Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GİT408 Bilgilendirme Grafiği 927001 4 8 3

Dersin Amacı

Bu derste, bilgi, veri ve bilgi birikimlerini görünür kılacak bilgi görselleştirmeleri üzerine araştırmalar yapmak, bilgilendirme grafiği’nin tanımı ve özellikleri, sosyal medya ve infografik tasarımları, bilgi, fikir, görsellik ve planlama çalışmaları, çevresel grafik tasarım ve uygulamaları, piktogramlar, işaretler, simgeler, günümüz bilgi grafikleri, modern haritalar, transit ağları, trafik ve diğer kamu işaretleri, görsel yönlendirme, işaretleme ve bilgilendirme tasarımları, görsel iletişim kültürü ve kullanıcı odaklı tasarım çalışmalarının yaptırılması amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Tarık YAZAR

Ön Koşul Dersleri

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Banes, Phil, Catherine Dixon, (2008). Signs: Lettering In The Environment, UK: Laurence King Publisher. 2. Chris Calori, Wayfinding and Signage Design. 3. Charlotte, Peter Fiell, (2003). Graphic Design for The 21st Century, Köln:Taschen Press. 4. Tufte, Edward, Visual Display of Quantitative Information. 5. Ferguson, George, (1961). Sign And Symbols In Christian Art, Oxford Üniversity Press. 6. Gordon, B., Gordon, M., 2002. Dijital Graphic Design, London: Cambridge, Thames and Hudson Ltd. 7. Grafik Tasarım Görsel İletişim Kültürü Dergisi, Sayı:28, 2009, İst. 8. Armstrong, Helen, Grafik Tasarım Kuramı. 9. Hübner, Abdullah, Pictograms Icons and Signs.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu ders, bilgi, fikir, görsellik ve planlama çalışmaları, çevresel grafik tasarım ve uygulamaları, piktogramlar, işaretler, simgeler, ve günümüz bilgi grafiklerinin kavratılarak uygulamalarının yapılması, sosyal medya ve infografik tasarımları, modern haritalar, transit ağları, trafik ve diğer kamu işaretleri, görsel yönlendirme, işaretleme ve bilgilendirme tasarımları, görsel iletişim kültürü ve kullanıcı odaklı bilgilendirme grafiği tasarım çalışmalarını içermektedir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 3 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 40 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 60 1
2 Final Sınavı 1 60 1
45 Final Sınavı için Bireysel Çalışma 1 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 4 52
6 Uygulama/Pratik 4 4 16
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 4 4
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 4 4

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bilgilendirme grafiği (İnfografik) tanımı, içeriği ve özelliklerinin sunumu. GİT408-Bilgilendirme Grafiği.pdf
2 Sosyal medya ve infografik tasarımları, bilgi, fikir, görsellik ve planlama çalışmaları. Bilgilendirme Grafiği-İnfografik Nedir?.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=Ai0uv2JpybQ
3 Çevresel grafik tasarım ve uygulamaları. https://netvent.com/infografik-nedir-infografik-nasil-yapilir-ve-nerelerde-kullanilir/
4 Piktogramlar, işaretler, simgeler, ve günümüz bilgi grafikleri. http://newspagedesigner.org/photo/photo/listTagged?tag=Infographics
5 Modern haritalar, transit ağları, trafik ve diğer kamu işaretleri. https://www.flickr.com/groups/856209@N23/pool/60726851@N00/
6 Görsel yönlendirme, işaretleme ve bilgilendirme tasarımları. http://info-step.ru/
7 Görsel iletişim kültürü ve kullanıcı odaklı bilgilendirme grafiği tasarım çalışmaları. http://www.5wgraphics.com/en/gallery.php
8 Bilgilendirme grafiği örnek çalışma konu seçimi ve bilgi toplama. https://www.lucasinfografia.com/Typhoons
9 Ara Sınav. ara sınav.pdf
10 Bilgilendirme grafiği içerik görselleştirme teknikleri. https://tr.pinterest.com/ldeprieelle/3d-infographics/
11 Bilgilendirme grafiği içerik geliştirme ve görselleştirme. https://www.behance.net/search?search=infographics
12 Bilgilendirme grafiği içerik geliştirme ve görselleştirme. https://www.infographics.group/
13 Arayüz çalışmalarının değerlendirilmesi ve görsellerin düzeltilmesi.
14 Bilgilendirme grafiği örnek çalışmaların kritiği ve sunum.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1307839 Bilgi, veri ve bilgi birikimlerini görünür kılacak bilgi görselleştirmelerini yapabilir.
2 1307841 Bilgilendirme temelli uygulama alanlarına geniş bir açıdan bakabilme becerisi kazanabilir.
3 1307842 Yoğun bilgi içeriklerini yalın olarak tasnifleyerek kullanılabilir hale getirebilir.
4 1307847 Görsel iletişim kültürü ve kullanıcı odaklı tasarım çalışmalarını yapabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69150 Sanat ve tasarımı ortak bir temelde değerlendirebilecek terminoloji, problem çözme becerileri, teknik ve yöntem bilgisi ile uygulama yeterliği kazanırlar.
2 69185 İki, üç ve dört boyutlu tasarım problemlerini çözümleyebilir ve uygulamalarını gerçekleştirebilirler.
3 69186 Grafik Tasarım disiplininin geçmişten bugüne geçirdiği değişim ve gelişim süreçlerini bilir ve bildiklerini güncel sorunlara transfer edebilirler.
4 69151 Görsel iletişimin gerçekleşme süreçlerini bilir, etkili görsel iletişim için doğru kodlamalar yapabilirler.
5 69152 Görsel iletişim başlığı altında toplanabilecek alt disiplinler hakkında bilgi sahibi olur ve tasarım sorunları tanımlama ve çözme yeterliği kazanırlar.
6 69163 Yabancı kaynakları, gelişmeleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olabilirler.
7 69156 Gerçekleştirdikleri uygulamalarını bilimsel ve felsefi açıdan temellendirebilirler.
8 69157 Tasarımlarını etkili bir şekilde sunacak uygulama ve iletişim becerileri kazanırlar.
9 69153 Grafik Tasarım disiplininin geçmişten bugüne geçirdiği değişim ve gelişim süreçlerini bilir ve bildiklerini güncel sorunlara transfer edebilirler.
10 69160 Meslek yaşamında kendini sürekli geliştirebilecek, yeniliklere açık, ekip çalışmasına uygun, sorumluluklarının farkında, sosyal becerileri gelişmiş davranış özellikleri kazanırlar.
11 69154 Çağa uygun tasarım araçlarını etkili şekilde kullanırlar.
12 69158 Toplumun güncel sorunlarına duyarlılık kazanır ve çözüm önerileri geliştirebilirler.
13 69155 İki, üç ve dört boyutlu tasarım problemlerini çözümleyebilir ve uygulamalarını gerçekleştirebilirler.
14 69159 Görsel İletişim Tasarımına disiplinlerarası bir bakış açısı kazanır, bilgilerini farklı disiplinlerin çözümleri için kullanabilirler.
15 69161 Mesleği ile ilgili hukuksal ve etik kuralları bilirler.
16 69162 Türkçeyi doğru ve etkin olarak kullanabilirler.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 1 2 1 2
2
3
4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek