersleri

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1) Stone, Terry, Lee. (2010). Managing The Design Process Concept Devolopment, Rockport Publishing, USA 2) Stone, Terry, Lee. (2010). Managing The Design Process Implementing Design, Rockport Publishing, USA Twemlow, Alice. (2011). Grafik Tasarım Ne İçindir? (Çev.: Dalsu Özgen), Yapı Endüstri Merkezi Yayınları, İstanbul. 3) Weill, Alain. (2009). Grafik Tasarım (Çev.: Orçun Türkay), Yapı Kredi Yayınları, İstanbul. 4) Bowers, John. (2011). Introduction to Graphic Design Methodologies and Processes: Understanding Theory and Application, John Wiley & Sons, Inc., USA. 5) Arntson, Amy E. (2012). Graphic Design Basics, Wadsworth Cengage Learning, USA.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Mezuniyet Proje Geliştirme dersinde başlatılan sürecinin uygulama aşamasına geçirilmesi sağlanır. Proje uygulaması için uygun ortam ve donanım sağlanarak projenin özgünlüğüne, orijinalliğine dair içerdiği yeni bakış açılarını ön plana çıkaracak niteliklere uygun olup olmadığı değerlendirilir. Proje iddiasına uygun bir sergileme yöntemi ile sunulur. Öğrenci Mezuniyet Sınav Komisyonu önünde projesini gerekçeleri ile etkin bir şekilde savunarak yeterliğini ispatlamaya çalışır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 4 4
2 Final Sınavı 1 4 4
5 Derse Katılım 13 4 52
6 Uygulama/Pratik 13 3 39
29 Bireysel Çalışma 3 2 6
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 6 2 12
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 6 2 12
34 Okuma 11 2 22

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Üzerinde çözüm alternatifleri geliştirilen proje önerileri yeniden değerlendirilmeye alınır. Literatür hazırlığı
2 Çözüm alternatifleri olgunlaştırılarak seçenek oluşturabilecek bir niteliğe kavuşturulur. Araştırma, İnceleme 410 Mezuniyet.pptx
3 Çözüm alternatifleri olgunlaştırılarak seçenek oluşturabilecek bir niteliğe kavuşturulur. Araştırma, inceleme 410 Mezuniyet 2.pptx
4 Tercih edilen projenin uygulamalarına başlanır. Araştırma, inceleme
5 Proje uygulama çalışmalarına devam edilir. Araştırma, inceleme
6 Proje uygulama çalışmalarına devam edilir. Araştırma, inceleme
7 Proje uygulama çalışmalarına devam edilir. Araştırma, inceleme
8 Proje uygulama çalışmalarına devam edilir. Araştırma, inceleme
9 Ara sınav
10 Proje çalışmaları tartışmaya açılır. Dönütler değerlendirilir. Araştırma, inceleme
11 Proje konseptiyle uyumlu etkin sunum yöntemleri ile ilişkili araştırmalara başlanır. Araştırma, inceleme
12 Sunum üzerine tasarıma devam edilir. Araştırma, inceleme
13 Proje sunum tasarımı sonuçlandırılır. Araştırma, inceleme
14 Proje jüri önünde savunulur.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1308170 Bir görsel iletişim problemini ayrıntılı şekilde analiz edebilir.
2 1308171 Bilgi ve deneyimlerini çözüm yolunda koordine edebilir.
3 1308172 Problemi kavramsallaştırarak özgün çözümler üretebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69150 Sanat ve tasarımı ortak bir temelde değerlendirebilecek terminoloji, problem çözme becerileri, teknik ve yöntem bilgisi ile uygulama yeterliği kazanırlar.
2 69185 İki, üç ve dört boyutlu tasarım problemlerini çözümleyebilir ve uygulamalarını gerçekleştirebilirler.
3 69186 Grafik Tasarım disiplininin geçmişten bugüne geçirdiği değişim ve gelişim süreçlerini bilir ve bildiklerini güncel sorunlara transfer edebilirler.
4 69151 Görsel iletişimin gerçekleşme süreçlerini bilir, etkili görsel iletişim için doğru kodlamalar yapabilirler.
5 69152 Görsel iletişim başlığı altında toplanabilecek alt disiplinler hakkında bilgi sahibi olur ve tasarım sorunları tanımlama ve çözme yeterliği kazanırlar.
6 69163 Yabancı kaynakları, gelişmeleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olabilirler.
7 69156 Gerçekleştirdikleri uygulamalarını bilimsel ve felsefi açıdan temellendirebilirler.
8 69157 Tasarımlarını etkili bir şekilde sunacak uygulama ve iletişim becerileri kazanırlar.
9 69153 Grafik Tasarım disiplininin geçmişten bugüne geçirdiği değişim ve gelişim süreçlerini bilir ve bildiklerini güncel sorunlara transfer edebilirler.
10 69160 Meslek yaşamında kendini sürekli geliştirebilecek, yeniliklere açık, ekip çalışmasına uygun, sorumluluklarının farkında, sosyal becerileri gelişmiş davranış özellikleri kazanırlar.
11 69154 Çağa uygun tasarım araçlarını etkili şekilde kullanırlar.
12 69158 Toplumun güncel sorunlarına duyarlılık kazanır ve çözüm önerileri geliştirebilirler.
13 69155 İki, üç ve dört boyutlu tasarım problemlerini çözümleyebilir ve uygulamalarını gerçekleştirebilirler.
14 69159 Görsel İletişim Tasarımına disiplinlerarası bir bakış açısı kazanır, bilgilerini farklı disiplinlerin çözümleri için kullanabilirler.
15 69161 Mesleği ile ilgili hukuksal ve etik kuralları bilirler.
16 69162 Türkçeyi doğru ve etkin olarak kullanabilirler.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1
2
3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek