Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GSS324 Sanat ve Tasarımda Aktüalite 927003 3 6 3

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, sanat ve tasarım alanındaki aktüaliteler, tarihsel süreçteki gelişme ve değişmeler, felsefe- sanat, estetik-sanat, sosyoloji-sanat, din-sanat, İhtiyaç- tasarım, teknoloji-tasarım, kültür-tasarım ilişkilerini çoklu disiplinler bağlamında incelemektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Metin EKER

Ön Koşul Dersleri

Ön şart dersi bulunmamaktadır.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Özer, B., 2009 Kültür, Sanat, Mimarlık, Yapı Yayın, İstanbul,; Fiell, C. ve P. -2005 Design of the 20th Century, Tachen, Köln,; Collins, M., 1850 Post-Modern Design: -Design Since, 1987 British Museum Publications, London,; Papadakis, A., ve -Collins, M., 1989Post-Modern Design,Academy Editions, London,; de Noblet, J., 1993 Industrial Design Reflection of a Century, Flamarion, Paris, TURANİ A. 2012 Dünya sanat Tarihi, Adnan Turani, Remzi Kitabevi, E.H.Gombrich, 1986 Sanatın Öyküsü (Çev. Erol Erduran, Ömer Erduran) Remzi Kitabevi, İst. ASLANAPA O. 1976 Türk Sanat Tarihi, Yaykur Açıköğretim Dairesi, BBAYAZIT N. 2004 Tasarlama Kuramları ve Metodları Birsen Yay. İst.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Bu derste, önemli medeniyetlerin sanat alanındaki üretimleri, estetik anlayışları, felsefi düşünceleriyle, tasarım nesnelerinin ihtiyaç, inanç, sosyoloji, coğrafya, teknoloji ve kültürel ilişkileri bağlamında anlatım ve medeniyetler arası karşılaştırma yapılmaktadır. Tasarım ürünlerinin tarihi süreçteki gelişim ve değişimleri tartışılmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 13 1 13
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 1 1 1
10 Tartışma 4 8 32
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 1 5
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 6 1 6
34 Okuma 2 8 16

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sanat, tasarım kavramları ve bileşenleri üzerine anlatım, soru cevap Kelimelerin etimolojisi
2 Tarih boyunca belli medeniyetlerde mimari. Mimarlık tarihi
3 Tarihteki büyük medeniyetlerde heykel. Karşılaştırma için heykel görselleri
4 Anadolu medeniyetlerinde heykel, mimari ve tasarım nesneleri Anadoludaki tarihi eserler üzerine kısa göz atma
5 Antik Yunan sanatı Coğrafya bilgisi
6 Rönesans sanatı Rönesansı etkileyen olgular
7 Genel olarak Batı Sanatı. Batı sanatı ne demek?
8 Türk Sanatı Büyük Selçuklular. Türk Tarihi
9 Ara Sınav
10 Anadolu Selçuklu ve beylikler dönemi sanatı. Türk Tarihi
11 Osmanlı sanatı. Türk Tarihi
12 Bazı kullanım nesnelerinin evrimi ve gelişimi. Örnek tasarım nesnesi
13 Tasarım nesnelerinde ergonomi ve bu nesnenin oluşmasında kültürel etkiler. Ergonomi ne demek?
14 Tasarım süreçleri ve geleceğe dair yorumlar üzerine tartışma. Bilinenden bilinmeyene tahmin yürütme

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1526286 Sanatın tarihsel süreçteki uslup gelişimini bilir.
2 1526287 Felsefi inanç sistemlerinin sanata etkisini yorumlar.
3 1526288 Tasarım nesnesi-İtiyaç bağlamını tartışabilir
4 1526289 Sanat-kültür, Sanat-sosyoloji ve Sanat-estetik ilişkisini açıklayabilir.
5 1526290 Medeniyetler arasındaki sanatsal ve tasarımsal farkları değerlendirebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76868 Sanat ve tasarımı ortak bir temelde değerlendirebilecek terminoloji, problem çözme becerileri, teknik ve yöntem bilgisi ile uygulama yeterliği kazanırlar.
2 76903 İki, üç ve dört boyutlu tasarım problemlerini çözümleyebilir ve uygulamalarını gerçekleştirebilirler.
3 76904 Grafik Tasarım disiplininin geçmişten bugüne geçirdiği değişim ve gelişim süreçlerini bilir ve bildiklerini güncel sorunlara transfer edebilirler.
4 76869 Görsel iletişimin gerçekleşme süreçlerini bilir, etkili görsel iletişim için doğru kodlamalar yapabilirler.
5 76870 Görsel iletişim başlığı altında toplanabilecek alt disiplinler hakkında bilgi sahibi olur ve tasarım sorunları tanımlama ve çözme yeterliği kazanırlar.
6 76881 Yabancı kaynakları, gelişmeleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olabilirler.
7 76874 Gerçekleştirdikleri uygulamalarını bilimsel ve felsefi açıdan temellendirebilirler.
8 76875 Tasarımlarını etkili bir şekilde sunacak uygulama ve iletişim becerileri kazanırlar.
9 76871 Grafik Tasarım disiplininin geçmişten bugüne geçirdiği değişim ve gelişim süreçlerini bilir ve bildiklerini güncel sorunlara transfer edebilirler.
10 76878 Meslek yaşamında kendini sürekli geliştirebilecek, yeniliklere açık, ekip çalışmasına uygun, sorumluluklarının farkında, sosyal becerileri gelişmiş davranış özellikleri kazanırlar.
11 76872 Çağa uygun tasarım araçlarını etkili şekilde kullanırlar.
12 76876 Toplumun güncel sorunlarına duyarlılık kazanır ve çözüm önerileri geliştirebilirler.
13 76873 İki, üç ve dört boyutlu tasarım problemlerini çözümleyebilir ve uygulamalarını gerçekleştirebilirler.
14 76877 Görsel İletişim Tasarımına disiplinlerarası bir bakış açısı kazanır, bilgilerini farklı disiplinlerin çözümleri için kullanabilirler.
15 76879 Mesleği ile ilgili hukuksal ve etik kuralları bilirler.
16 76880 Türkçeyi doğru ve etkin olarak kullanabilirler.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1
2 5
3
4
5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek