Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GSS336 Stop Motion Animasyon 927003 3 6 3

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, Stop Motion Animasyon tekniği, tarihi ve temel prensipleri hakkında bilgilendirmek ve ders kapsamında alternatif, özgün animasyon teknikleri ve fikirleri ulusal ve yurtdışı örnekleri üzerinden incelenerek, daha geniş bir perspektiften bakılmasını sağlamak ve animasyon film üretimine yönelik bilgi ve prensiplerin irdelenmesi, uygulama yeterliliklerinin kazanılmasıdır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Özlem AYVAZ TUNÇ

Ön Koşul Dersleri

Ön koşul dersi bulunmamaktadır.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Barry JC Purves, Stop-motion Animation-Frame by Frame Film-making with Puppets and Models, 2014 2. Susannah Shaw ,Stop Motion: Craft Skills for Model Animation (Focal Press Visual Effects and Animation)

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Bu ders, Stop-motion animasyonun tanımı, türleri hakkında bilgi verilerek, ödüllü animasyonlar filmleri üzerinden açıklanması, stop-motion animasyon film yapım süreçlerine yönelik algı oluşturabilmek için tüm aşamaların detaylı bir şekilde irdelenmesi ve uygulanması, ulusal ve uluslar arası düzeyde animasyon filmlerinin sanatçılarının üsluplarına ilişkin bilgi edinilmesini içermektedir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 4 4
2 Final Sınavı 1 4 4
5 Derse Katılım 13 4 52
29 Bireysel Çalışma 1 2 2
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 2 4
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 3 2 6
34 Okuma 1 2 2

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Animasyon ve animasyon tarihi hakkında genel bilgilendirme Literatür hazırlığı
2 Stop-Motion Animasyon ve türleri hakkında bilgilendirme. animasyon filmleri gösterimi Sunum hazırlığı
3 Stop-Motion Animasyon Öncüleri: Wladyslaw Starewicz, Willis Harold O'Brien, Ray Harryhausen ve Jiří Trnka film sunumları Araştırma, inceleme
4 Stop-motion animasyon yapım süreçlerinin uygulamalı gösterimi. Karakter ve öykü panosu ( Storyboard ) tasarımına giriş. Stop motion Animasyon için kullanılacak materyalin belirlenmesi. Araştırma, inceleme
5 Stop-Motion animasyon kukla tasarım süreci hakkında bilgilendirme. Karakter ve öykü panosu ( Storyboard) tasarımının sonuçlandırılması. Araştırma, inceleme
6 Stop-Motion Animasyon yapım süreçleri Araştırma, inceleme
7 Stop-Motion animasyonda kamera kullanımı hakkında bilgi Araştırma, inceleme
8 Animasyon Araştırma, inceleme
9 Ara sınav
10 Animasyon Araştırma, inceleme
11 Animasyon Araştırma, inceleme
12 Final Proje Üretimi ve Post-prodüksiyon Araştırma, inceleme
13 Final Proje Üretimi ve Post-prodüksiyon Araştırma, inceleme
14 Dönem sonu ve final çalışmalarının değerlendirilmesi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1310924 Stop motion animasyon film tarihi hakkında bilgilenir
2 1310925 İlk animasyon denemelerini, yapılış tekniklerini ve içeriklerini öğrenir
3 1310926 Animasyonun tarihsel gelişim evrelerine ve ilk animatörlere dair fikir edinir
4 1310927 Stop motion animasyon, sunum, yönetim, üretim ve dağıtım aşamalarının gerçekleştirebilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69150 Sanat ve tasarımı ortak bir temelde değerlendirebilecek terminoloji, problem çözme becerileri, teknik ve yöntem bilgisi ile uygulama yeterliği kazanırlar.
2 69185 İki, üç ve dört boyutlu tasarım problemlerini çözümleyebilir ve uygulamalarını gerçekleştirebilirler.
3 69186 Grafik Tasarım disiplininin geçmişten bugüne geçirdiği değişim ve gelişim süreçlerini bilir ve bildiklerini güncel sorunlara transfer edebilirler.
4 69151 Görsel iletişimin gerçekleşme süreçlerini bilir, etkili görsel iletişim için doğru kodlamalar yapabilirler.
5 69152 Görsel iletişim başlığı altında toplanabilecek alt disiplinler hakkında bilgi sahibi olur ve tasarım sorunları tanımlama ve çözme yeterliği kazanırlar.
6 69163 Yabancı kaynakları, gelişmeleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olabilirler.
7 69156 Gerçekleştirdikleri uygulamalarını bilimsel ve felsefi açıdan temellendirebilirler.
8 69157 Tasarımlarını etkili bir şekilde sunacak uygulama ve iletişim becerileri kazanırlar.
9 69153 Grafik Tasarım disiplininin geçmişten bugüne geçirdiği değişim ve gelişim süreçlerini bilir ve bildiklerini güncel sorunlara transfer edebilirler.
10 69160 Meslek yaşamında kendini sürekli geliştirebilecek, yeniliklere açık, ekip çalışmasına uygun, sorumluluklarının farkında, sosyal becerileri gelişmiş davranış özellikleri kazanırlar.
11 69154 Çağa uygun tasarım araçlarını etkili şekilde kullanırlar.
12 69158 Toplumun güncel sorunlarına duyarlılık kazanır ve çözüm önerileri geliştirebilirler.
13 69155 İki, üç ve dört boyutlu tasarım problemlerini çözümleyebilir ve uygulamalarını gerçekleştirebilirler.
14 69159 Görsel İletişim Tasarımına disiplinlerarası bir bakış açısı kazanır, bilgilerini farklı disiplinlerin çözümleri için kullanabilirler.
15 69161 Mesleği ile ilgili hukuksal ve etik kuralları bilirler.
16 69162 Türkçeyi doğru ve etkin olarak kullanabilirler.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1
2
3
4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek